INDEX AUTORA I ČLANAKA NA web-u HSKLA.HR

 

K - Lj

◄◄◄◄  j

 

 Marinić Ž ►►►►

prezime ime AUTOR NASLOV RUBRIKA LINK ZBORNIK
Klobučar Ante Tomislav Strinić, Damir Buković, Lada Šumilin, Ante Radić, Dinko Hauptman and Ante Klobučar SOCIODEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE I ŽIVOTNE NAVIKE TRUDNICA PUŠAČICA STRUČNA LITERATURA Alk_Glas 2008/XIV./154/04-s18  
Kolarek Branko  Branko Kolarek, med. lab. ing. Biokemijske i  molekulske osnove oštećenja jetre i drugih tkiva Alkoholom DIJAGNOZA ALKOHOLIZMA I ZDRAVSTVENE KOMPLIKACIJE  

0406 BIOKEMIJSKE I

MOLEKULSKE OSNOVE

Kontrec Mirna Kontrec  Prim. dr. Jerka Jukić, dr. Mirta Lončar, dr. Mirna Kontrec  Uloga klubova liječenih alkoholičara u suvremenom pristupu alkoholizmu u programima prevencije, liječenja i rehabilitacije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA  

080105 ULOGA KLA U

SUVREMENOM PRISTUPU

Kopačević Lenka  Ana Cegledi, vms, Jasna Grgurić, vms, Zinka Bratuša, ms, Lenka Kopačević, vms, i Anica Koštro, ms  Jedinstvena uloga medicinske sestre u terapijskoj zajednici alkoholičara LIJEČENJE ALKOHOLIZMA  

0512 JEDINSTVENA ULOGA

MEDICINSKE SESTRE

Koš Julija  Julija Koš  Odnos židovstva prema pijenju vina i drugih alkoholnih pića  ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA  

020105 ODNOS ZIDOVSTVA

PREMA PIJENJU VINA

Koštro Anica  Ana Cegledi, vms, Jasna Grgurić, vms, Zinka Bratuša, ms, Lenka Kopačević, vms, i Anica Koštro, ms  Jedinstvena uloga medicinske sestre u terapijskoj zajednici alkoholičara LIJEČENJE ALKOHOLIZMA  

0512 JEDINSTVENA

ULOGA MEDICINSKE SESTRE

Kotarac Marijan  Marijan Kotarac, dipl. soc. radnik  Problem pijenja alkohola na radnome mjestu ALKOHOL NA RADNOM MJESTU  

020401 PROBLEM PIJENJA

ALKOHOLA NA RADNOME

Kovačević Erika  Prof. Erika Kovačević  O radu na Odjelu za alkoholizam Psihijatrijske bolnice Jankomir LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0509 O radu na odjelu za alkoholizam
Krešić Vesna Krešić, nadomjesna obitelj Iz Mostara: Priča nadomjesne obitelji STRUČNI PRILOZI Alk_Glas 2007/XIII./149/11-s11  
Kučko Mihaela  Mihaela Kučko i Marina Janžek  O supervizijskim sastancima socijalnih radnika SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU  

0605 O SUPERVIZIJSKIM SASTANCIMA SOCIJALNIH RADNIKA

Kulenović-Somun Alemka  Dr. Miroslav Bojić, dr. Alemka Kulenović Somun i dr. Ante Bagarić  Prva  iskustva  o  radu  Centra  za  alkoholizam i  druge  ovisnosti Psihijatrijske  bolnice  Vrapče LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0510 PRVA ISKUSTVA O RADU CENTRA
Lacković Dubravka Dubravka Lacković, dipl.ing.Psihijatrijska bolnica Jankomir PAO SAM U RECIDIV STRUČNI PRILOG Alk_Glas 2000/VI./065/66/07 ,08-s5  
Lacković Dubravka  Dubravka Lacković, dipl. ing. socijalnog rada  Socijalni radnik kao stručni djelatnik u psihijatrijskoj  bolnici SOCIJALNI RAD U ALKOHOLIZMU  

0607 SOCIJALNI RADNIK KAO STRUCNI DJELATNI

Lazić Nebojša  Doc. dr. sc. Nebojša Lazić  Vladimir Hudolin i socijalna psihijatrija U SJEĆANJE   1208 VLADIMIR HUDOLIN I SOCIJALNA PSIHIJATRIJA
Leko Kristina  Preveli i pripremili Kristina Leko i Neven Iveta  Anomimni kockar (gamblers anonimous) OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI (kockanje, kava, seks, internet)   010403 ANOMIMNI KOCKAR
Leko Kristina  Preveli i pripremili Kristina Leko i Neven Iveta  KOMPULZIVNO KOCKANJE I UTJECAJ NA OBITELJ OSTALA SREDSTAVA OVISNOSTI (kockanje, kava, seks, internet)   010404 KOMPULZIVNO KOCKANJE I UTJECAJ
Lončar Mirta  Prim. dr. Jerka Jukić, dr. Mirta Lončar, dr. Mirna Kontrec  Uloga klubova liječenih alkoholičara u suvremenom pristupu alkoholizmu u programima prevencije, liječenja i rehabilitacije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080105 ULOGA KLA U SUVREMENOM PRISTUPU
Lorencin Miroslav Miroslav Lorencin, predsjednik  Kršćanske adventističke crkve ALKOHOL U OČIMA VJERSKIH ZAJEDNICA   020106 KRSCANSKA ADVENTlSTlCKA CRKVA
Lukić Ljubica  Nada Matović soc. pedagog,  Sandra Jovanović psiholog, dr. Zlatko Dodig, Jelenka Puljić sr, Ljubica Lukić, prof. † Prikaz rada  klubova liječenih alkoholičara Hercegovačko-neretvanske županije POSLIJERATNA OBNOVA I RAZVOJ KLUBOVA   080110 PRIKAZ RADA  KLA  HERCEGOVINE
Ljubin Tajana  Dr. Korona Nenadić Šviglin, dr. Suzana Uzun, dr. Tajana Ljubin, Sanja Jelić, soc. radnica, prof. dr. sc. Vera Folnegović Šmalc  Demografsko–sociološke i alkohološke karakteristike alkoholičara dnevne bolnice LIJEČENJE ALKOHOLIZMA   0504DEMOGRAFSKO SOCIOLOSKE I ALKOHOLOSKE

◄◄◄◄  j

 

 Marinić Ž ►►►►