INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

Pr - R

◄◄◄◄   N-Po

 

 S-Th ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Pražetina Ivana Ivana Pražetina, apsolvent soc. Rada Sindrom izgaranja (burnout) stručnih djelatnika u radu s liječenim alkoholičarima STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2004/X./112/113/10 11-s16  
Pražetina Ivana Evaluaciju obradile Ivana Pražetina i Dušica Cesarec, svibanj 2007. TEMELJNI EDUKACIJSKI TEČAJ O ALKOHOLOM UZROKOVANIM POREMEĆAJIMA (Obrada evaluacije) STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2007/XIII./145/07,08-s3  
Pražetina Ivana Ivana Pražetina Što je evaluacija i zbog čega se evaluira grupni rad? STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2007/XIII./145/07,08-s8  
Pražetina Ivana Ivana Pražetina Povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja, 10. listopada 2008. STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2008/XIV./161/11-s3  
Prpić Prpić Ivan Prpić † i dr. Ivanka Žambok  Osvrt na problematiku pušenja na tzv. zatvorenim psihijatrijskim odjelima PUŠENJE   010206 OSVRT NA PROBLEMATIKU PUSENJA
Puljić Jelenka  Nada Matović soc. pedagog,  Sandra Jovanović psiholog, dr. Zlatko Dodig, Jelenka Puljić sr, Ljubica Lukić, prof. † Prikaz rada  klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080110 PRIKAZ RADA  KLA  HERCEGOVINE
Radat Katarina Katarina Radat, soc. radnica  Izvanklupske aktivnosti članova klubova liječenih alkoholičara IZVANKLUPSKE AKTIVNOSTI   080401 IZVANKLUPSKE AKTIVNOSTI
Radat Katarina  Katarina Radat, apsolvent soc. rada  Prednosti tematskih terapijskih sastanaka u klubovima liječenih alkoholičara DJELATNICI U KLUBOVIMA   080205 PREDNOSTI TEMATSKIH TERAPIJSKIH SASTANAKA
Radat Katarina  Katarina Radat, dipl. soc. radnica  Supervizijski sastanak socijalnih radnika, djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU   0604 SUPERVIZIJSKI SASTANAK SOCIJALNIH RADNIKA
Radat Katarina Katarina Radat, dipl. soc. radnica  Ovisnost o internetu OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI (kockanje, kava, seks, internet)   010407 OVISNOST O INTERNETU
Ramić Lejla Lejla Ramić, prof., specijalist medicinske psihologije
JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Sarajevo
Europska škola o alkoholizmu – I. seminar, Međugorje
Motivacija u procesu liječenja alkoholičara STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2010/XVI./185/11-s7  
Ribarić-Gruber Ana Ana Ribarić Gruber, prof. Zlostavljanje (mobing ili bullying) na radnom mjestu STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2004/X./108/06-s3  
Ribarić-Gruber Ana Ana Ribarić Gruber, prof. Psihologije Dobra komunikacija – temelj kvalitete života STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2006/XII./136/10-s3  
Ribarić-Gruber Ana Ana Ribarić-Gruber, prof. psihologije Adolescencija – najteži test roditeljstva STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2008/XIV./160/10-s3  
Rugelj Janez  Dr. sc. Janez Rugelj  Prof. dr. Vladimir Hudolin - paradigma psihijatra U SJEĆANJE   1207 PROF DR VLADIMIR HUDOLIN

◄◄◄◄   N-Po

 

 S-Th ►►►►