40. GODIŠNJA SKUPŠTINA KLA KRIŽEVCI IZ Križevca

Križevci, 7. lipnja 2014.

 početna hskla.hr

 

Milan Čapalija

40 GODINA KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA KRIŽEVCI 1974. – 2014.

Nakladnik:

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA KRIŽEVCI

Za nakladnika:

TIHOMIR HORVAT

Uredničko  vijeće:

MILAN ČAPALIJA, JOSIP KARLOVIĆ, SNJEŽANA KARLOVIĆ, ZLATICA NEMEC, NIKOLA NOVOSEL

Urednici:

RENATA HUSINEC, FRANJO HUSINEC

Lektorica:

MARINA VIDOVIĆ KRUŠIĆ

Fotografije:

ČLANOVI KLA KRIŽEVCI

Grafičko oblikovanje i tisak:

GRAVIS d.o.o. Križevci

Naklada: 500 primjeraka

CIP zapis dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 890199

ISBN: 978-953-58310-0-6

Naslovnica:

likovni rad MARIJANA TRIBUSONA, člana KLA Križevci

MILAN ČAPALIJA

40 GODINA

KLUBA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA KRIŽEVCI 1974. - 2014·

Popratni tekstovi:

Davorka Gazdek, Franjo Husinec, Nikola Novosel Miško, Gordana Starčević Štefić, Marija Turk-Kuči, Zoran Zoričić

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA KRIŽEVCI

2014

KAZALO

Predgovor                                                                                                                                      7

Riječ gradonačelnika                                                                                                                     8

Riječ predsjednika i stručnih djelatnika                                                                                       9

Početci borbe protiv alkoholizma u Križevcima i Hrvatskoj

pionirski rad dr. Frana Gundruma (Franjo Husinec)                                                                15

Osnivanje Kluba liječenih alkoholičara Križevci

- osvrt i sjećanje jednog od osnivača (Nikola Novosel-Miško)                                          21

Razvoj i aktivnosti KlA Križevci                                                                                                23

••. Kulturno-povijesne, zemljopisne i demografske osobine Križevaca i okolice

••. Liječenje ovisnika o alkoholu i lokalni kapaciteti u suzbijanju alkoholizma

••. Početak rada Kluba u Križevcima

••. Početni elan i uhodavanje

••. Faza potvrde i afirmacije

••. Domovinski rat, opstanak i stagnacija u radu

••. Faza ponovnog rasta

••. Podjela Kluba na dvije terapijske grupe

Dinamika rada, sastav i aktivnosti članova Kluba                                                                  54

•.. Godišnje skupštine i priznanja za apstinenciju

Predsjednici Kluba                                                                                                                     71

Stručni i dostručni djelatnici u Klubu                                                                                        75

Podrška članovima Kluba u odvikavanju od pušenja i

rješavanju drugih zdravstvenih problema                                                                                 81

Vrednovanje rada u Klubu                                                                                                        86

Izvanklupske aktivnosti:                                                                                                           91

~ Sportski susreti

~ Obilježavanje Dana klubova ~ Večeri pučke poezije

~ Stvaralaštvom protiv ovisnosti ~ Izleti i kestenijade

Suradnja s drugim klubovima                                                                                                 107

~ Suradnici i prijatelji Kluba

~ Poticaj osnivanju KLA Sveti Ivan Žabno

~ Sudjelovanje u radu Županijske zajednice KLA i Hrvatskog saveza KLA

Edukacija, stručni skupovi i publicistički rad:                                                                       117

~ Tečajevi i seminari

~ Stručni skupovi, konferencije i okrugli stolovi

~ Objavljeni članci i prilozi u časopisima

~ Publikacije

Djelovanje Kluba u lokalnoj zajednici                                                                                    128

~ Preventivne aktivnosti

~ Suradnja s udrugama građana

~ Prezentacija Kluba i alkoholoških programa u gradu

Klub u medijima                                                                                                                      144

Priznanja                                                                                                                                  148

Literarni radovi                                                                                                                       149

Stručni prilozi:

Izabrane teme sa sastanaka KLA (Milan Čapalija)                                                             163

Klub liječenih alkoholičara (KLA) - suvremeni

ogledni model psihijatrije u zajednici (Zoran Zoričić)                                                           178

Teritorijalni programi suzbijanja alkoholom

izazvanih poremečaja (Marija Turk-Kuči)                                                                              181

Rad i programi aktivnosti u dnevnoj bolnici Opće bolnice

"Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica na liječenju alkoholizma (Gordana Starčević-Štejić)  184

Doprinos Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-

križevačke županije radu klubova liječenih alkoholičara

i borbi protiv alkoholizma (Davorka Gazdek)                                                                         189

Izvori i literatura                                                                                                                      196

IZVORI I LITERATURA

Arhiva Kluba liječenih alkoholičara Križevci

Blažić-Čop, Nevenka, Đorđević, Veljko. I vi možete prestati pušiti. Zagreb: Genesis, 2001.

Breitenfeld, Darko, Wolfl, Duško i sur. Alkoholizam: sprječavanje, liječenje, oporavak, PIPA: o problemima izazvanim pijenjem alkohola. Rijeka: vlas. nakl., 2010.

Corey, Gerald. Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2004.

Čapalija, Milan. Iz radne bilježnice stručnog djelatnika u KLA, Križevci: 2003.

Gazdek, Davorka. Stanje i trendovi zlouporabe sredstava ovisnosti među srednjoškolcima Koprivničko-križevačke županije. Koprivnica: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 2013.

Gazdek, Davorka, Čapalija, Milan: Radna bilježnica za dostručne djelatnike, Koprivnica: 2009.

Hudolin, Vladimir. Bolesti ovisnosti. Zagreb: Klinika za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Dr. Mladen Stojanović", 1977.

Hudolin, Vladimir. Što je alkoholizam. Zagreb: Jugoslavenska medicinska naklada, 1979.

Hudolin, Vladimir. Klubovi liječenih alkoholičara. Zagreb: Jumena, 1982.

Hudolin, Vladimir i SUf. Obiteljsko liječenje. Zagreb: Školska knjiga, 1986.

Hudolin, Vladimir. Rječnik ovisnosti. Zagreb: Školska knjiga, 1987.

Husinec, Franjo. Fran Gundrum Oriovčanin: gradski fizik u Križevcima. Križevci: Matica hrvatska Križevci, 2001.

Husinec, Franjo. 110 godina Crvenog križa u Križevcima. Križevci: Ogranak Matice Hrvatske Križevci, 2008.

Klub liječenih alkoholičara: priručnik za rad u Klubovima liječenih alkoholičara (ekološko-socijalni pristup) s radovima Vladimira Hudolina. Ur. Hudolin, Višnja i sur. Trst: Europska škola alkohologije i ekološke psihijatrije, 2000.

Križevci grad dobrih ljudi. Križevci: Križevački poduzetnički centar, 2007.

Križevci: grad i okolica. Ur. Domljan, Žarko. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

Lang, Branko. Psihoterapija i terapijska zajednica alkoholičara. Zagreb: Jumena.1982.

Liječnički vjesnik, 30/1908. br.12.

Matović, Nada. Zora iznad ponora. Mostar: Zajednica KLA Hercegovačko­neretvanske županije, 1999.

Muačević, Vasko i sur: Psihijatrija. Zagreb: Medicinska naklada, 1995.

Nikolić, Staniša i sur. Obitelj - podrška mentalnom zdravlju pojedinca: teorijski i praktični priručnik obiteljske terapije. Jastrebarsko: Naklada Slap, 2008.

Schwebel, Robert. Reći ne nije dovoljno: kako odgajati djecu da razborito odlučuju o drogama i alkoholu. Zagreb: SysPrint, 1995.

Torre, Robert. Propadanje alkoholičara. Zagreb: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, 2006.

Torre, Robert. Oporavak alkoholičara u klubovima liječenih alkoholičara. Zagreb: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, 2006.

Turk-Kuči, Marija. Slatinski alkohološkiprogrami: 1975.-1995. Slatina: Matica hrvatska, Ogranak Slatina, 1996.

Uvodić-Vranić, Ljubica. Kako se dobro posvađati: priručnik za poboljšanje kvalitete življenja, partnerskih, obiteljskih i poslovnih odnosa. Zagreb: Alinea, 2002.

Zbornik Doma zdravlja Križevci: 1956. -1986. Križevci: Dom zdravlja Križevci, 1986.

Zbornik stručnih radova Alkohološkog glasnika: priručnik. Ur. Golik-Gruber, Vesna. Zagreb: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, 2003.

Zdravlje i zdravstvena zaštita u Koprivničko-križevačkoj županiji. Koprivnica: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, 2011.

Ziherl, Slavko. Kako svladati alkohol. Ljubljana; Zagreb: Mladinska knjiga, 1990.

 

Tiskanje ove knjige pomogli su:

AUTO MOTO KLUB KRIŽEVCI G.P. RADNIK KRIŽEVCI GRAD KRIŽEVCI

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KRIŽEVCI

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA, ZAGREB

KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

KTC KRIŽEVCI

LjEKARNA KRIŽEVCI, P. ZRINSKOG 2, KRIŽEVCI

MLIN BREŽANI

OPĆINA KALNIK

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE ANĐELIJA VLAHEK, DR. MED., KRIŽEVCI

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE EUGENIJA ŠOJAT - MARENDIĆ, DR. MED., KRIŽEVCI

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE IVANKA ANĐELIĆ-IŠTVANOVIĆ, DR. MED, VOJKOVEČKI KLOŠTAR

ORDINACIJA OPĆE MEDICINE MARIJA ČRNELI, DR. MED., KRIŽEVCI

POLjOCENTAR KRIŽEVCI

ZEPTER KRIŽEVCI

Klub liječenih alkoholičara Križevci srdačno im se zahvaljuje.

ZA SVE INFORMACIJE O KNJIZIB OBRATITE SE

KLA KRIŽEVCI, 48260 Križevci, Franje Račkoga 22

prof. Milan Čapalija, tel: 098/163-64-76,  bacc,ms Zlatica Nemec, 098/658-720

►►►►►►