INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

čf - go

◄◄◄◄ Bre-če

 

GolikGruber V ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Čop-Blažić Nevenka  Prim. dr. sc. Nevenka Čop-Blažić  Ujedinjeni u borbi za svijet slobodan od pušenja PUŠENJE   010201 UJEDINJENI U BORBI ZA SVIJET SLOBODAN
Čop-Blažić Nevenka  Prim. dr. sc. Nevenka Čop-Blažić  Odrastanje bez pušenja PUŠENJE   010202 ODRASTANJE BEZ PUSENJA
Čop-Blažić Nevenka  Prim. dr. sc. Nevenka Čop-Blažić  Proces prestanka pušenja PUŠENJE   010203 PROCES PRESTANKA PUSENJA
Dobravc-Poljak Jasminka  Mr. sc. prof. Jasminka Dobravc-Poljak  Program Mladi za mlade SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0905 PROGRAM  MLADI ZA MLADE
Dobravc-Poljak Jasminka  Mr. sc. prof. Jasmina Dobravc-Poljak  Trijezni i zdravstveno-odgojni Tramvaj zvan čežnja SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0911 TRIJEZNI I ZDRAVSTVENO-ODGOJNI TRAMVAJ
Dobravc-Poljak Jasminka  Mr. sc. prof. Jasmina Dobravc-Poljak  Stručni skup ''Alkohol i zdravlje'' SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0913 STRUCNI SKUP
Dodig Zlatko  Nada Matović soc. pedagog,  Sandra Jovanović psiholog, dr. Zlatko Dodig, Jelenka Puljić sr, Ljubica Lukić, prof. † Prikaz rada  klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080110 PRIKAZ RADA  KLA  HERCEGOVINE
Dorociak Blanka  Blanka Dorociak, soc. radnik  Problemi ovisnosti i suradnja sa stručnim službama na terenu SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU   0606 PROBLEMI OVISNOSTI I SURADNJA 
Dorociak Blanka  Blanka Dorociak, soc. radnica i Vesna Mitrović, soc. radnica  Ogledni klub - spona između bolnice i kluba liječenih alkoholičara LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0517 OGLEDNI KLUB SPONA
Drobec Draženka Drobec, vms Samo recite «NE» STRUČNI PRILOG 2006/XII./135/09-s3  
Expotus L. A. Expotus  Doživljaj i posljedice prvog recidiva STRUČNI PRILOG 2000/VI./065/66/07,08-s10  
Firšt-Petrišić Jasnica Firšt-Petrišić, dipl. soc. Radnica Alkoholna nekultura u alkoholnoj kulturi življenja STRUČNI PRILOG 2006/XII./128/02-s3  
Folnegović-Šmalc Vera  Dr. Korona Nenadić Šviglin, dr. Suzana Uzun, dr. Tajana Ljubin, Sanja Jelić, soc. radnica, prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc  Demografsko–sociološke i alkohološke karakteristike alkoholičara dnevne bolnice LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0504 DEMOGRAFSKO SOCIOLOSKE I ALKOHOLOSKE
Galoić Božena Galoić Božena, prof. soc. pedagogije  Praktične upute kod ugroženosti ili ovisnosti ILEGALNE DROGE   010302 PRAKTICNE UPUTE KOD UGROZENOSTI
Galoić-Cigit Božena  Božena Galoić Cigit, prof. socijalni pedagog Igre na sreću i ovisnost OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI (kockanje, kava, seks, internet)   010401 IGRE NA SRECU I OVISNOST
Gerbl Katarina Gerbl, dipl. ing.soc. Rada Zagrebačka županija -  slika zdravlja; Porast pijenja alkohola kod mladih STRUČNI PRILOG 2006/XII./138/12-s7  
Gerbl Katarina  Katarina Gerbl, dipl. soc. radnica i članovi Kluba Doma zdravlja Samobor  Posvećeno mladima (Vlatki B.) SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0906 POSVECENO MLADIMA
Gerbl Katarina  Katarina Gerbl  Alkoholizam je najrasprostranjenija ovisnost – Više pažnje posvetiti prevenciji ALKOHOL   010103 ALKOHOLIZAM JE NAJRASPROSTRANJENIJA OVISNOST

◄◄◄◄ Bre-če

 

GolikGruberV ►►►►