Redovna skupština

GODIŠNJE SKUPŠTINE

Prema Statutu HSKLA, a u skladu sa Zakonom o udrugama unutarnji ustroj naše udruge su TIJELA SAVEZA i to :

- Skupština
- Upravni odbor
- Predsjwednik Saveza
- Nadzorni odbor
- Tajnik

Prema članu 13. Statuta HSKLA Skupština je najviše tijelo upravljanja, a čine je po jedan izabrani predstavnik pravnih osoba članica udruga - klubova liječenih alkoholkičara.

Prva Skupština udruge je Osnivačka, a ujedno i prva Izborna. Predsjednik može sazvati i Izvanrednu Skupštinu na kojoj se razmatraju samo pitanja zbog kojih je sazvana.

Redovna Skupština Saveza održava se jednom godišnje i na njoj se podnose izvještaj o radu , financijski izvještaj te plan rada za naredno razdoblje.

Izborna Skupština Saveza održava se svake četiri godine. Skupština može ( prema članu 16. Statuta) pravovaljano odlučivati, ako je nazočno najmanje polovina članova (predstavnika) članica Saveza.

SKUPŠTINA SAVEZA

- Donosi statut i njegove izmjene i dopune
- Donosi opće akte potrebne za djelovanje Saveza
- Bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora
- Razmatra izvješće predsjednika o radu Saveza
- Donosi programske orjentacije Saveza i program rada
- Odlučuje o sudjelovanju Saveza u radu u domaćeim i inozemnim organizacijama
- Razmatra stručna načela rada i aktivnosti uključujući seminare, simpozije, kongrese i druge stručne skupove
-Potvrđuje odluke koje je donio Upravni odbor, a za koje je potrebna suglasnost Skupštine
- Odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u sruge organizacije ili istupanju iz njih
- Rješava o žalbama članica Saveza u drugom stupnju
- Odlučuje o prestanku djelovanja Saveza
- Imenuje ovlaštene osobe za zastupanje Saveza i
- Odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad saveza utvrđenim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela


UPRAVNI ODBOR :

Upravni odbor ima 19 članova. Predsjednik i dopredsjednik su po svom položaju predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora, a 17 članova Upravnog odbora bira skupština. Mandat predsjednika Saveza i članova Upravno odbora traje 4 godine, s mogužnošću ponovnog izbora.


- Utvrđuje prijedlog Statuta i njegovih izmjena i dopuna
- Imenuje tajnika
- Donosi financijski plan i završni račun
- Podnosi Skupštini izvještaj o radu
- Odlučuje o visini članarine
- Odlučuje o isključenju i brisanju članice Saveza
- Brine se o informiranju članstva i javnosti
- Donosi odluke o izdavanju stručnih časopisa i glasila Saveza
- Odlučuje o korištenju imovine saveza
- Donosi odluku o potrebi upućivanja predstavnika Saveza na međunarodne skupove, kao i odluku o odobravanju troškova putovanja i boravku predstavnika.
- Osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Saveza
- Bira počasne članove i predlaže dodjeljivanje nagrada za postignute rezultate u radu


PREDSJEDNIK SAVEZA

- Zastupa i predstavlja Savez
- Saziva i predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora, te predlaže dnevni red
- Odgovara za zakonitost rada Saveza
- Brine se o informiranju članstva i odtvarivanju javnosti rada
- Provodi odluke Skupštine i Upranog odbora
- Dopredsjednik zastupa Savez
- Bira ga Skupština na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora

TAJNIK :

- Zastupa Savez
- Organizira rad na izvršavanju Odluka i zadataka Saveza
- Priprema nacrte planova i organizira njihovo izvršenje
- Brine se o zakonitosti rada Saveza, te obavlja i druge poslove koji su u njgovoj nadležnosti prema Satutu i drugim aktima Saveza


NADZORNI ODBOR :

- Ima 3 člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 godine s mogućnošću ponovnog izbora
- Nadzire primjenu odredaba Statuta i drugih općih akata
- Nadzire materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Saveza
- Nadzire ostvarivanje odluka, zaključaka te
- Obavlja i druge poslova koje mu povjeri skupština


OPOZIV :

Prema Članku 23. Statuta Skupština Saveza može opozvati i razriješiti Upravni obor i predsjednika saveza prije isteka vremena na koje su izabrani , ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjere obveze te ako ne postupaju sukladno Statutu i važećim zakonskim propisima

  


 
After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES