INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

M

◄◄◄◄   Marinić Ž

 

 N-Po ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Madecki Ivan Ivan Madecki, Klub liječenih alkoholičara Osijek Liječeni  alkoholičar  o  recidivu STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2000/VI./065/66/07-08-s9  
Majdek Vera Vera Majdek Samospoznaja → samopouzdanje → samopoštovanje STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2008/XIV./159/09-s16  
Maloić Snježana Snježana Maloić Stručni djelatnik u klubu liječenih alkoholičara – motivacija, osobnost, stručnost STRUČNI RAD Alk_Glas 2007/XIII./141/03-s3  
Maloić Snježana Snježana Maloić, dipl. defektolog Rehabilitacija osuđenog alkoholičara u klubu liječenih alkoholičara STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2007/XIII./144/06-s3  

Marinović 

Marina 

Mr. sc. dr. Marina Marinović  Duhovna pomoć i ovisnosti ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA   020109 DUHOVNA POMOC I OVISNOSTI
Marković-Glamočak Mirjana Marković-Glamočak Zloćudni tumor (rak) dojke i alkohol STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2004/X./103/01-s17  
Marković-Glamočak Prim.dr.sc.Mirjana Marković-Glamočak,dr.med. Alkohol ljeti STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2004/X./108/06-s05  
Marković-Glamočak Prim.dr.sc. Mirjana Marković-Glamočak Iz medicine, Alkohol i osteoporoza STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2005/XI./121/7-8-s38  
Marković-Glamočak Priredila: Prim.dr.sc. Mirjana Marković-Glamočak,dr.med Pušenje povećava pijenje alkoholnih pića STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2007/XIII./142/04-s03  
Marković-Glamočak Pripremila: prim.dr.sc.Mirjana Marković-Glamočak, dr.med Uživajmo u svakodnevnom životu STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2009/XV./165/03-s17  
Marković-Glamočak Pripremila: prim.dr.sc.Mirjana Marković-Glamočak,dr.med. Život s teškim bolesnikom; Pozitivan stav jači od svake dijagnoze STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2009/XV./172/10-s07  
Marušić Srđan  Prim. dr. Srđan Marušić Uloga i važnost terapeuta u procesu rehabilitacije u KLA STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2010/XVI./180/06-s03  
Marušić Srđan  Prim. dr. Srđan Marušić, Prof. dr. sc. Vlatko Thaller ; Sve što trebate znati, a niste znali o alkoholizmu, Najčešća pitanja o zloporabi i ovisnosti o alkoholu   web_hskla.hr ŠTO JE ALKOHOLIZAM  
Marušić Srđan  Prof. dr. sc. Vlatko Thaller, doc. dr. sc. Danijel Buljan, dr. Srđan Marušić  Kliničke osobitosti bolnički  liječenih alkoholičara starije dobi ALKOHOLIZAM STARIJE DOBI   030301 KLINICKE OSOBITOSTI
Marušić Srđan  Dr. Srđan Marušić, doc. dr. sc. Danijel Buljan, dr. Božica Jovanović i dr. Zoran Zoričić  Dijagnoza alkoholom izazvanih poremećaja DIJAGNOZA ALKOHOLIZMA I ZDRAVSTVENE KOMPLIKACIJE   0401 DIJAGNOZA ALKOHOLOM IZAZVANIH
Marušić Srđan  Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, dr. Srđan Marušić  Obiteljsko liječenje alkoholičara u vikend bolnici LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0505 OBITELJSKO LIJECENJE ALKOHOLICARA

Marušić 

Srđan 

Prof. dr. sc. Vlatko Thaller i dr. Srđan Marušić  Neki sociokulturni aspekti pijenja alkoholnih pića i alkoholizma  ALKOHOL   010102 NEKI SOCIOKULTURNI ASPEKTI PIJENJA
Matas Duško  Prim. dr. sc. Duško Matas, spec. za neuropsihijatriju i sudsku psihijatriju, Zavod za prometnu medicinu i psihologiju prometa Zagreb Alkohol i alkoholizam vozača i novi ili važeći propisi ALKOHOL I PROMET Alk_Glas 1997/III./024/02-s3 020503 ALKOHOL I ALKOHOLIZAM VOZACA
Matić Štefanija  Štefanija Matić, soc. radnica  Prvi klubovi liječenih alkoholičara u Hrvatskoj IZ POVIJESTI ALKOHOLOGIJE Alk_Glas 1995/I./002/02-s0 1104 PRVI KLUBOVI
Matović Nada  Nada Matović, soc.pedagog, Zajednica KLHercegovačko neretvanske županije Razmišljanje stručnog djelatnika o recidivu LIJEČENJE ALKOHOLIZMA Alk_Glas 2000/VI./065/66/07-08-s6 0515 RAZMISLJANJE STRUCNOG DJELATNIKA
Matović Nada  Nada Matović, soc. pedagog  Alkohol  od umjetnika čini praznu vreću ALKOHOL I UMJETNOST   020202 ALKOHOL OD UMJETNIKA
Matović Nada  Nada Matović soc. pedagog,  Sandra Jovanović psiholog, dr. Zlatko Dodig, Jelenka Puljić sr, Ljubica Lukić, prof. † Prikaz rada  klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080110 PRIKAZ RADA  KLA  HERCEGOVINE
Migalić Karmela  Karmela Migalić, med. sestra  Dnevna bolnica za alkoholizam u Karlovcu LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0503 DNEVNA BOLNICA U KARLOVCU
Mitrović Vesna  Blanka Dorociak, soc. radnica i Vesna Mitrović, soc. radnica  Ogledni klub - spona između bolnice i kluba liječenih alkoholičara LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0517 OGLEDNI KLUB SPONA
Moravek Davor Mr. sc. dr. Davor Moravek  Zašto je drogiranje grijeh? ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA   020108 ZASTO JE DROGIRANJE GRIJEH
Moravek Davor Mr. sc. dr.  Davor Moravek  Internet i mentalno zdravlje SUZBIJANJE ALKOHOLIZMA PUTEM MEDIJA   1002 INTERNET I MENTALNO ZDRAVLJE
Moravek Davor Mr. sc. dr.  Davor Moravek  Alkohološki glasnik online – pet godina poslije SUZBIJANJE ALKOHOLIZMA PUTEM MEDIJA   1003 ALKOHOLOSKI GLASNIK ONLINE

◄◄◄◄   Marinić Ž

 

 N-Po ►►►►