Stručni seminar za pravosuđe - prvi ciklus

I. modul: Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski problem

POČETNA HSKLA

 

 

 

 

PREGLED ODRŽANIH CIKLUSA STRUČNIH SRMINARA

I. ciklus                  
Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►

Edukacija za stručne djelatnike

Stručni seminari

1 M

Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski problem

početni seminar senzibilizacije za problem ovisnosti o alkoholu

1.3.2017.--3.3.2017.

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

KBC „Sestre milosrdnice“ – Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti

 

Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti

I.modul : Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen

Ministarstvo pravosuđa RH je odobrilo provedbu programa : „ Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – program  edukacije stručnjaka  u suzbijanju alkoholizma“ Svrha ovog programa je provođenje edukacije kojom jačamo kompetencije stručnih djelatnika raznih resora, a  koji se u nekom segmentu svog rada susreću sa osobama koje imaju problema s alkoholom. Sve se provodi sa zadatkom rane identifikacije osoba ovisnih o alkoholu, njihovo motiviranje i pomoć u upućivanju na liječenje i apstinenciju, te organizaciju postpenalnog prihvata u klubovima liječenih alkoholičara.

zravni korisnici su pojedinci-stručnjaci u različitim područjima (medicina, pravo, socijalni rad, kriminologija, psihologija i slično). Neizravni korisnici su : ovisnici o alkoholu  (više od 250.000 ljudi u RH) i njihove obitelji. Kroz mogućnost pohađanja KLA, Centri za socijalnu skrb  , koji prepoznaju problem, te alkoholičara upućuju na liječenje u zdravstvenu ustanovu., CZSS iz 21 Županije RH), žrtve obiteljskog nasilja od alkoholiziranog člana (najčešće su žrtve žene pa čak i djeca), svi educirani policijski službenici , koji alkoholizirane sudionike u prometu ili u izvršenju kriminalnih djela, preporučuju prema zakonu na liječenje od alkoholizma, zatvorenici, koji u kaznionicama i zatvorima imaju klubove liječenih alkoholičara i nakon odslužene kazne se upućuje u KLA gdje žive, zdravstvene ustanove, koje se bave liječenjem alkoholizma u RH.

Program traje dvije godine, svaka godina sadrži dva mopdula po tri dana. Omogućuje se i fakultativan odlazak učesnika u klubove liječenih alkoholičara I tokom cijelog trajanja programa ( kontaktira se stručni djeltanik koji radi u KLA I dogovori dolazak).

U siječnju je osmišljen sadržaj edukacije i izrada vremenskog plana rada, koordinirane su  projektne aktivnosti, tokom veljače se komunikaciralo se  s Institucijama i korisnicima.

Od 01.ožujka do 03.ožujka je doržan prvi modul pod nazivom „Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen”. Prijavljeno je 16 korisnika iz Ministarstva pravosuđa. To su zaposlenici iz Uprave za zatvorski sustav – Središnji ured, iz Kaznionice u Lepoglavi, iz Probacijskog ureda I i II, iz Zatvora u Zagrebu, iz Zatvora u Bjelovaru, iz Kaznionice u Požegi, iz Kaznionice u Glini, iz Odgojnog Zavoda Turopolje. Predavanja I radionice su održali prof.dr.sc.Zoran Zoričić, prim.dr.Ana Matošić, prim.dr.sc Anto Orešković I prim.dr.sc.Robert Torre, prim.dr.sc.Srđan Marušić I prof.Božena Galoić-Cigit. Prezentirana o obrađena su Predavanja  “ Psihijatrijske i tjelesne komplikacije alkoholizma” , “Tijek i prognoza ovisnosti o alkoholu”, “Osnove obiteljske terapije”, Doktrina rada Klubova liječenih alkoholičara”, “Komorbiditet ovisnosti o alkoholu”, i “Rizično ponašanje mladih”. Radionice su bile “Terapijska zajednica” u dvije grupe i “Rizično ponašanje mladih”.

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim profilima djelatnika koji se u svom radu susreću s problemom alkoholizma, te osobama zainteresiranim za rad u klubovima liječenih alkoholičara.

Tijekom izvedbe programa provodila se unutarnja evaluacija programskog i stručnog tima.         .  Sve faze programa kontinuirano monitorira programski tim.  Svi rezultati evaluacije, koristit će se u svrhu unaprjeđenja programa rada HSKLA kako bi krajnji korisnici ostvarili najveću dobit.

Analizom profesija korisnika najviše je bilo dipl.socijalnih radnica ( 7 ), profesora socijalne pedagogije ( 5 ), a socijalnih pedagoga, stručnih specijalista kriminologa, samostalnih nadzornika pravosudne policije i viših stručnih savjetnika za tretman je bilo po 2 iz svake profesije. To je ukupno 16 polaznika edukacije.10 Korisnika je bilo iz Zagreba, 1 iz Zprešića , Kutine, Požege, Ivanca, Siska i Buševca.

Edukacija će se nastaviti u jesen 2017 drugim modulom. Kvalitativna evaluacija će se provesti nakon drugom modula ( studeni 2017) , kako bi se dobio uvid u unaprjeđenje znanja i vještina korisnika edukacije.

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►