Stručni seminari

 

POČETNA HSKLA

 

 

 

 

PREGLED ODRŽANIH CIKLUSA STRUČNIH SRMINARA

I. ciklus                  

Edukacija za stručne djelatnike

Stručni seminari

Organizatori     

Ministarstvo pravosuđa Republikr Hrvatske

Klinika za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice",  

Hrvatski lječnički zbor  – Hrvatsko društvo za alkoholizam I druge ovisnosti

HSKLA – Hrvatski savez klubova liječenih akkoholičara

Mjesto     Klinička bolnica "Sestre milosrdnice", Odjel za alkoholizam i drugeovisnosti, Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb

Svrha:    

Napredni je seminar predviđen u tri tematske cjeline u trajanju od tri dana, kombinira stručna predavanja s praktičnim radom s ovisnicima o alkoholu i njihovim obiteljima. Namijenjen je svima onima koji su u nekoliko proteklih godina na Klinici završili početni seminar senzibilizacije za problem ovisnosti o alkoholu, a u svom se radu susreću s problemom alkoholizma, ili se spremaju za ulogu stručnog djelatnika u KLA.

 

Naziv modula

1 M

Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski problem

početni seminar senzibilizacije za problem ovisnosti o alkoholu

2 M

Uloga klubova liječenih alkoholičara  u liječenju alkoholizma

Napredni stručni seminar

3 M

Kontinuirana edukacija i evaluacija rada u klubovima liječenih alkoholičara

Napredni stručni seminar

4 M

Završni stručni seminar s evluacijom

Napredni stručni seminar