INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

  • Početna HSKLA

gru - iz

◄◄◄◄  GruberEmaN

 

 j ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Gruden Vladimir prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., spec psihijatar PSIHODINAMIKA KOCKANJA STRUČNI PRILOZI Alk_GLAS 2007/XIII./150/12-s5  
Gudelj Milan  Dr. sc. Milan Gudelj, neuropsihijatar  Klubovi primorsko-goranske Županije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080108 KLUBOVI PRIMORSKO-GORANSKE
Gudelj Milan  Dr. sc. Milan Gudelj  Hudolinov utjecaj na razvitak klubova goranske regije U SJEĆANJE   1215 HUDOLINOV UTJECAJ NA RAZVITAK KLUBOVA
Hauptman Tomislav Strinić, Damir Buković, Lada Šumilin, Ante Radić, Dinko Hauptman and Ante Klobučar SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE I ŽIVOTNE NAVIKE TRUDNICA PUŠAČICA STRUČNA LITERATURA Alk_Glas 2008/XIV./154/04-s18  
Herceg Andrea  Andrea Herceg, prof. psihologije  Alkoholizam kao obiteljski problem SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU   0603 ALKOHOLIZAM KAO OBITELJSKI PROBLEM
Hitrec Vlasta  Vlasta Hitrec, prof. Suvremena žena i alkohol ŽENA I ALKOHOL   030203 SUVREMENA ZENA I ALK
Hitrec Vlasta  Vlasta Hitrec, prof. Poštovani profesore! U SJEĆANJE   1210 POSTOVANI PROFESORE
Hotujac Andrea-Silvija  Snježana Šalamon, dipl. soc. Radnica, Andrea-Silvija Hotujac, prof. psihologije  Zašto mladi posežu za drogama? ILEGALNE DROGE   010303 ZASTO MLADI POSEZU ZA DROGAMA
Hotujac Andrea-Silvija  Snježana Šalamon, dipl. soc. radnica, Andrea-Silvija Hotujac, prof. psihologije, dr. Ante Bagarić  Analiza razlika muškaraca i žena konzumenata i  ovisnika o  psihoaktivnim tvarima ILEGALNE DROGE   010304 ANALIZA RAZLIKA MUSKARACA I ZENA
Hudolin Višnja  Prof. dr. sc. Višnja Hudolin Klubovi liječenih alkoholičara danas u svijetu STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2005/XI./125/11-s5  
Hudolin Vladimir  Prof. dr. Vladimir Hudolin † Suzbijanje alkoholom izazvanih poremećaja na prijelazu iz drugoga u treći milenij 9.  SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0901 SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH
Hudolin Vladimir  Prof. dr. Vladimir Hudolin  Antropološka spiritualnost, ljudske vrijednosti u programima za alkoholom izazvane i kompleksne poremećaje ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA   020107 ANTROPOLOSKA SPIRITUALNOST
Ivanković Marija  Marija Ivanković, prof  Odrastati bez alkohola SUZBIJANJE ALKOHOLOM IZAZVANIH POREMEĆAJA   0902 ODRASTATI BEZ ALKOHOLA
Iveta Neven  Neven Iveta Počeo sam ponovno piti STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2000/VI./065/66/07,08-s10  
Iveta Neven  Preveli i pripremili Kristina Leko i Neven Iveta  Anomimni kockar (gamblers anonimous) OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI (kockanje, kava, seks, internet)   010403 ANOMIMNI KOCKAR
Iveta Neven  Preveli i pripremili Kristina Leko i Neven Iveta  KOMPULZIVNO KOCKANJE I UTJECAJ NA OBITELJ OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI (kockanje, kava, seks, internet)   010404 KOMPULZIVNO KOCKANJE I UTJECAJ
Ivica Josip  Prim. dr. sc.  Josip Ivica  Alkoholizam i afektivni poremećaji  DIJAGNOZA ALKOHOLIZMA I ZDRAVSTVENE KOMPLIKACIJE   0403 ALKOHOLIZAM I AFEKTIVNI POREMECAJI

◄◄◄◄  GruberEmaN

 

 j ►►►►