Stručni seminar za pravosuđe - prvi ciklus

III. modul: Kontinuirana edukacija i evaluacija rada u klubovima liječenih alkoholičar

POČETNA HSKLA

 

 

 

 

PREGLED ODRŽANIH CIKLUSA STRUČNIH SRMINARA

I. ciklus                  
Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►

Edukacija za stručne djelatnike

Stručni seminari

3 M

Kontinuirana edukacija i evaluacija rada u klubovima liječenih alkoholičara

Napredni stručni seminar

7.3.2018.--9.3.2018.

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

KBC „Sestre milosrdnice“ – Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatski liječnički zbor

Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti

III MODUL : "Kontinuirana edukacija i evaluacija rada u KLA"

7. -9. ožujka 2018.

Nakon odslušanog prvog modula “Alkoholizam kao socijalno-psihijatrijski fenomen” u ožujku 2017 , “Mjesto i uloga  KLA u tretmanu alkoholizma” 29.studenog  do 01.prosinca 2017.,  organiziran je u ožujku 2018 i treći modul «Edukacija u alkohologiji» Ministarstvo pravosuđa RH je odobrilo provedbu programa : „ Uspješna edukacija za uspješnu rehabilitaciju  – program  edukacije stručnjaka  u suzbijanju alkoholizma“.

Izravni korisnici su pohađali i I i II modul , a to su pojedinci-stručnjaci u različitim područjima (medicina, pravo, socijalni rad, kriminologija, psihologija i slično). Neizravni korisnici su : ovisnici o alkoholu  (više od 250.000 ljudi u RH) i njihove obitelji. Svi educirani policijski službenici , koji alkoholizirane sudionike u prometu ili u izvršenju kriminalnih djela, preporučuju prema zakonu na liječenje od alkoholizma, zatvorenici, koji u kaznionicama i zatvorima imaju klubove liječenih alkoholičara i nakon odslužene kazne se upućuje u KLA gdje žive, zdravstvene ustanove, koje se bave liječenjem alkoholizma u RH.

Prisustvovalo je 15 korisnika iz Ministarstva pravosuđa. To su zaposlenici iz Uprave za zatvorski sustav – Središnji ured, iz Kaznionice u Lepoglavi, iz Probacijskog ureda I i II, iz Zatvora u Zagrebu, iz Zatvora u Bjelovaru, iz Kaznionice u Požegi, iz Kaznionice u Glini, iz Odgojnog Zavoda Turopolje.

Interaktivna predavanja i radionice rad u malim grupama na tematici su održali stručnjaci specijalisti iz ovisnosti i alkoholizma. Održana su  trodnevna interaktivna predavanja i rad u malim grupama. Ponuđeni su fakulatativni odlasci u KLA na području grada Zagreba. unaprijeđena rana identifikacija osoba s problemom alkoholizma, motiviranje izravnih korisnika edukacije i pomoć u upućivanju na liječenje i apstinenciju.

Predavanja i radionice su održali prof.dr.sc.Zoran Zoričić, prim.dr.Ana Matošić, prim.dr.sc.Robert Torre , te prim.dr.sc.Srđan Marušić, Dora Bratuša, mag.psih, Mirjana Halužan, mag.educ.rehab I i prof.Božena Galoić-Cigit. Prezentirana i obrađena su predavanja  “ Kvaliteta edukacije kao uvjet uspješnog rada u alkohologiji ” Značaj i potreba supervizijskog rada u KLA, “Rane intervencije kroz savjetovališta ”, “Motivacija za rad kod terapeuta i sindrom sagorijevanje ”, “Recidiv”, “Obiteljska sistemska terapija “Rad sa emocionalnom povezanošću i emocionalno fokusirana terapija” “Samopercepcija” i “Važnost treninga životnih vještina “pozitivna ovisnost” (preuzimanje kontrole nad zdravljem).

            Radionice su bile Prorada tema prethodnog dana kroz male grupe  3 radionice vezane za upoznavanje sebe, percipiranje sebe u odnosu prema svojoj osobitosti u smislu slike o sebi , 3 radionice vezane za uloge koje imamo u životu i moguće sukobe među tim ulogama (povezanost naših uloha i naših psiholoških potreba) i 3 radionice vezane za razumijevanje naših manje ili više svrsishodnih ponašanja.

 Tijekom  izvedbe  programa   provodila  se  unutarnja  evaluacija  programskog i stručnog tima.  Sve faze programa kontinuirano monitorira programski tim.  Svi rezultati evaluacije, koristit će se u svrhu unaprjeđenja programa rada HSKLA kako bi krajnji korisnici ostvarili najveću dobit.

Ova edukacija nije pismeno evaluirana. U završnom IV modulu učesnici će dobiti evaluacijski upitnik, ćiji će rezultati biti uspoređeni sa I godinom edukacije.

U Zagrebu, 15.ožujak 2018.

Tajnica HSKLA: Dušica Cesarec

Modul 1.►►►► Modul 2.►►►► Modul 3.►►►►

Modul 4. ►►►►