POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . >

 

 

 

◄ broj 2/219 2016

Alk. gl. 3 /2016. (220) svibanj/lipanj 2016

broj 4/221 2016 ►

SADRŽAJ ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA ZA GODINU 2016

1 /218 2 / 219 3/220 4/221 5/222 6/223

Mirjana Halužan

Poštovani suradnici, drago čitateljstvo RIJEČ UREDNICE 2

Daniela Vojnović, Dorotea Bratuša, Mateja Grizelj, Mirna Peco, Zoran Zoričić

2. hrvatski adiktološki kongres i međunarodna 13. Alpe-Dunav-Jadran adiktološka konferencija – prikaz EDUKACIJA 3

DR ROBERT TORRE : Alkoholizam – prijetnja i oporavak

BIT JE OVISNOSTI U PSIHOLOŠKOJ OVISNOSTI STRUČNI RAD 5

Terapeut dipl. soc. rad. Jasna Gržan

50 godina - jubilarna skupština “KLA PEŠČENICA” AKTIVNOSTI 7

Milada Rabihić, UAA Dubrava - centar

Sportske igre u Prepuštovcu AKTIVNOSTI 9

Katarina Budaj, dostručna djelatnica KLA Podravka

Održana 45. godišnja skupština KLA Zaprešić – centar AKTIVNOSTI 10

Č.D.

Osječki KLA obilježili Svjetski dan zdravlja AKTIVNOSTI 11

 

ŠTO SU IZRADILE NAŠE VRIJEDNE RUKE AKTIVNOSTI 12

Predsjednica Zajednice KLA, Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med.

PRAKTIČNA NASTAVA U KLA SE NASTAVLJA EDUKACIJA 13

Mia Jelić, 4.B

PRAKTIČNA NASTAVA U KLA EDUKACIJA 13

Antonio Jazvić, 4.B

KLUB EDUKACIJA 13

Predsjednica Zajednice KLA, Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med.

IZLET U VUKOVAR AKTIVNOSTI 14

Jelena Tadić, mag. Psihologije

Obilježavanje Tjedna psihologije u Zajednici klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije EDUKACIJA 15

 

VUK CIJENI SLOBODU PRIČE 15

K. Albrecht i R. Zilke

PISMO PRIČE 16

U navodu V. Krmpotić

PAKAO I RAJ – PRAVA RAZLIKA PRIČE 16

Zen priča 20

PREŽIVLJAVANJE PRIČA 16

Mateja Tominac

Kako spoznati svoju ovisnost EDUKACIJA 17

◄ broj 2/219 2016

Alk. gl. 3 /2016. (220) svibanj/lipanj 2016

broj 4/221 2016 ►

 

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.