INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber

◄◄◄◄ čf-go

 

go-gruber ►►►►

AUTOR

NASLOV

RUBRIKA

LINK

zbornik

J. Čelan, E.N. Gruber, V. Golik-Gruber, R. Antolić, I. Velić Od pušenja i alkohola do teških droga STRUČNI RAD Alk_Glas 2005/XI./121/122/07,08-s25  
Prim. mr. sc. Vesna Golik-Gruber Pasivno pušenje STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2007/XIII./142/04-s3  
Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber, mr.sc.dr. Ema N. Gruber Alkohol i radno mjesto STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2008/XIV./153/03-s3  
Prim. mr.sc. Vesna Golik-Gruber Anksioznost i alkohol STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2009/XV./172/10-s5  
Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber Djeca alkoholičara STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2010/XVI./178/04-s3  
Mr .sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Terapijska zajednica – Edukacija i socijalno učenje u terapijskoj zajednici LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   \0507 Terapijska zajednica
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Sanja Grba, prof. psihologije, Mirela Uroić  Komparativna analiza pušenja alkoholičara na bolničkom liječenju i u fazi apstinencije u klubovima liječenih alkoholičara PUŠENJE   010207 Komparativna analiza pušenja alkoholičara
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Gallupov svjetski program obuke o sprečavanju i kontroli potrebe za uporabom duhana PUŠENJE   010209 Gallupov svjetski program
Mr. dr. sc. Vesna Golik-Gruber  Uvodnik ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA   020101 Uvodnik
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Uvodnik ALKOHOL I PROMET   020501 Uvodnik
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Uvodnik - Alkohol u obitelji ALKOHOL I DJECA   030101 Uvodnik - Alkohol u obitelji
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Važnost  liječenja alkoholičara u dnevnoj  bolnici i sličnim oblicima liječenja LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0502 Važnost  liječenja alkoholičara
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, dr. Srđan Marušić  Obiteljsko liječenje alkoholičara u vikend bolnici LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0505 Obiteljsko liječenje
Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld, mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Klubovi liječenih alkoholičara u Hrvatskoj (posebice u pretvorbi,  u ratu i poslijeratnom razdoblju) POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080101 KLA u Hrvatskoj
Golik-Gruber V., Pintarić S., Breitenfeld D. Analiza stanja u klubovima liječenih alkoholičara grada Zagreba u poratnom razdoblju - 1994./1995. godine POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080102 Analiza stanja u KLA Zagreba 1994/5.
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Udruga klubova liječenih alkoholičara Zagreba– osvrt na poratno stanje POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080103 Udruga KLA Zagreba
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Dugogodišnji apstinenati u  klubovima liječenih alkoholičara POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080113 Dugogodišnji apstinenati u KLA
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Stručni i dostručni djelatnici u klubovima liječenih alkoholičara DJELATNICI U KLUBOVIMA   080201 Stručni i dostručni djelatnici
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Supervizija - stručna podrška – nadzor rada u klubovima liječenih alkoholičara EDUKACIJA I SUPERVIZIJA RADA U KLUBOVIMA   080302 Supervizija - stručna podrška
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  U zabludi SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0910 U zabludi
Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber  Oproštaj od učitelja U SJEĆANJE   1206 Oproštaj od učitelja
Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber ALKOHOLOŠKI GLASNIK, IZDAVAČI: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb   ALKOHOLOŠKI GLASNIK  
UREDNICA Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA - PRIRUČNIK, IZDAVAČI: Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb, Zagreb, 2003.    ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA  

◄◄◄◄ čf-go

 

go-gruber ►►►►