Stručni seminar za pravosuđe - prvi ciklus

2. modul: Uloga klubova liječenih alkoholičara  u liječenju alkoholizma

POČETNA HSKLA

 

 

 

 

PREGLED ODRŽANIH CIKLUSA STRUČNIH SRMINARA

I. ciklus                  
Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►

Edukacija za stručne djelatnike

Stručni seminari ,

2 M

Mjesto i uloga klubova liječenih alkoholičara  u liječenju alkoholizma

Napredni stručni seminar

29.11.2017.--1.12.2017.

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

KBC „Sestre milosrdnice“ – Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti

Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – projekt edukacije stručnjaka u suzbijanju alkoholizma i drugih ovisnosti

Nakon odslušanog prvog modula “Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen” u ožujku 2017 , organiziran je  i proveden II modularni edukativni programMjesto i uloga  KLA u tretmanu alkoholizma” 29.studenog  do 01.prosinca 2017. Ministarstvo pravosuđa RH je odobrilo provedbu programa : „ Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – program  edukacije stručnjaka  u suzbijanju alkoholizma“.

Održana su  trodnevna interaktivna predavanja i rad u malim grupama. Ponuđeni su fakulatativni odlasci u KLA na području grada Zagreba. unaprijeđena rana identifikacija osoba s problemom alkoholizma, motiviranje izravnih korisnika edukacije i pomoć u upućivanju na liječenje i apstinenciju.

Izravni korisnici su pohađali i I modul , a to su pojedinci-stručnjaci u različitim područjima (medicina, pravo, socijalni rad, kriminologija, psihologija i slično). Neizravni korisnici su : ovisnici o alkoholu  (više od 250.000 ljudi u RH) i njihove obitelji. Svi educirani policijski službenici , koji alkoholizirane sudionike u prometu ili u izvršenju kriminalnih djela, preporučuju prema zakonu na liječenje od alkoholizma, zatvorenici, koji u kaznionicama i zatvorima imaju klubove liječenih alkoholičara i nakon odslužene kazne se upućuje u KLA gdje žive, zdravstvene ustanove, koje se bave liječenjem alkoholizma u RH.

Prisustvovalo je 15 korisnika iz Ministarstva pravosuđa. To su zaposlenici iz Uprave za zatvorski sustav – Središnji ured, iz Kaznionice u Lepoglavi, iz Probacijskog ureda I i II, iz Zatvora u Zagrebu, iz Zatvora u Bjelovaru, iz Kaznionice u Požegi, iz Kaznionice u Glini, iz Odgojnog Zavoda Turopolje.

Predavanja I radionice su održali prof.dr.sc.Zoran Zoričić, prim.dr.Ana Matošić, prim.dr.sc Anto Orešković ,prim.dr.sc.Robert Torre i prof.Radovan Tatalović te , prof.dr.sc.Križo Katinić, Dražen Žagi i prof.Božena Galoić-Cigit. Prezentirana i obrađena su predavanja  “ Osnovna počela KLA” , “Motivacijske tehnike za ulazak u tretman ovisnika o alkoholu ”, “Terapijska zajednica liječenih alkoholičara”, “Dinamika obiteljskih odnosa u obitelji alkoholičara”, “Ja,  alkoholog”, “Doprinos društva i grupe kulturi pijenja” “Komunikacija i percepcija” “ Aktivno slušanje” i “Organizacijske i preventivne aktivnosti u lokalnoj zajednici “.  Radionice su bile “Procjena vlastitih komunikacijskih vještina” i “Komunikacijski trening (relacija voditelj-članovi”, “Prepreke u komunikaciji s pojedinim članovima KLA”, “Ljubaznost i srdačnost, ali i razumijevanje poruka koje odašiljemo drugima” i “Kako do sporazuma, naš komunikacijski profil - Kako se «dogovaramo, mirimo i svađamo”

Tijekom izvedbe programa provodila se unutarnja evaluacija programskog i stručnog tima.         .  Sve faze programa kontinuirano monitorira programski tim.  Svi rezultati evaluacije, koristit će se u svrhu unaprjeđenja programa rada HSKLA kako bi krajnji korisnici ostvarili najveću dobit.

Zadnji dan korisnici su dobili evaluacijski upitnik kako bi se temeljem odgovora “dobila” kvantitativna evalucija do sada odslušana dva modula (od 4 ). Upitnik je od 15 korisnika popunilo i predalo 14. Sam upitnik je imao 13 pitanja, od toga 10 su imala numerčke odgovore (ocjene od 1 – najmanja, do 5 – najveća ). Tri su pitanja ponudila opisne odgovore, od kojih su na pitanja “Najznačajnija saznanja iz edukacije” i “Što ste dobili , a niste očekivali” odgovorilo 11 korisnika, a na pitanje “ Što ste očekivali, a niste dobili” samo su dva odgovora.

U kvantitativnoj evaluaciji nakon II Modula najviše istih odgovora (svih 14, odnosno 100% korisnika) dobilo je pitanje „Potreba djelatnika u alkohologiji za supervizijom”, Svi su označili da je je potreba velika. Od najveće ocjene 5, 4,2 je ocijenjena je upoznatost s mjestom i ulogom grupa samopomoći u tretmanu alkoholizma. 86 % (12) je odredilo da su razlike u djelovanju grupa AA i KLA umjerene, dvoje (14%) da su velike. Osposobljenim za korištenje motivacijskih tehnika u tretmanu ovisnika o  alkoholu 6 (43% ) ocjenilo je ocjenom 3, 7 (50%) ocjenom 4 i 1 (7%) ocjenom 5. Poznavanje osnova obiteljske terapije nije nitko ocijenio sa 5 već ocjenu 2 dao je 1 (7%), 3 je zakoružilo 5 (36%) i 8 (57%) je zaokružilo ocjenu 4. Motivacijske tehnike prevencije sagorijevanja stručnjaka u radu u alkohologiji prihvatili su 1 (7%) je zakoružio ocjenu 2, 3 (22%) su zaokružili 3, 8 (57%) ocjenu 4 i 2 (14%) ocjenu 5. Pojam supervizijskog rada je po 2 korisnika ocijenilo sa 2 i sa 3, 6 (43%) je zaokružilo 4 i 4 (29%)  ih je zakokružilo 5. S tehnikama ranih intervencija je 7 (50%) upoznatost ocjena sa 3, 5 (36%) je dalo ocjenu 4, a 2 korisnika su ocijenili sa 5 (14%). Dobivenu sigurnost u  obradi recidiva ovisnika o alkoholu 7 korisnika (50%) je ocijenilo sa 3, 6 (43%) sa 4 i 1 (7%) sa 5. Zadovljstvo edukacijom 6 (43%) je označilo sa ocjenom 4 , a 8 (57%) sa ocjenom 5. Srednja ocjena edukacije je 4,6. Najmanju srednju ocjenu 3,2 je dobili pitanje o poznavanju obiteljske terapije a najveću 5 „Potreba djelatnika u alkohologiji za supervizijom”.

Odgovori na opisna pitanja „Najznačajnija saznanja s edukacije” i „Što ste „dobili” , a niste očekivali” pokazali su da su kroz ova dva odslušana modula korisnici motivirani za daljnji rad, da su uočili važnost klubova i obiteljske podrške u apstinenciji, da su dobili praktična iskustva predavača, nadahnuće, da su dobili potvrdu svog rada i mišljenja, da je edukacija u okviru očekivanog.....

Na pitanje „ što ste očekivali, a niste „dobili” , samo je jedan korisnik odgovorio da je trebalo više grupnog rada rada s obiteljima, a drugi da nije ništa očekivao osim dobivenog.

Edukacija će se nastaviti u ožujku 2018 drugim i trećim  modulom.

Tajnica HSKLA, Dušica Cesarec

Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►