XIII. LJETNA ŠKOLA O ALKOHOLIZMU

Veli Lošinj, 12. LIPANjA –  14. LIPANjA 2020. godine

POČETNA HSKLA

12. 6. 2020.

13. 6. 2020.

14. 6. 2020.

XIII. Lošinjska škola o alkoholizmu

12. 06. 2020. – 14. 06. 2020.

Održana je 13. Lošinjska škola o alkoholizmu u Velom Lošinju. Kako se epidemiološka situacija popravila bili smo u stalnom kaontaktu sa najavljenim učesnicima te smo se okupili i ove ogdine. Ljetna škola o alkoholizmu je dugodišnji projekt , vrlo uspješan i poznat u RH i okruženju.  I Škola održana je u lipnju 2006. Ima kontinuitet ( nisu održane 2012 radi kongresa u Opatiji i 2014 radi proslave 50.god. KLA).

Dr. Branko Lakner pozdravlja učesnike u ime organizatora i u svioje ime.

 

Moderator prof. Zoran Zoričić pozdravlja učesnike, otvara XIII. Lošinjsku školu o alkoholizmu i najavljuje prvog predavača.

10;30 - 11 sati presavanje

    Prof. Zoran zoričić

 

11.00   Pauza za kavu

Jasminka i Alen Dedi članovi KLA CENTAR iz Koprivnice dijele monografju ""50 godina rada i djelovanja KLA CENTAR"

Prof. Zoran Zoričić. Dušica i Juraj Cesarec

 

11.30 – 11,50  Predavanje

11.50-13.00 predavanje i radionica

13.00 – 14,00  Okrugli stol

dr. Anto Orešković, prof. Zoran Zoričić, dr. Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dipl.soc.rad. Katarina Radat, dr. Gordana Šikić

»Pandemija – izazov i/ili prilika 

POČETNA HSKLA

12. 6. 2020.

13. 6. 2020.

14. 6. 2020.