◄◄ KLA ZAGREB TREŠNjEVKA

  POČETNA  > ADRESAR ►►
Adresar KLA ZAGREB ZAPAD ( Stenjevec, Podsused )

Adrese na koju se mogu poslati izmjene su :

KB «Sestre milosrdnice», Vinogradska c.29,

10000 Zagreb za dr.sc. Zorana Zoričića

ili na adresu :

Dušica Cesarec, Ul. grada Vukovara 234

10000 Zagreb

e-mail: dusicaizvor@net.hr

 

KLA - Klub liječenih alkoholičara

 

 

   Zajednica klubova liječenih alkoholićara Zagreb ZKLAZ 

1

KLA DAR

 

Crnojezerska 20 Caritas, utorak 17:30

 

stručni djelatnik: Ivan Hamunajec soc.rad.,.098/9456-374

 

KLA MALEŠNICA

 

I.B. Mažuranić 18, ponedjeljak 18:00

 

stručni djelatnik: Sandra Steigl dr.,.091/233-5614

 

KLA MEDARSKA

 

Medarska 80, utorak 17:30

 

stručni djelatnik: Rosana Kišur dipl.soc.rad.,.098/957-7957

 

KLA MOJ PUT

 

Jurija Barakovića 20 Župna crkva, srijeda 17:30

 

stručni djelatnik: Rosana Kišur dipl.soc.rad.,.098/957-7957

 

KLA PETRICA KEREMPUH

 

Ilica 421, petak 18:00

 

stručni djelatnik: Ivan Hamunajec soc.rad.,.098/9456-374

 

KLA PODSUSED

 

Podsusedski trg 3, četvrtak 17:30

 

stručni djelatnik: Vendi Keserica dipl.soc.rad.,.098/911-1-331

 

KLA ŠPANSKO

 

Trg I. Kukuljevića 9, četvrtak 18:00

 

stručni djelatnik: Matea Rajić soc.rad.,.095/9255-756

 

KLA STENJEVEC

 

Samoborska c. 63. srijeda 17:30

 

stručni djelatnik: Katarina Radat dipl.soc.rad.,3893-466.098/622-717

 

KLA SUSEDGRAD

 

Ilica 421, ponedjeljak 17:00

 

stručni djelatnik:  Katarina Radat dipl.soc.rad.,3893-466.098/622-717

 

KLA VRAPČE-CENTAR - I

 

Ilica 421, srijeda 16:30

 

stručni djelatnik: Maja Vidolin Tumara dipl.soc.rad.,.092/2317-616

Molimo da se sve promjene podataka o klubovima liječenih alkoholičara čim prije dojave na e-mail:

    dusicaizvor@net.hr