INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

S - Th

◄◄◄◄   Pr-R

 

 Zoričić Z. ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Sakoman Slavko prof. dr. sc. Slavko Sakoman, dr. med., specijalist psihijatar OVISNOST O IGRAMA NA SREĆU - OZBILJAN DRUŠTVENI PROBLEM STRUČNI PRILOZI Alk_Glas 2007/XIII./150/12-s5  
Sakoman Slavko  Doc. dr. sc. Slavko Sakoman  Zlouporaba droge kod mladih ILEGALNE DROGE   010301 ZLOUPORABA DROGE KOD MLADIH
Selimović Elharun Mr. sci. Elharun Selimović Uloga emocija u psihopatologiji odraslih s osvrtom na zloupotrebu alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2010/XVI./183/09-s3  
Sirotković Lahorka Mr. sc. Sanja Jelić, defektolog - socijani pedagog i Lahorka Sirotković, med. sestra ANALIZA PROVOĐENJA SIGURNOSNE I ZAŠTITNE MJERE OBVEZNOG LIJEČENJA OD OVISNOSTI O ALKOHOLU U DNEVNOJ BOLNICI CENTRA ZA ALKOHOLIZAM I DRUGE OVISNOSTI PB VRAPČE U RAZDOBLJU OD 1.1.2007. DO 31.12.2008. STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2009/XV./168/06-s3  
Stipaničić Maja  Dr. Maja Stipaničić  Djelovanje prof. dr. Vladimira Hudolina u Gorskom kotaru U SJEĆANJE   1216 DJELOVANJE PROF DR VLADIMIRA HUDOLINA
Šalamon Snježana  Snježana Šalamon, dipl. soc. Radnica, Andrea-Silvija Hotujac, prof. psihologije  Zašto mladi posežu za drogama? ILEGALNE DROGE   010303 ZASTO MLADI POSEZU ZA DROGAMA
Šalamon Snježana  Snježana Šalamon, dipl. soc. radnica, Andrea-Silvija Hotujac, prof. psihologije, dr. Ante Bagarić  Analiza razlika muškaraca i žena konzumenata i  ovisnika o  psihoaktivnim tvarima ILEGALNE DROGE   010304 ANALIZA RAZLIKA MUSKARACA I ZENA
Šimunić Mijo Prof. dr. sc. Mijo Šimunić  Pušenje duhana - najraširenije onečišćivanje okoliša PUŠENJE   010204 PUSENJE DUHANA - NAJRASIRENIJE
Šinko Mihael  Mihael Šinko  Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara  na internetu SUZBIJANJE ALKOHOLIZMA PUTEM MEDIJA   1004 HSKLA NA INTERNETU
Škalamer Radoslav  Radoslav Škalamer  Đački dani Vlade Hudolina U SJEĆANJE   1212 DJACKI DANI VLADE HUDOLINA
Škreblin-Kovačević Erika  Erika Škreblin-Kovačević, prof. def. Alkoholičar "samac" u klubu liječenih alkoholičara POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080112 ALKOHOLICAR SAMAC U KLUBU
Štimac Ana  Ana Štimac, soc. radnik  Socijalni radnici- najpozvaniji stručnjaci  u resocijalizaciji liječenih alkoholičara SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU   0601 SOCIJALNI RADNICI NAJPOZVANIJI SU
Štimac Ana  Ana Štimac, soc. radnik  Mjesto i uloga socijalnih radnika u tretmanu ovisnika o alkoholu SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU   0602 MJESTO I ULOGA SOCIJALNIH RADNIKA U TRETMANU
Štimac Ana  Ana Štimac, dipl. soc. radnik  Kritiziranje  i  međusobni  odnosi POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080114 KRITIZIRANJE  I  MEDJUSOBNI  ODNOSI
Thaller Vlatko  Prim. dr. Srđan Marušić, Prof. dr. sc. Vlatko Thaller ; Sve što trebate znati, a niste znali o alkoholizmu, Najčešća pitanja o zloporabi i ovisnosti o alkoholu   web_hskla.hr ŠTO JE ALKOHOLIZAM  
Thaller Vlatko  Prof. dr. sc. Vlatko Thaller i dr. Srđan Marušić  Neki sociokulturni aspekti pijenja alkoholnih pića i alkoholizma ALKOHOL   010102 NEKI SOCIOKULTURNI ASPEKTI PIJENJA
Thaller Vlatko Prof. dr. Vlatko Thaller  In memoriam  - Prof. dr. Vladimir Hudolin U SJEĆANJE   1205 IN MEMORIAM v hudolin
Thaller Vlatko  Prof. dr. sc. Vlatko Thaller, doc. dr. sc. Danijel Buljan, dr. Srđan Marušić  Kliničke osobitosti bolnički  liječenih alkoholičara starije dobi ALKOHOLIZAM STARIJE DOBI   030301 KLINICKE OSOBITOSTI
Thaller Vlatko  Doc. dr. Danijel Buljan, prof. dr. Vlatko Thaller  Fetusni alkoholni sindrom (FAS) ALKOHOL I DJECA   030102 FETUSNI ALKOHOLNI SINDROM
Thaller Vlatko  Prof. dr. Vlatko Thaller  In memoriam  - Prof. dr. Branko Lang U SJEĆANJE   1201 in memorijam Prof dr Branko Lang

◄◄◄◄   Pr-R

 

 Zoričić Z. ►►►►