ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA - PRIRUČNIK

UREDNICA Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

IZDAVAČI         Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                                 Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Zagreb, 2003.

 

 

 

ZBORNIK

predgovor
recenzije

Sadržaj:

POGLAVLJA
članci
indeks autora

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

 

 

ANALIZA RAZLIKA MUŠKARACA I ŽENA KONZUMENATA I  OVISNIKA O PSIHOAKTIVNIM TVARIMA

Šalamon Snježana, Andrea-Silvija Hotujac, Ante Bagarić*

Problem zlouporabe i ovisnosti o psihoaktivnim tvarima** aktualna je tema današnjice. Poznata je činjenica da se broj ovisnika kao i povremenih konzumenata povećava svugdje u svijetu, pa tako i  u Hrvatskoj. Analizi problema prilazi se s različitih strana, što je i razumljivo, jer se radi o multidimenzionalnom problemu. U literaturi nalazimo mnoštvo rasprava o uzrocima i  posljedicama uzimanja psihaoktivnih tvari, značenju određenih faktora kao i o  optimalnom načinu liječenja.  Možemo reći da nalazimo mnoštvo teorija i praktičnih iskustava vezano uz problem ovisnosti, koje se ponekad oprečno razlikuju. Sličnost, ako ne i podudarnost, pronalazimo kada se radi o broju muških odnosno ženskih pacijenata koji se nalaze u tretmanu zbog konzumiranja psihoaktivnih tvari. Tako, podatci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ( Odsjek za praćenje i analizu liječenja ) govore o omjeru od 4,5:1 “u korist” muškaraca za liječene osobe u 2001. godini. U psihijatrijskoj bolnici Vrapče i Centru za prevenciju ovisnosti grada Zagreba, analizom dostupne dokumentacije, dobili smo gotovo identičan omjer, ali i mnoštvo drugih pokazatelja vezanih uz sličnosti odnosno razlike među spolovima. Zanimalo nas je da li se i  po kojim karakteristikama razlikuju muški i ženski ispitanici. U daljnjem tekstu iznijet ćemo samo neke od ( po našem sudu ) zanimljivosti do kojih smo došli.

Podatke  smo prikupili iz Pompidou   obrasca, koji se ispunjava za bolnički i ambulantno liječene ovisnike u PB Vrapče, kao i za klijente u Savjetovalištu za prevenciju ovisnosti grada Zagreba. Podaci se temelje na samoiskazu pacijenata (što je jedini način ispunjavanja spomenutog obrasca) i ne provjerava se njihova vjerodostojnost. Podatke smo uzeli za 100 pacijenata, od čega  53 muškaraca, a 47 žena.

Dob

Kod žena i kod muškaraca  najbrojnija dobna skupina je od 19 do 22 godine, međutim, muškarci su u prosjeku stariji (M = 23 g., Ž = 20 g.), a i brojniji u dobnoj skupini od 23. do 31. godine (M = 24,6 %, Ž = 17,00%).

Sadašnji uvjeti života ( s kim živi )

Muškarci i žene uglavnom žive s primarnom obitelji  (M=88,7%, Ž=74,5%). Kod ženskih pacijenata zabilježeno je da žive s prijateljem ili partnerom, dok kod muškaraca nije bilo takvog odgovora.

Je li prethodno liječen zbog ovisnosti

Većina pacijenata oba spola nije prethodno liječeno u nekoj od ustanova (M =60,4%, Ž = 63,8%).

Žive li s drugim konzumentima sredstava ovisnosti

Većina pacijenata oba spola ne živi s drugim konzumentom sredstava ovisnosti  (M=81,1%, Ž =78,7%), odnosno svega 2 muškarca i 4 žene žive s konzumentom sredstva ovisnosti.

Radni status

Najveći broj pacijenata oba spola su nezaposleni , postoji nešto veći broj  zaposlenih među muškarcima (M=15,1%, Ž=10,6 %).

Najviši stupanj obrazovanja

Najveći broj pacijenata oba spola ima završenu srednju školu. Veći  broj žena je završio samo osnovnu školu (M=2%, Ž=11%) dok muškarci napuštaju školovanje.

Koje sredstvo ovisnosti redovito konzumira

Marihuana je najčešće redovito sredstvo konzumiranja kod oba spola (M= 45%, Ž=43%), a zatim heroin (M= 42%, Ž=40%). To je podatak koji smo i očekivali jer se radi o klijetima Savjetovališta (marihuana) i pacijentima na Bolničkom odjelu (heroin). Zanimljiv je i podatak da su muškarci skloniji konzumiranju Metadona (M=7,5%, Ž= 2,1%).

Koje je psihoaktivno sredstvo prvo konzumirao

U najvećem broju slučajeva prvo psihoaktivno sredstvo koje se konzumira je marihuana (M = 87%, Ž = 74,5%), međutim, veći broj žena za prvo sredstvo bira ecstasy (11%), dok muškarci biraju ljepilo (5,7%).

Dob prvog uzimanja bilo kojeg sredstva**

Rizična dob za početak konzumacije kod žena je 14 godina (28%), dok je kod muškaraca 16 godina (28 %). Žene u najvećem broju slučajeva počinju između 14. i 18. godine, dok je kod muškaraca to razdoblje kraće, odnosno od 14. do 16.godine.

 

 

Duljina uzimanja sredstva ovisnosti

Ovdje smo promatrali glavno sredstvo ovisnosti, odnosno psihoaktivnu tvar zbog koje su na liječenju. Dobili smo podatak da muškarci u prosjeku dulje uzimaju sredstva ovisnosti (3 g. i 7 mj.) a žene kraće (2 g. i 3 mj.).

Bračni status ovisnika

Kod oba spola riječ je o osobama koje su neudane/neoženjene, a razliku nalazimo u nešto većem broju žena koje su u braku (M= 4%, Ž= 10,6%).

Ovisnost u obitelji ***

Kod većine ovisnika oba spola nema ovisnosti u obitelji. Pod pojmom obitelj ovdje podrazumijevamo širu obitelj, dakle ne samo roditelje i braću.

Kada su roditelji saznali za konzumiranje psihoaktivne tvari

Kod većine žena roditelji saznaju unutar prve godine (38%), dok kod muškaraca roditelji saznaju nakon 2-3 godine konzumiranja (40%).

Koliko je djece u obitelji i koje je pacijent dijete po redu

Kod oba spola u najvećem broju slučajeva riječ je o obitelji s dvoje djece. Pokazalo se da su prva i zadnja djeca u  obitelji s više od dvoje djece više izložena riziku konzumiranja psihoaktivne tvari. Prvorođena muška djeca su također najviše izložena riziku, za razliku od ženske djece, gdje redoslijed rođenja nije bitan.

Jesu li imali ili trenutno imaju sudskih problema

Većina muškaraca i žena nisu i nemaju sudskih problema (nije nikad imalo M=64,2%,  Ž =85,1), (sada nema M = 84, 9% Ž = 91,5%), a kod onih koji imaju ili su imali, postoje razlike među spolovima. Muškarci su  nešto češće nego žena kažnjavani prekršajnom i uvjetnom kaznom, isto tako trenutno imaju više sudskih problema. Ovdje se misli na sudske probleme vezane uz bilo koji prekršaj, dakle i na one koji nisu povezani s ovisnošću.

Zaključak

Analizirajući podatke na našem uzorku ispitanika, dobili smo neke sličnosti, ali i neke razlike među spolovima. Tako su najčešća sredstva ovisnosti, odnosno sredstva redovnog konzumiranja, marihuana i heroin kod oba spola. Oba spola su kao prvo sredstvo konzumiranja naveli marihuanu, ali žene češće nego muškarci kao prvo sredstvo navode ecstasy, dok muškarci češće nego žene odabiru ljepilo. 

Žene ranije počinju uzimati psihoaktivne tvari i obitelj prije sazna za njihovu ovisnost. Zbog toga je dužina konzumiranja kod žena kraća i prije se javljaju na liječene, a i u prosjeku su mlađe nego muškarci.

Što se tiče redoslijeda kod rođenja, najrizičnija skupina za konzumiranje psihoaktivnih tvari su prvorođena muška djeca, dok su srednja djeca oba spola u najmanjem riziku. Za žene se redoslijed rođenja nije pokazao bitan. Suprotno opće prihvaćenom mišljenju da su gotovo svi ovisnici o psihoaktivnim tvarima povezani s kriminalom, dobili smo podatak da većina pacijenata oba spola nije imala i trenutno nema sudskih problema. Ukoliko su postojali takvi problemi, u najvećem broju slučajeva se radilo o prekršajima.

____________________________

* Centar za prevenciju ovisnosti grada Zagreba, Psihijatrijska bolnica Vrapče, Centar za alkoholizam i druge ovisnosti

** Ovdje govorimo o ilegalnim sredstvima ovisnosti.

**Također se radi o dobi prvog konzumiranja ilegalnih sredstava ovisnosti.

***Radi se o registriranoj ovisnosti u obitelji.

                                STRUČNA UREDNICA: Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber

RECENZENTI:    Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

                       Prim. dr. sc. Željko Marinić

 Korektura: Željko Štimac

 Za tisak pripremila: Mr. sc. dr. Ema Ničea Gruber

Tisak: Tiskara «Puljko»

Radovi koji su tiskani u ovom Zborniku, preuzeti su iz Alkohološkog glasnika u izvornom obliku.

 

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES