početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ početna

Alk. gl. 3/1995 (3) str.

 

Godina I.  Broj 3 (3) Zagreb, svibanj 1995.

UDRUGA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA – OSVRT NA PORATNO STANJE

UDRUGA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA GRADA Zagreba u poratnom razdoblju suočena je s nizom problemam kao što su prestanak rada mnogih klubova i gotovo svih koordinacija, osipanje članstva, poglavito obitelji, gubitak velikog broja terapeuta, problemi financiranja, gubitak povezanosti i općenito smanjenje svih aktivnosti. Prva zadaća koju smo si postavili bila je snimiti aktualno stanje i doći do pravih pokazatelja, na kojima ćemo temeljiti naše daljnje aktivnosti. U travnju 1993.godine poslali smo u klubove anketne listiće. Dobili smo 42 ispunjena listića, što je predstavljalo većinu klubova, tj one najaktivnije. Izvršili smo analizu anketom prikupljenih podataka i dobili ove rezultate :

1.       osipanje članstva u 19,  tj. u 45% klubova,

2.       nedolazak članova obitelji u 21,  tj. u 50% klubova,

3.       problemi financiranja u 32,  tj. u 75% klubova,

4.       gubitak terapeuta u 14,  tj. u 33% klubova,

5.       neaktivnost članova u 12, tj. u 28% klubova,

6.       slaba suradnja s ostalim klubovima u 20,  tj. u 38% klubova.

Anketom su dobiveni i prijedlozi za poboljšanje rada u klubovima. Navedeni su redoslijedom prema učestalosti :

1.      prijedlozi u svezi s financiranjem klubova od strane zdravstvene i socijalne službe,

2.      potrebna edukacija članova kluba,

3.      povećanje broja članova,

4.      zahtjevi za stručnim terapeutima,

5.      potreba suradnje s Klinikom za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice ''Sestre milosrdnice'',

6.      poboljšanje suradnje s ostalim klubovima.

Dalje je slijedio niz prijedloga za poboljšavanje terapijskog rada u klubovima. Razmatrajući dobivene pokazatelje na predsjedništvu Udruge klubova liječenih alkoholičara održanom 20.5.1993.godine u prisutnosti prof.dr.Branka Langa, dogovoreno je hitno osposobljavanje starijih, aktivnih članova klubova ili članova njihovih obotelji za paraprofesionalne suradnike, odnosno voditelje klubova. Taj prijedlog je podržan na konferenciji klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, održanoj u lipnju 1993.godine. Edukacija je započela 1. i 2. srpnja smeinarom samozaštite i samopomoći i nastavljena je u jesen seminarom iz nauka o obiteljskom životu u učenju o radu u klubovima. Seminarima su bili nazočni najaktivniji članovi klubova, među kojima i oni koji su u odsutnosti stručnih terapeuta pojedinih klubova nastavili voditi klubove i održali kontinuitet rada. Najaktivniji među njima nastavljaju i danas usavršavanje u Balintovoj grupi, koju vodi prim.dr. Svjetlana Pintarić. Moramo napomenuti da je nedavno započeo i drugi seminar budući da među članovima postoji velik interes za edukaciju. Osim edukativnih aktivnosti, Udruga je radila i na organizacijskim pitanjima. Izvršena je i službena preregistracija. Težište je stavljeno na poticanje rada u klubovima i na poticanje obnove rada koordinacija klubova određenih područja, u čemu se posebno angažirao prim.dr.Darko Breitenfeld, prim.dr.Josip Ivica, prim.dr.Svjetlana Pintarić i prim.dr.Želko Marinić, te stariji educirani članovii voditelji klubova, bez čijeg se sudjelovanja ne može zamisliti organizacija takvih aktivnosti budući da su većim dijelom sami nositelji tih aktivnosti. Neke koordinacije već aktivno rade i okupljaju klubove svog i pridruženih im područja, dok su neke još uvijek u fazi organiziranja. Koordinacije su organizirane po teritorijalnoj pripadnosti. Za sada rade : koordinacija Trešnjevke (5), koordinacija Centra zajedno s Trnjem i Medvešćakom (3), koordinacija Maksimira, kojoj su privremeno pridruženi klubovi iz istočnog dijela grada – Dubrava, Sesvete, Novo i Staro Brestje i Retkovec (4) dok ne osnouju svoju koordinaciju, i koordinacija Črnomerca kojoj je prislonjen klub Jastrebarsko (2), klubovi Susedgrad, Podsused, Gajnice, Špansko i Zaprešić u tijeku su osnivanja svoje koordinacije (1), a također i klubovi Novog Zagreba zajedno sa klubom Velika Gorica (6). Važno je posebno istaknuti da Udruga okuplja i klubove Zagrebačke županije.

Na takav način bi se znatno poboljšala suradnja među pojedinim klubovima kao i međusobna podrška i pomoć. Surađivati sa svim klubovima unutar Udruge nije moguće budući da ih je prevelik broj (60 klubova). Rad same Udruge također bi postao efikasniji, je dolazili bi zastupnici pojedinih koordinacija, a ne svih klubova kao što je do sada bilo. Naravno da bi mogli doći predstavnici pojedinih klubova kojih se posebno tiče određena problematika. Razmjena bi informacija bila na takav način brža i kvalitetnija. Predstavnici koordinacija imali bi obvezu prenijeti dogovore sa sastanka predsjedništva Udruge u svoje klubove i obrnuto.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE SASTAJE SE SVAKOG DRUGOG UTORKA U MJESECU U 17 SATI. Područne koordinacije trebale bi se također sastajati svakog mjeseca u određeno vrijeme. Radilo bi se po načelu zastupništva. Supervizijske sastanke je potrebno održavati jednom u godini.

Prenošenje informacija neobično je važno za efikasan rad. To je također jedna od važnih djelatnosti Udruge, te je u tu svrhu dogovoreno tiskanje Glasnika Udruge.

Glasnik je počeo izlaziti 1.ožujka ove godine i prvi je broj posvećen sjećanje na prof.dr.Branka Langa. Drugi broj je posvećen 1.travnju, Danu klubova liječenih alkoholičara, odnosno 31-godišnjici postojanja klubova.

Ovaj, treći broj Glasnika posvećen je Udruzi i našim nastojanjima da se što više zbližimo i što bolje organiziramo. Zajedno smo snažniji i lakše ćemo zastupati svoje ciljeve. Problematika kojom se bavimo, iako je društveno najrasprostranjenija, ipak je u ovom trenutku zanemarena, što treba promijeniti, a što također spada u djelatnost Udruge.

Na kraju želim istaknuti da je Udruga savkom danom sve snažnija i organiziranija zahvaljujući valikom entuzijazmu i požrtvovnosti brojnih članova, te im se na tome, kao predjednica Udruge najtoplije zahvaljujem.

Mr.dr.sc.Vesna Golik-Gruber, Predsjednik Udruge

----: O :----

UDRUGA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA GRADA ZAGREBA – RAST I RAZVITAK

Udruga klubova liječenih alkoholičara grada Zagreba djeluje još od 1970.godine (najprije kao koordinacijski odbor klubova zagrebačke regije, a zatim pod nazivima : Zajednica klubova zagrebačke regije, Udruženje klubova gradske zajednice općina Zagreb, Udruženje klubova grada Zagreba). Osnovna je zadaća Udruge bila i ostala – koordiniranje i unapređivanje rada klubova lijećenih alkoholičara zagrebačke regije. Tijekom toga razdoblja Udruga je ostvarila niz aktivnosti :

- Organizirala supervizijske sastanke klubova mjesnih zajednica i radnih organizacija na određenom području ( kako bi se pratila uspješnost rada klubova, poticalo osnivanje novih klubova i pružila pomoć radnicima u klubu).

-U suradnji s Klinikom za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice ''Dr. M. Stojanović'' (danas ''Sestre milosrdnice'') organizirala edukaciju profesionalnih i paraprofesionalnih i time trajno usavršavala stručni rad u klubovima liječenih alkoholičara,

- Sudjelovala u organiziranju i održavanju kongresa klubova liječenih alkoholičara, plenarnih sastanaka i simpozija, a preko delegata klubova u Udruzi, stručna i znanstvena saznanja iz područja alkoholizma (objelodanjena na tim skupovima) prenošena su u klubove liječenih alkoholičara.

U radu Udruge javljale su se stanovite teškoće upravo u prenošenju u svakodnevni rad nekih zaključaka navedenih skupova; prisjetimo se samo kakvu je žučnu raspravu izazvala tvrdnja - rasprava da alkoholizam nije bolest nego stil života (1. kongres klubova liječenih alkoholičara Jugoslavije i Italije u Opatiji 1985.god.) ! Jednako tako inzistiranje na tome da klub nesmije imati više od 12 obitelji (1986.god.) pokazalo se kobnim u nekim situacijama – u starijim klubovima gdje su kohezione snage bile prejake da bi se podjela mogla izvršiti na relativno bezbolan način, dok je u mladim klubovima ovaj zahtjev proveden u život bez većih teškoća. Za razliku od ovih, tvrdnju da ne postoji jedan alkoholizam, već velika skupina različitih sindroma vezanih uz pijenje alkoholnih pića (1990.god) liječeni alkoholičari su lako prihvatili, jer su iz vlastita iskustva znali da ima toliko različitih alkoholizama koliko ima alkoholičara. Uduga nije raspolagala nikakvim novčanim sredstvima i sve je svoje aktivnosti provodila milodarima liječenih alkoholičara ili iznalaženjem novčano prihvatljivih rješenja od onih koje nam je nudio Savez za zaštitu i unapređivanje duševnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti u Hrvatskoj prilikom odlazaka na kongrese izvan Zagreba. Pitam se koliko bi liječenih alkoholičara moglo biti nazočno na tim kongresima  da nije bilo spretnog i vrlo angažiranog Milana Novosela iz kluba ''ŽTP'' ? Stoga su u jesen 1986.god. (u vrijeme kada je predsjednik zaejdnice bio dr.Maurizio Troncoso) poduzeti prvi koraci da Zajednica stekne status društveno-pravne osobe i na osnovi toga sva prava i obveze koje iz toga proizlaze, što , između ostalog, znači i odgovarajuća novčana sredstva koja su se u to vrijeme mogla dobiti od društveno-političkih organizacija. Zajednica je iz svojih redova izabrala tročlanu komisiju sa zadaćom da izradi statut budućeg Udruženja. To je i učinjeno, no otpor koji je pritom pružao Savez pomaknuo je čitavu proceduru registracije Udruženja čak na siječanj 1990.godine, ali i tada je rođeno Udruženje s tutorstvom Saveza ( Svez, naime , nije dozvolio da Udruženje ima svoj žiro-račun ). Udruženje je tada imalo 233 kluba liječenih alkoholičara na području zagrebačke regije ( u mjesnim zajednicama i radnim organizacijama ). Kako se to dogodilo uoči rata, aktivnosti Udruženja su slabile, kongresi klubova liječenih alkoholičara nisu više održavani, klubovi su se počeli gasiti, pa se nedostatak novčanih sredstava nije toliko ni osjećao. Udruženje je uz sve teškoće nastavilo rad, dobrim dijelom zahvaljujući entuzijazmu nekih svojih članova, kao što je Lidija Paszko (tajnica Udruge klubova liječenih alkoholičara ''Trešnjevka'', i paraprofesionalni radnik u Klubu ''Voltino''), koja ne štedi vremena ni truda da obiđe klubove na području zagrebačke regije, da ih poveže i dade početni impuls za živu međuklupsku aktivnost kakva je postojala prije ovog rata. S tim je ciljem Klub ''Trešnjevka'' pomogao Udruzi klubova grada Zagreba organizirati susret obitelji i prijatelja, održan 14.svibnja 1994.god. u povodu obilježavanja 30 godina postojanja klubova liječenih alkoholičara grada Zagreba. Ovom se susretu odazvao veliki broj (oko 300 ) članova klubova lijećenih alkoholičara i bio je to značajan poticaj za oživljavanje rada klubova, tako potreban danas, kada znamo da je rat preživjelo svega 25% klubova na području zagrebačke regije.

Vlasta Hitrec, prof.

----: O :----

◄ početna

Alk. gl. 11995 (1) str. 1

 

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES