POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

◄ strana 1

Alk. gl. 2 /2017. (225) str. 6 - 9

strana  ►10

Godina XXIII.                Zagreb, lipanj  2017.               broj 2 / 225

Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti

I.modul : Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen

Ministarstvo pravosuđa RH je odobrilo provedbu programa : „ Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – program  edukacije stručnjaka  u suzbijanju alkoholizma“ Svrha ovog programa je provođenje edukacije kojom jačamo kompetencije stručnih djelatnika raznih resora, a  koji se u nekom segmentu svog rada susreću sa osobama koje imaju problema s alkoholom. Sve se provodi sa zadatkom rane identifikacije osoba ovisnih o alkoholu, njihovo motiviranje i pomoć u upućivanju na liječenje i apstinenciju, te organizaciju postpenalnog prihvata u klubovima liječenih alkoholičara.

Izravni korisnici su pojedinci-stručnjaci u različitim područjima (medicina, pravo, socijalni rad, kriminologija, psihologija i slično). Neizravni korisnici su : ovisnici o alkoholu  (više od 250.000 ljudi u RH) i njihove obitelji. Kroz mogućnost pohađanja KLA, Centri za socijalnu skrb  , koji prepoznaju problem, te alkoholičara upućuju na liječenje u zdravstvenu ustanovu., CZSS iz 21 Županije RH), žrtve obiteljskog nasilja od alkoholiziranog člana (najčešće su žrtve žene pa čak i djeca), svi educirani policijski službenici , koji alkoholizirane sudionike u prometu ili u izvršenju kriminalnih djela, preporučuju prema zakonu na liječenje od alkoholizma, zatvorenici, koji u kaznionicama i zatvorima imaju klubove liječenih alkoholičara i nakon odslužene kazne se upućuje u KLA gdje žive, zdravstvene ustanove, koje se bave liječenjem alkoholizma u RH.

Program traje dvije godine, svaka godina sadrži dva mopdula po tri dana. Omogućuje se i fakultativan odlazak učesnika u klubove liječenih alkoholičara I tokom cijelog trajanja programa ( kontaktira se stručni djeltanik koji radi u KLA I dogovori dolazak).

U siječnju je osmišljen sadržaj edukacije i izrada vremenskog plana rada, koordinirane su  projektne aktivnosti, tokom veljače se komunikaciralo se  s Institucijama i korisnicima.

Od 01.ožujka do 03.ožujka je doržan prvi modul pod nazivom „Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen”. Prijavljeno je 16 korisnika iz Ministarstva pravosuđa. To su zaposlenici iz Uprave za zatvorski sustav – Središnji ured, iz Kaznionice u Lepoglavi, iz Probacijskog ureda I i II, iz Zatvora u Zagrebu, iz Zatvora u Bjelovaru, iz Kaznionice u Požegi, iz Kaznionice u Glini, iz Odgojnog Zavoda Turopolje. Predavanja I radionice su održali prof.dr.sc.Zoran Zoričić, prim.dr.Ana Matošić, prim.dr.sc Anto Orešković I prim.dr.sc.Robert Torre, prim.dr.sc.Srđan Marušić I prof.Božena Galoić-Cigit. Prezentirana o obrađena su Predavanja  “ Psihijatrijske i tjelesne komplikacije alkoholizma” , “Tijek i prognoza ovisnosti o alkoholu”, “Osnove obiteljske terapije”, Doktrina rada Klubova liječenih alkoholičara”, “Komorbiditet ovisnosti o alkoholu”, i “

Rizično ponašanje mladih”. Radionice su bile “Terapijska zajednica” u dvije grupe i “Rizično ponašanje mladih”.

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim profilima djelatnika koji se u svom radu susreću s problemom alkoholizma, te osobama zainteresiranim za rad u klubovima liječenih alkoholičara.

Tijekom izvedbe programa provodila se unutarnja evaluacija programskog i stručnog tima. Sve faze programa kontinuirano monitorira programski tim.  Svi rezultati evaluacije, koristit će se u svrhu unaprjeđenja programa rada HSKLA kako bi krajnji korisnici ostvarili najveću dobit.)

Analizom profesija korisnika najviše je bilo dipl.socijalnih radnica ( 7 ), profesora socijalne pedagogije ( 5 ), a socijalnih pedagoga, stručnih specijalista kriminologa, samostalnih nadzornika pravosudne policije i viših stručnih savjetnika za tretman je bilo po 2 iz svake profesije. To je ukupno 16 polaznika edukacije.10 Korisnika je bilo iz Zagreba, 1 iz Zprešića , Kutine, Požege, Ivanca, Siska i Buševca.

Edukacija će se nastaviti u jesen 2017 drugim modulom. Kvalitativna evaluacija će se provesti nakon drugom modula ( studeni 2017) , kako bi se dobio uvid u unaprjeđenje znanja i vještina korisnika edukacije.

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

SUPERVIZIJA

Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA

                              

Projekt SUPERVIZIJA - Prevencija sindroma "sagorijevanja" kroz evaluaciju rada stručnih djelatnika u KLA , HSKLA provodi od studenog 2016 -  studenog 2017. godine. Stručni djelatnik mora biti aktivan, suosjećajan, stručan, katalizator, glavni oslonac obitelji, a tim obiteljima u klubu bave se upravo osobe s puno htijenja i stručnog znanja. Uloga stručnog djelatnika je bitna kao koordinatora i ključnog kreatora rada. Doprinos stručnih djelatnika ogroman je i na širem planu prevencije alkoholizma i ostali ovisnosti i unaprjeđivanja zdravlja. No, s druge strane njihov rad je vrlo složen i zahtjevan, a nedovoljno prepoznat, validiran i nagrađen od strane struke i društvene zajednice. Posao stručnog djelatnika zahtjeva stalnu edukaciju i 'rad na sebi'. Rad u KLA je jedan je od nepovoljnjih posljedica dugotrajne izloženosti profesionalnom stresu i može se desiti svakome, no istraživanja su pokazala da su mu izloženije osobe u pomažućim  profesijama Sagorjevanje na poslu je, jednostavno rečeno, postupan proces pri kojem produktivan i odgovoran radnik gubi sav interes za svoj posao odnosno profesiju (Goliszek, 1993). To je kumulativni proces, koji se razvija polako i započinje s malim znakovima upozorenja.

Ovaj projekt je planiran za četiri grupe stručnih djelatnika prema područjima KLA, od kojih su održana dva supervizijska sastanka i to U Zagrebu :1. Grad Zagreb, Zagrebačka županija i Krapinsko-zagorska županija i u Bjelovaru : Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Varaždinska, Sisačko-moslavačka ,Međimirska i Slatinsko-podravska županija. Predavanja i radionice održali su : 1.Prof.dr.sc.Zoran Zoričić „ Sistemska obiteljska terapija kod ovisnika o alkoholu“ (Zagreb i Bjelovar ) prim.dr.sc.Anto Orešković (Zagreb) i prof.Radovan Tatalović (Bjelovar) „Strategija suočavanja s ovisnošću ”.

Prije predavanja su podijeljeni upitnici „Intenzitet sagorijevanja  pitanja ( autori Ajduković d. I Ajduković M., Društvo  za psihološku pomoć.  Kroz 18 pitanja sa tri intenziteta(odabire se 1)  mogla se dobiti slika vezanih za posao, koji stručni djelatnici redovito rade. U Zagrebu je na  13 upitnika uočeno da prema zbroju ogovora 71,4 % učesnika nema na redovnom poslu znakove sagorijevanja, a 28,6 % su uočili posebne znakove upozorenja. U Bjelovaru je od 23 učesnika  82,6% zaokružilo odgovore koji znače da nemaju na redovitom poslu znakove sagorijevanja, 17,4 su uočili posebne znakove upozorenja, Nitko nije zaokružio odgovore koji u konačnomm zbroju ukazuju na  „ozbiljno sagorijevanje - neophodna pomoć“. 

Nakon održanih predavanja i radionica, popunjavali su evaluacijski upitnik sa 10 pitanja, koja su se odnosila na održani supervizijski sastanak.  

U Zagrebu  su najveće ocjene dobila pitanja 4,9 „Uloga stručnog djelatnika u KLA“ i „ Motivacija za ulazak u rad s grupom liječenih alkoholičara mora biti ..”, a najmanje 3,9 „ Osjećate li se osposobljenim za korištenje motivacijskih tehnika u tretmanu ovisnika o alkoholu” i 3,6 „Jeste li upoznati s tehnikama „ranih intervencija”. Ovaj supervizijski sastanak je dobio srednju ocjenu 4,3.

U Bjelovaru su najveće ocjene 4,7 dobila pitanja „Uloga stručnog djelatnika u KLA“ i „Potreba djelatnika u alkohologiji za supervizijom” , a najmanje 3,9 „Poznajete li osnove obiteljske terapije” i 3 „ Jeste li dobili sigurnost u obradi recidiva ovisnika o alkoholu”. Srednja ocjena upervizijskog sastanka je 4,2.

Idući supervizijski sastanak je 27.travnja u Rijeci, i u listopadu u Slavonskom brodu. Nakon svih obrađenih upitnika, prikazat ćemo evaluacijske rezultate supervizije stručnih djelatnika u Klubovima liječenih alkoholičara iz 4 regije RH.

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

◄ strana 1

Alk. gl. 2 /2017. (225) str. 6 - 9

strana  ►10

 

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.