O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

 

IN MEMORIAM

Davor Grgat

„Esperanto, iz  Dugog Rata,“

1935. - 2018.

Davor Grgat rođen je 10. listopada 1935 g u Krilo Jesenice kod Splita. Bio je naš najstariji apstinent, koji je prestao s konzumacijom alkohola bez liječenja. U samom početku bio je jedan od suradnika prof.dr. Vladimira Hudolina, a ubrzo je postao član Redakcijskog odbora stručnog časopisa AL-KLUB za Dalmaciju, u kojem je skoro u svakom broju surađivao sa zapaženim natpisima i fotografijama. Često su mu bile teme radna sredina i obitelj i kako na to djeluje alkoholizam te kako pomoći da se ti ljudi vrate na pravi put. U svom dugogodišnjem stažu kao apstinent, a i kao novinar, redovito je izvještavao i u Alkohološkom Glasniku koji izdaje HSKLA. Za svoj nesebičan rad i pomoć drugima bio je dobitnik više nagrada i priznanja.Umro je iznenada u Splitu 9.1 2018.g.

Županijska zajednica KLA Splitsko-dalmatinske županije

 

ŽIVOTOPIS

Davor Grgat rođen je 10. listopada 1935. u Krilo-Jesenice, kod Splita. Nakon završene osmogodišnje škole (tada Gimnazije) u Omišu, godine 1951. upisuje se na izučavanje zanata u Splitu. Već od tih najranijih dana  uključen je u društveni život,  i posvećuje se tečaju foto-kluba „Split“, da bi se u zadnjoj godini izučavanja zanata posvetio učenju međunarodnog jezika esperanta. Potom odlazi na odsluženje vojnog roka,  godine 1955. do 1958.  U međuvremenu je uznapredovao u govoru esperanta, pa je godine 1956. bio učesnik 58. svjetskog kongresa esperantista, i to u uniformi,  kao jedini predstavnik neke Armije u svijetu, o čemu su pisale sve vojne novine i časopisi kod nas. Nakon velikog zanimanja građanstva na predavanjima i izložbama u Pločama i Metkoviću održava tečajeve esperanta. Kao rezultat svega toga osniva i prvu Esperantsku grupu u JRM pod nazivom „Mornar“. Nakon toga godine 1958. u Dugom Ratu uz podršku općinskih struktura i podrške Tvornice “Dalmacije“, održava predavanje i tečaj esperanta, a nešto kasnije i u Gimnaziji u Omišu. Na jesen se zapošljava u  Sarajevu gdje je  položio ispit o znanju esperanta, i postao  sekretar Republičkog esperantskog komiteta omladine za Bosnu i Hercegovinu.  Godine 1960. vraća se u Split, gdje je ubrzo postao zapažen kao član Esperantskog društva „Split“. Kako su u to vrijeme nicali novi klubovi esperantista, Grgat je bio i jedan od osnivača i prvi predsjednik  Esperantskog kluba „Bratstvo i jedinstvo“, a potom i višegodišnji predsjednik  Saveza za esperanto Dalmacije. Godine 1979 za vrijeme 8. Mediteranskih sportskih igara  u Splitu, za vrijeme kojih je djelovao kao službeni djelatnik – novinar – esperantist, zahvaljujući njemu uveden je Esperanto kao treći službeni jezik  Igara (uz hrvatski i engleski jezik).  Isto tako, Grgat je  bio inicijator da se esperanto uvede za vrijeme 25. Međunarodnog stolnoteniskog prvenstva u rujnu  1982. i za vrijeme 15.  Evropskog prvenstva u atletici  u kolovozu 1990.  Za vrijeme ljeta  1980. godine uveo je dvojezičnu emisiju  na valovima Radio Splita za inozemne turiste, koji govore esperanto, (hrvatski i esperanto) u trajanju od po 20 minuta,  i uređivao   emisiju. U novinarstvu je započeo 1956/57.  godine i bio suradnik brojnih novina i časopisa, kao i Radio postaja. Kad mu se ukazala prilika, pisao je i propagirao i međunarodni jezik Esperanto.  Godine 1979. bio je sudionik i Novinarske škole, nakon koje je postao i član Hrvatskog novinarskog društva, a paralelno s tim i član Svjetskog saveza novinara esperantista (Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio – TEĴA), i u Augsburgu god.1985. izabran među sedam članova  Redakcijskog odbora „Internacia Ĵurnalisto“ (Međunarodni novinar). Bio je suradnik svih novina i časopisa o esperantu, (pa i na hrvatskom jeziku)  na području bivše države kao i brojnim  širom svijeta, od Brazila, Kube, Kine... od kojih je više od 50 godina  dopisnik „Slobodna Dalmacije“ kao i dan-danas, ( i 20-tak godina bio je suradnik „Večernjeg lista“)... Organizator je brojnih predavanja, izložaba  i tečajeva. Kao sudionik brojnih Svjetskih kongresa esperantista u Varšavi, Beču, Londonu, Beogradu, Zagrebu, Antverpenu, Augsburgu,  Rotterdamu, Firenci, Parizui, Tel Avivu, Goteburgu, Vilniusu... bio je među zapaženijim suradnicima na pisanju kronike u kongresnom biltenu. Organizator je osnivanja više Esperantskih društava ili klubova, i višegodišnji predsjednik. Sada je član Saveza za esperanto Hrvatske i potpredsjednik Esperanbtskog društva „Split“. O njegovom opširnom novinarskom radu, najbolje svjedoči kratka biografija u opširnom „Leksikonu povijesti novinarstva i publicistike“ (na 920 stranica) gdje se između brojnih  poznatih novinara nalazi i njegovo ime.

Pored toga, Grgat je poznat i kao naš najstariji apstinent, koji je godine 1966. prestao s konzumacijom alkohola, bez liječenja. U samom početku bio je jedan od suradnika  prof. dr. Vladimira Hudolina, a ubrzo je postao i član Redakcijskog odbora  stručnog časopisa „Al-Klub“ za Dalmaciju, u kojem je redovito, skoro u svakom broju, surađivao sa zapaženim natpisima kao i fotografijama. U tim člancima, često su bili opisivani liječeni alkoholičari ili ovisnici o drogama,  a uz to često i uzroci do kojih su došli kao i rješenja za dužu apstinenciju. Često su bile teme i radna sredina kao i obitelj ovisnika, te koliko sve to djeluje na obitelj i radnu sredinu, a sve u cilju da se problem alkoholizma, barem u tim sredinama svede na minimum,  odnosno da se što duže apstinencijski staž održi i tako brojni ovisnici i njihove obitelji vrate „na pravi put“.  U svom dugogodišnjem stažu kao apstinent, a i kao novinar,  prateći rad brojnih klubova pa i kao sudionik skoro na svim Kongresima klubova liječenih alkoholičara do smrti prof. Hudolina, izvještavao je o svim značajnijim  događajima  s dalmatinskog područja, u skoro svim važnijim novinama i stručnim časopisima diljem  bivše države.  Nakon samostalnosti naše Države, suradnik je stručnog časopisa „Alkohološki  Glasnik“ kojeg izdaje  Hrvatski savez Klubova liječenih alkoholičara, u kojem je Grgat čest suradnik. Jedan od zadnjih brojeva, (3/189 za lipanj 2011.) skoro u potpunosti je posvećen Grgatovu prilogu, pod nazivom: „Povijesni prikaz razvoja klubova liječenih alkoholičara u Dalmaciji“, što se, kako smo informirani od  stručnih osoba, ubraja među članke, koji će bez  sumnje  koristiti  narednim terapeutima i stručnjacima u prevenciji bolesti ovisnosti, ne samo u Dalmaciji nego i šire.

Za vrijeme Domovinskog rata pisao je o strahotama i posljedicama agresije na našu domovinu, a između ostaloga pisao je i u belgijskom časopisu „Monato“  (na tri stranice s fotografijama) o razaranju našega gospodarstva, prvenstveno turizma.

Davor Grgat umirovljen je 1993.g.  i u isto vrijeme  pri konstituiranju  Društva Poljičana „Sv. Jure“ – Priko, na Saboru u velikoj konkurenciji izabran je za njegova tajnika. Za vrijeme službovanja Lea Pivčevića,  Stjepana Tičinovića, dra Jure Bilića  kao Velikog kneza Društva Poljičana, Grgat je bio tajnik  punih deset godina, i reafirmirao Društvo kao udrugu sa ciljem promicanja njenih bogatih kulturno-povijesnih vrijednosti. 

Za svoj nesebičan rad i pomoć drugima, dobitnik je više nagrada i priznanja, kako od  brojnih Redakcija tako  i od Hrvatskog saveza za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja, Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara kao i brojnih priznanja od umirovljenika, posebice Matice umirovljenika Hrvatske, čiji je aktivan sudionik u informiranju ljudi treće životne dobi, a posebice sudjeluje u radu Županijske zajednice  klubova liječenih alkoholičara . S obzirom na proslavljenu 50. godišnjicu apstinencije od alkohola, Grgat je  danas  najstariji apstinent u Hrvatskoj.

Split. 2016.

Grafički i likovni urednik: Juraj Cesarec, urednik internetskog izdanja .Alkchološkoq glasnika"

Za izdavača: ŽUPANIJSKA ZAJEDNICA KLA dipl sociologinja: Anita ĆUDINA

Glavni i odgovorni urednik: Mladen VUKOVIĆ

Uredništvo: Mladen VUKOVIĆ - novinar-urednik dipl sociologinja Anita ĆUDINA Mate SMOLČiĆ, v.m.t.

Lektura: Uredništvo .Alkohološkoq glasnika" - Zagreb

ISSN 1333-9672

Tisak: ENTER DIGITAL STUDIO - Split

Naklada: 300 primjeraka

CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Sveučilišne knjižnlc u Splitu pod brojem 160314062.

ISBN: 978-953-7766-24-5

Split, 2016.

Riječ predsjednika HSKLA

Ugodno je i lako pisati o čovjeku koji se i sam napisao u životu. Još je lakše govoriti o čovjeku koji je jedan od najboljih poznavatelja jezika govora esperanta. Meni kao stručnjaku za alkoholizam lako je govoriti o čovjeku koji već 50 godina osobnim primjerom i bogatom publicistikom pronosi ideju zdravog života bez alkohola. Ipak, kao najveću vrlinu našeg Davora Grgata vidim životni entuzijazam i brigu za opće dobro. Toliko se puta odazvao da napiše stručni tekst ili izvješće o aktivnostima klubova, često je bio desna ruka stručnjaka s područja Dalmacije, a u poznim godina i vrijedan savjetnik. Zapravo se pitam što je više volio, esperanto ili klubove? Mislim da je Davor Grgat nadasve volio čovjeka, te kroz humanistički pristup utkao sebe u uspjehe klubova diljem Lijepe naše.

Lako je voditi Savez kada imaš vrijedne i požrtvovne suradnike kakav je gospodin Grgat. Stoga u ime obitelji klubova liječenih alkoholičara odajem mu priznanje i preporučujem za čitanje ovu zbirku njegovih radova.

Prof. dr. Zoran Zoričić

 

Riječ predsjednice ZKLA Splitsko- Dalmatinske ŽUPANIJE

Tko može najbolje govoriti i napisati stručne članke u Alkohološkom glasniku nego netko tko je sam pratio događanja kroz, trnoviti put negiranja bolesti alkoholizma do negiranja potrebe za održavanjem apstinencije i ono zadnje skupiti snagu i preći prag Kluba lječenih alkoholičara. Davor Grgat je bio i ostao čovjekom, koji je poput "Feniksa" izborio pobjedu za sebe i druge, pobjedu zdravog življenja bez alkohola. Svojim pisanjima u AlkohoIoškom glasniku i Slobodnoj Dalmaciji prenosio je ideju pok. Vladimira Hudolina o biti postojanja Klubova Iječenih alkoholičara. Hvala gospodine Grgate da ste svojim perom omogućili mnogim ljudima da čitajući vaše članke prepoznaju problem kod sebe i tako im omogućili da izađu iz pakla ovisnosti prekomjernog konzumiranja alkohola.

Anita Ćudina, dipl. sociologinja NLP terapeut za bolesti ovisnosti

POPIS RADOVA

Davor Grgat

IZ KLUBA "JARANTRANS" SPLIT

2001/VII./072/02-s9

Davor Grgat

IZ KLUBA "SPLIT

2001/VII./072/02-s10

Davor Grgat, Split

SJEĆANJE NA DANE SURADNJE S PROF. DR. BRANKOM LANGOM

2001/VII./073/03-s7

Pripremio: Davor Grgat

IZ KLUBA "JADRANTRANS" -  SPLIT; Stručnost i kvaliteta - jamstvo uspješnost

2002/VIII./085/03-s16

Davor Grgat

Splitski liječeni alkoholičari u Zagrebu i Mariji Bistrici

2004/X./103/01-s13

Davor Grgat, Split

U spomen: Prof. dr. Vladimir Hudolin (2.5.1922.-26.12.1996.) Čovjek i liječnik

2004/X./103/01-s16

Davor Grgat

38  godina rada Kluba “Split “

2004/X./107/05-s13

Davor Grgat

Alkoholičari - na brigu klubovima

2004/X./108/06-s14

Tekst i snimke: Davor Grgat

Zajedno protiv alkohola

2005/XI./120/06-s12

Davor Grgat

2. nacionalna konferencija o volonterstvu „Volontiram, a ne moram“

2005/XI./125/11-s8

Davor Grgat

Seminar o alkoholizmu u Splitu: Klubovi su biser u liječenju alkoholičara

2006/XII./128/02-s5

Tekst i snimka: Davor Grgat

Napokon KLA i na otocima

2006/XII./132/06-s9

Tekst i snimci: Davor Grgat

Poučno i korisno - seminar o alkoholizmu i drogi

2006/XII./133/134/07/08-s15

Snimio: Petar Vulić Napisao: Davor Grgat

Splitski liječeni alkoholičari u Jankomiru; Izlet pun sadržaja i novih apstinencij

2006/XII./138/12-s11

Davor Grgat

Sve podrediti apstinenciji! S 35. skupštine Kluba liječenih alkoholičara „Jadrantrans“ i 6. skupštine Al-kluba „Spinut“

2009/XV./164/02-s10

Davor Grgat

Treća skupština Al-kluba „Lučac-Manuš“ Više klubova – efikasnija apstinencija

2009/XV./164/02-s10

Davor Grgat

U Hrvatskoj 50.000 ovisnika o klađenju

2009/XV./168/06-s8

Davor Grgat

Iz Splita

2009/XV./174/12-s12

Davor Grgat

Splitski liječeni alkoholičari uveličali proslavu 40-godišnjice Odjela za alkoholizam na Rabu; Mnogo toga se promijenilo, a uspomene…

2010/XVI./175/01-s17

Davor Grgat

Iz KLA „Solin“

2011/XVII./187/01-s11

Davor Grgat

Sa Skupštine Al-kluba „Lučac-Manuš“ u Splitu: Redoviti dolasci u klub – uspješnija apstinencija

2011/XVII./187/01-s13

Tekst i snimci: Davor Grgat

Razvoj klubova liječenih alkoholičara u Dalmaciji

2011/XVII./189/03-s3

Tekst i snimci: Davor Grgat

Osnivanje KLA u Splitu

2011/XVII./189/03-s4

Tekst i snimci: Davor Grgat

Dr. Stjepo Botteri o porastu broja klubova liječenih alkoholičara: u korelaciji je s provođenjem seminara o bolesti ovisnosti u općini Split

2011/XVII./189/03-s5

Tekst i snimci: Davor Grgat

Al-klubovi nakon Domovinskog rata

2011/XVII./189/03-s8

Tekst i slika: Davor Grgat

Klub liječenih alkoholičara „Sinj“

2011/XVII./189/03-s10

Davor Grgat (Slobodna Dalmacija)

Ispraćen vrsni dalmatinski liječnik i strastveni pjevač; IN MEMORIAM; Adio Vam, doktore Botteri

2011/XVII./190/04-s20

Davor Grgat

6. skupština KLA „Lučac-Manuš“

2012/XVIII./195/03-s15

Davor Grgat

Održana 44. skupština Kluba „Sinj“

2012/XVIII./195/03-s16

Davor Grgat

Osnovan Klub ovisnika o kockanju - KLOK Split

2012/XVIII./196/04-s11

Davor Grgat

Posjet članovima klubova “Centar” i “Podravka” iz Koprivnice

2012/XVIII./196/04-s14

Davor Grgat

JEZIK ZAJEDNIŠTVA

2012/XVIII./196/04-s15

Davor Grgat

JEZIK ZAJEDNIŠTVA

2012/XVIII./196/04-s15

Davor Grgat

Ivan Bratić, (17. 12. 1941 .-24. 4. 2012.)

2012/XVIII./196/04-s17

Davor Grgat

U sjećanje Dr. Stjepo Botteri, 1932.-2011.

2012/XVIII./197/05-s8

Davor Grgat

Sa sastanka stručnih djelatnika Centra za socijalnu skrb u Splitu

2012/XVIII./197/05-s10

Davor Grgat

Split

2013/XIX./199/01-s7

Davor Grgat

Izborna skupština Županijska zajednice KLA Splitsko-dalmatinske županije

2013/XIX./203/05-s12

Davor Grgat

Skupština Kluba liječenih alkoholičara „Sinj“

2013/XIX./203/05-s14

Davor Grgat

POVIJESNI PRIKAZ RAZVOJA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U DALMACIJI

2014/XX:/206/207/02,03-s13

Davor Grgat

40. skupština kluba „Jadrantrans“ i 12. skupština KLA „Spinut“

2014/XX:/211/07-s16

Davor Grgat

SPLIT

2015/XXI/212/01-s17

Tekst i slike: Davor GRGAT

STRUČNI SKUP U SPLITU

2015/XXI/214/03-s6

Piše: Davor GRGAT

Sa Skupštine ZKLA Splitsko-dalmatinske županije

2015/XXI/215/04-s9

Tekst i slike: Davor GRGAT

IZVJEŠTAJNA SKUPŠTINA KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ‘SINJ’

2015/XXI/215/04-s17

Pripremio: Davor GRGAT

100. KONGRES ESPERANTISTA, Lille, Francuska, 25. srpnja do 1. kolovoza

2015/XXI/216/05-s8

Tekst: Davor GRGAT

Godišnja skupština Županijske zajednice KLA Spitsko-dalmatinska

2015/XXI/216/05-s10

Ante Botić i Davor Grgat

Održana Skupština KLA Sinj

2016/XXII/221/04-s17

Tekst i snimak: Davor GRGAT

Redovna skupština Županijske zajednice Klubova liječenih alkoholičara

2017/XXIII/224/01-s6

Davor Grgat

Obilježen Mjesec borbe protiv bolesti ovisnosti

2017/XXIII/224/01-s13