ZBORNIK STRUČNIH RADOVA ALKOHOLOŠKOG GLASNIKA - PRIRUČNIK

UREDNICA Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber

IZDAVAČI         Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

                                 Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreb

 

Zagreb, 2003.

 

 

 

ZBORNIK

predgovor
recenzije

Sadržaj:

POGLAVLJA
članci
indeks autora

 

POČETNE

STRANICE

Početna HSKLA

 

početna zbornik

 

početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

 

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

 
 

poćetna UHVAĆENA DUGA

Kongresi i konferencije

 

 

 

 

 

FETUSNI ALKOHOLNI SINDROM (FAS)

Doc. dr. Danijel Buljan, prof. dr. Vlatko Thaller *

Uvod

Upotreba odnosno zloupotreba alkoholnih pića je fenomen koji čovjeka prati tijekom cijele povijesti. Alkoholizam je i danas jedan od najtežih društveno-medicinskih problema.

Istraživanja su potvrdila da je u zapadnim zemljama pijenje alkohola u žena za vrijeme trudnoće najčešći (poznati)  teratogeni činitelj mentalne retardacije.

Fetusni alkoholni sindrom (FAS) poznat je još od Hipokrata. Već se tada razmišljalo o mogućim štetnim učincima alkoholizma roditelja na potomstvo. No, prvi podrobni opis sindroma učinjen je tek 1968. godine (Lemain), a potpun opis potječe od Jansena i suradnika iz 1973. godine. U nas je Padelin, već prije dva desetljeća, opisao nekoliko slučajeva FAS-a u Zadru i okolici. Posljednjih se godina FAS sve češće susreće i dijagnosticira zbog boljeg poznavanja sindroma, ali i zbog sve veće raširenosti alkoholizma među ženama - budućim majkama.

FAS je, naime, posljedica djelovanja majčinog alkoholizma na plod tijekom njegova embrionalnog i fetalnog razvoja.

Pretpostavlja se da je nedostatak enzima alkoholne dehidrogeneze razlogom nepravilna i poremećena metabolizma alkohola u embrionalnoj i fetalnoj jetri ploda.

Jedna od novijih hipoteza o nastanku FAS-a drži da su u mehanizam alkoholom uvjetovanih prirođenih defekata možda uključeni prostaglandini.

Međutim, mora se uzeti u obzir da je sklonost teratogenog učinka alkohola na razvoj ploda - genetski uvjetovana. Uz to, drži se da znatno raste rizik za nastanak FAS-a ako alkohol djeluje u kombinaciji s nekim drugim nepovoljnim činiteljima (drugim sredstvima ovisnosti, pušenjem, malnutricijom, nedostatkom vitamina i sl.).

Smatra se da su negativni učinci alkohola proporcionalni količinama alkohola koje su majke pile tijekom trudnoće.

Pored izravnih embriotoksičnih i fetotoksičnih učinaka alkohola na plod mogu, zbog alkoholizma majke, nastati i malnutricije fetusa i pomanjkanje minerala, slaba opskrbljenost kisikom, smetnje u metabolizmu dezoksiribonukleinske i ribonukleinske kiseline (DNA i RNA) kao i smetnje pri ugradnji aminokiselina u proteinske molekule. 

Klinička slika fetusnog alkoholnog sindroma (FAS-a)

Djeca zahvaćena alkoholnom embriopatijom pokazuju niz simptoma tjelesnog i duševnog oštećenja koje

1. Zastoj u rastu koji započinje možemo svrstati u nekoliko skupina: intrauterino, a postaje izraženiji nakon poroda.

2. Abnormalnost lica i čela: mikrocefalija, hipertelorizam (široko razmaknute oči), uski palpebralni otvori, hipoplastična (nerazvijena) gornja čeljust, spljošten hrbat nosa, slaba pokretljivost zglobova.

3. Psihomotorna retardacija (IQ oko 60); smetnje u finoj motorici i koordinaciji; tremor, smetnje pažnje, sporije vrijeme reagiranja, hiperaktivnost itd..

4. Rjeđi popratni simptomi FAS-a, agenezija korpus kalozuma, srčana mana, strabizam (razrokost), otvoreno nepce, kapilarni hemangiomi.

Zapažena je i abnormalnosti u EEG-u (elektroencefalogramu) novorođenog djeteta čija je majka alkoholičarka.

Majčin je alkoholizam vrlo važan činitelj nepovoljnog intrauterinog razvoja djeteta: perinatalni mortalitet djece majki teških alkoholičarki iznosi oko 17 %. Osim toga, rizik spontanog pobačaja povećan je za 3 do 5 %.

Porast alkoholizma žena utječe na prevalenaciju FAS-a.

Prema dosadašnjim podacima FAS se javlja na 1 do 3 tisuće porođaja odnosno oko 5% svih evidentiranih teratogenih oštećenja valja pripisati alkoholu. 

Kod  žena alkoholičarki  na  1.000  porođaja  FAS  se  javlja s  23  do  29 . Općenito,  u zapadnom svijetu FAS prevalira u 0.33,  kod bijelaca u 0,29 na tisuću, a crnaca 0,48 na tisuću porođaja.

FAS se dovodi u pozitivan odnos s poodmaklom dobi majke, crnom rasom, većim brojem prethodnih trudnoća, većom dnevnom količinom popijenog alkohola, većim brojem dana tijekom kojih su žene pile alkohol, te značajnijim udjelom alkohola iz pive i s većom učestalošću problema vezanih uz pijenje.

Prikaz bolesnika

U radu su prikazane tri pacijentice s FAS-om.

Djevojčica B.S., stara 11 godina, smještena u Dom za djecu i omladinu u Zagrebu. Djevojčica je rođena iz treće trudnoće koja je protekla uredno, osim što je majka svo vrijeme trudnoće konzumirala velike količine alkohola (pretežno vino). Porod je bio na vrijeme, uredan, u rodilištu. Porođajna težina 2 550 grama, dužina 49 cm. Prisutan je rascjep nepca. Preboljela je novorođenačku žuticu. U dobi od 6 mjeseci hospitalizirana je zbog usporenog psihomotornog razvoja, a s 12 mjeseci učinjena je palatoplastika. U prvih nekoliko godina života djevojčica je često pobolijevala od uroinfekcija, enterokolitisa i pneumonija. S osam godina počeli su epileptički napadaji u formi generaliziranih  toničko-kloničkih konvulzija. Od tada djevojčica prima  antiepileptičku  terapiju. 

Tablica 3. Prikaz antropoloških osobina i nađenih anomalija u naših ispitanica

+ prisutna anomalija, - nije prisutna anomalija

Nađena obilježja

Pacijentice

 

B.S.

J.M.

K.Š.

Mentalna retardacija

+

+

+

Mikrocefalija

+

+

+

Hipertelorizam

+

+

+

Loše oblikovane i nisko postavljene uške

+

+

+

Skolioza

+

+

+

Pedesplanovalgi

+

+

+

Mikrooftalmija

+

+

-

Strabizam

-

+

+

Epikantus

-

+

+

Gotsko nepce

-

+

+

Ukriženi zagriz

-

+

+

Kutane sindaktilije

-

+

+

Arahnodaktilija

+

-

+

Progenija

+

-

-

Rascjep nepca

+

-

-

Aplazija uvule

-

-

+

Sedlast nos

-

+

-

Širok korijen nosa

-

-

+

Pektus karinatum

+

-

-

Promijenjeni dermatoglifi

-

+

-

Klinodaktilija petog prsta

-

-

+

 

Do  sedme  godine starosti  živjela  je  u  obitelji s niskim socijalno-ekonomskim statusom s roditeljima, starijim bratom i djedom po ocu. Roditelji su potatori, otac je star 51 godinu, majka 43 godine. Djed je također alkoholičar, a stariji brat je zdrav.

U sadašnjem statusu uočljiva je gracilna građa, slabije je razvijena i uhranjena za svoju dob (težina 24 kg., visina 127 cm), bljeđe kože i sluznice. Glava je mikrocefalična (slabo razvijena) , prisutan je hipertelorizam i mikroftalmija, spljošten zatiljak. Kosa je rijetka i tanka. Uške su slabo oblikovane i nisko položene. Uz hipoplastičnu maksilu prisutna je progenija (ispupčena brada). Karijesne lezije zubi su sanirane, ali postoji teška malokluzija (smetnje u zagrizu). Prisutne su promjene u skeletu pectus carinatum (ispupčena prsa), skoliotično držanje i pedes planovalgi. Prsti ruku su tanki, zašiljeni, a treći prst je jednake dužine kao drugi i četvrti. Na prstima ruku i nogu nalaze se kutane sindaktilije (kožicom srašteni prsti) te hiperkonveksni nokti i klinodaktilija (savinutost) petog prsta lijeve ruke.

U testovima fine motorike pacijentica je usporena i nespretna. Govor je dizlaličan, nazalan, teže razumljiv. Tonalnim audiogramom utvrđena je obostrana konduktivna nagluhost, što odgovara poremećenoj fiziologiji nazofarinksa nakon operacije rascjepa nepca. Učinjene su ove pretrage: Kardiogram je uredan, EEG je spor, dizritmički promijenjen, CT-mozga pokazuje diskretno proširenje okcipitalnih rogova obih postraničnih moždanih komora. Uočena je tromost u reagiranju, smanjena koncentracija, sporost u usmjeravanju pažnje nekom sadržaju i u primanju informacija. Odaje dojam lake mentalne retardacije. Prema psihotestu kvocijent inteligencije (Q.I.) iznosi 0,71.

Tablica 1. Obilježja majki koje su rodile djecu sa FAS-om

Obilježja majki

Majke

 

B.S.

J.M.

K.Š.

Alkoholizam majke i pijenje u trudnoći preko 80 gr. alkohola dnevno

+

+

+

Alkoholno piće koje su pile u trudnoći (vino i pivo)

+

+

+

Veća učestalost problema vezanih uz pijenje alkohola

+

+

+

Pušenje duhana u trudnoći

+

-

-

Niži socijalno-ekonomski status

+

+

+

Dob

43 god.

45 god.

35 god.

Tablica 2. Obilježja bolesnica pokazuju prenatalno i postnatalno zaostajanje u rastu i razvoju kao posljedicu majke i pijenja u trudnoći

Obilježja pacijentica

Pacijentice

 

B.S. (11 god.)

J.M. (9 god.)

K.Š. (11 god.)

Visina

127 cm

121 cm

132 cm

Težina

24 kg

19 kg

27 kg

Porođaj na vrijeme

+

-

+

Prematurus

-

+

-

Porođajna težina

2550 gr

2100 gr

2800 gr

Trudnoća po redu iz koje su rođene

III

II

II

Kvocijent inteligencije (Q. I.)

Laka mentalna retardacija

Srednje teška mentalna retardacija

Srednje teška mentalna retardacija

Ostale dvije djevojčice nećemo posebno prikazivati već ćemo iznijeti u tablicama osnovna obilježja majki, djevojčica i sve nađene anomalije u naših ispitanica (tabl. 1 i 2). Genetskim ispitivanjem u sva tri slučaja isključeno je nasljeđe kao uzrok ovih oštećenja.

Naglašeno je teratogeno djelovanje alkohola te se ukazuje na potrebu razvijanja mreže preventivnih aktivnosti usmjerene na smanjenje potrošnje alkoholnih pića u populaciji, poglavito na stvaranje svijesti o potrebi izbjegavanja pijenja i najmanjih količina alkohola za vrijeme trudnoće.

____________________________________________________________________________________________

* Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice “Sestre milosrdnice” Zagreb.

 

                                STRUČNA UREDNICA: Mr. sc. dr. Vesna Golik - Gruber

RECENZENTI:    Doc. dr. sc. Darko Breitenfeld

                       Prim. dr. sc. Željko Marinić

 Korektura: Željko Štimac

 Za tisak pripremila: Mr. sc. dr. Ema Ničea Gruber

Tisak: Tiskara «Puljko»

Radovi koji su tiskani u ovom Zborniku, preuzeti su iz Alkohološkog glasnika u izvornom obliku.

 

 

 

 

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES