POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . >

 

 

 

RIJEČ UREDNICE

prim.mr.sc. Vesna Golik Gruber, glavna urednica 20 godina

ALKOHOLO?KI GLASNIK JUČER I SUTRA

 

profesor rehabilitator Mirjana Halu?an, glavna urednica

prof.dr.sc. Zoran Zoričić, zamjenik glavnog urednika. predsjednik HSKLA i ZKLAZ

Alkoholo?ki glasnik izlazi u kontinuitetu već dvadeset godina. Sadr?ajno obuhvaća teme koje poma?u u rehabilitaciji, kao i pobolj?anju kvalitete ?ivljenja liječenih ovisnika o alkoholu i njihovih obitelji.

Svojim radovima, stvaraju ga članovi klubova liječenih alkoholičara, njihovi članovi obitelji, te stručni djelatnici koji sudjeluju u procesu liječenja i rehabilitacije (liječnici, psiholozi, socijalni pedagozi, socijalni radnici, profesori rehabilitatori i medicinske sestre).

Za sadr?aj, odabir tematskih cjelina, tehničko uređivanje kao i prepoznatljivu kvalitetu svih ovih godina zaslu?na je prim.mr.sc. Vesna Golik Gruber.

Prepoznatljivo je vodila računa o odabiru raznolikih tema, da svi koji su pisali članke budu objavljeni, te da svatko pronađe pone?to sadr?aja za sebe. Va?no je bilo čuti priče Vas članova KLA kao i Va?ih obitelji.

Prim.mr.sc. Vesna Golik Gruber kao glavna i odgovorna urednica  odlučila je otići u zaslu?enu mirovinu, a mi joj ovim putem ?elimo reći jedno VELIKO HVALA.

Uređivački odbor sastao se u pro?irenom sastavu dana 16. prosinca 2014. godine te  raspravljalo se o novim prijedlozima za aktivnosti u daljnjem periodu. Na tom sastanku izabrana je nova glavna i odgovorna urednica Alkoholo?kog glasnika profesor rehabilitator Mirjana Halu?an.

Sastanku su prisustvovali:

prof.dr.sc. Zoran Zoričić,

prim.mr.sc. Vesna Golik Gruber,

psiholog Dorotea  Bratu?a,

prof. Sanja Jelić,

ing.soc.rada Katarina Radat,

dipl.soc.rad.Anastazija Godić Blaga,

profesor rehabilitator Mirjana Halu?an,

soc,rad. Vesna Mitrović

prof. Erika Kovačević,

?tefica Bedeniković,

Du?ica Cesarec,

Juraj Cesarec i

Dra?en ?agi.

Osim glavne i odgovorne urednice, potvrđen je zamjenik glavne urednice prof.dr.sc. Zoran Zoričić. Tehnički urednik je gospodin Dra?en Zagi. Gospodin Juraj Cesarec ostaje i dalje uređivati internetsku stranicu Alkoholo?kog glasnika.

Va?no je reći da se na sastanku raspravljalo o potrebama na?ih vjernih čitatelja, novim idejama te vas ovim putem molimo za sve dobrodo?le prijedloge kao i aktivnim uključivanjem sa pisanjem članaka.

Cilj je va?e zadovoljstvo u čitanju i na?e zajedničko učenje i nove spoznaje, kao i pomoć u ?irem socijalnom okru?ju gdje ?ivimo.

Izdavanje novog broja planira se u veljači te Vas molimo da nam ?aljete Va?e priče, kao i nove prijedloge.

S velikim po?tovanjem,

ČESTIT BO?IĆ I SRETNU I VESELIJU NOVU 2015.GODINU.

Priloge ?aljite na adrese:

haluzan.mirjana@gmail.com

dusicaizvor@net.hr

Običnu po?tu ?aljite na adresu:

Du?ica Cesarec,

Grada Vukovara 234,

10 000 Zagreb.

Glavna i odgovorna urednica,

profesor rehabilitator Mirjana Halu?an

 Tajnica ZKLA Du?ica Cesarec

Du?ica Cesarec, tajnica HSKLA ZKLAZ

?tefica Bedeniković, dopreedsjednicaq ZKLAZ

Dra?en ?agi. dopredsjednik HSKLA

prof. Erika Kovačević

psiholog Dorotea  Bratu?a

soc,rad. Vesna Mitrović

prof. Sanja Jelić

ing.soc.rada Katarina Radat,

dipl.soc.rad.Anastazija Godić Blaga

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredni?tva: KBC ?Sestre milosrdnice?, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Slu?bene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkoholo?ki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkoholo?ki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag/1

The Rolex replica watches Deepsea features a one-way rotating outer ring with a black Cerachrom 60-minute scale ring on the outer ring that allows the diver to master the dive and decompression time on the sea floor to replica watches uk ensure safe diving. The rolex replica uk patented ring is made of extremely hard and hard-to-corrosive ceramics that are not easily scratched and do not fade even after exposure to ultraviolet light. The numbers and scales engraved on the replica watches online ceramic outer ring are PVD (plating technology is plated with platinum. The outer ring tooth edge facilitates the outer ring rotation, helping the diver to set the dive time, even with gloves.

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halu?an, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dra?en ?agi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  ?. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratu?a, K. Radat, M.Livić, M.Tovarlo?a, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom ?za Alkoholoski glasnik?.

Tisak: Kalida d.o.o.