POČETNA HSKLA ►►

 

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

1995 . 2014

Dostupni brojevi AlkGlas

2015 . >

 

 

 

◄ broj 3/220 2016

Alk. gl. 4 /2016. (221) srpanj/kolovoz 2016

broj 5/222 2016 ►

SADRŽAJ ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA ZA GODINU 2016

1 /218 2 / 219 3/220 4/221 5/222 6/223

Mirjana Halužan

Poštovani suradnici, drago čitateljstvo RIJEČ UREDNICE 2

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

IX. LOŠINJSKA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU EDUKACIJA 3

 

W.A.C.A.T. Lošinj report WACAT 4

DR ROBERT TORRE : Alkoholizam – prijetnja i oporavak

JEFTINA ALKOHOLIČARSKA PATETIKA KOJOM SE ALKOHOLIČAR SAMOZAVARAVA DOK PIJE STRUČNI RAD 5

Marija Krobot, stručni djelatnik u Udruzi zdravog življenja „Obiteljski klub“ Varaždinske županije

Alkoholna ovisnost I depresija STRUČNI RAD 7

Daniela Vojnović, dr.med.

Kritika ovisničkog uma Zagledani u sadašnjost, ne u budućnost STRUČNI RAD 9

Sarah Šamle, mag. socijalne pedagogije

PATOLOŠKO KOCKANJE STRUČNI RAD 10

Ninoslav Žagar

NA KRAJU POEZIJA 10

Zemira Medved

IZVJEŠĆE O 32. SPORTSKIM SUSRETIMA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE U BJELOVARU AKTIVNOSTI 11

Goran Adelsberger, Slavonski Brod

5.SPORTSKI SUSRETI ZAJEDNICE KLA 3.SPORTSKI SUSRETI UDRUGE „VRAPČIĆI“ AKTIVNOSTI 12

Za KLA Bjelovar Zvonimir Žagi

32. SPORTSKI SUSRETI KLA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE KUKAVICA 2016. AKTIVNOSTI 13

Ninoslav Žagar, KLA Prečko

UVIJEK KAD ZATVORIM OČI POEZIJA 14

Tekst i snimka: Mladen Grubić

17. GODIŠNJA SKUPŠTINA KLA OSMIJEH DONJA DUBRAVA AKTIVNOSTI 15

 

Promovirana knjiga Davora Grgata „Pun pogodak“ KNjIGA 16

Ante Botić i Davor Grgat

Održana Skupština KLA Sinj AKTIVNOSTI 17

Ninoslav Žagar, KLA Prečko

VRTOVI GUSTE LJEPOTE POEZIJA 17

◄ broj 3/220 2016

Alk. gl. 4 /2016. (221) srpanj/kolovoz 2016

broj 5/222 2016 ►

 

Nakladnici: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                     Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Adresa uredništva: KBC „Sestre milosrdnice“, Klinika za psihijatriju Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb, tel. 3787-734

Službene stranice HSKLA:  http://www.hskla.hr/

Alkohološki glasnici do 2015: http://www.hskla.hr/ag/        Alkohološki glasnici od 2015: http://www.hskla.hr/ag1/

Glavna i odgovorna urednica: Mirjana Halužan, e-mail: haluzan.mirjana@gmail.com

Zamjenik glavnog urednika: Zoran Zoričić

Tehnički urednik: Dražen Žagi, e-mail: drazen.zagi@bj.t-com.hr

Urednik Internet izdanja: Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor:  Š. Bedeniković, D. Cesarec, S. Jelić, E. Kovačević, D.Bratuša, K. Radat, M.Livić, M.Tovarloža, J.Znaor.

Izlazi mjesečno ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom “za Alkoholoski glasnik”.

Tisak: Kalida d.o.o.