PROMOCIJA

PRIKAZ KNjIGE

   
 

 

     

IZDAVAŠTVO

 

Početna

NOVA KNjIGA

UDžBENIK ZAGREBAČKOG SVEUČILIŠTA

IZDAVAČ:

ZAGREB. Masarykova 28

Za izdavača: dr.sc. Ante Žužul

Urednica. mr.sc. Gordana Krznarić-Vohalski

Prof.dr.sc. Zoran Zoričić

Predstavljanje sveučilišnog udžbenika održano je u Velikoj dvorani Hrvatskoga liječničkog zbora. Šubićeva 9, Zagreb

ORGANIZACIJA:

Hrvatsko društvo za alkoholizam i druge ovisnosti Hrvatskog lječničkog zbora

Školska knjiga d.d.

Vođenje programa preuzeo je prof. dr. sc. Veljko Đorđević

Knjigu su predstavili;

prof.dr.sc. Veljko    Đorđević

recenzent

prof.dr.sc. Irma Kovčo Vukadin

recenzentica

prim.dr.med. Anto Orešković

recenzent

Zeljko Petković. univ. spec. krim., ravnatelj Ureda za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske

recenzent

mr.sc. Gordana Krznarić-Vohalski

urednica

  

  

 

  

  

  

PROMOCIJA

PRIKAZ KNjIGE

   
 

 

     

IZDAVAŠTVO

 

Početna