početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ početna

Alk. gl. 3 /2001 (73) str. 1.7

strana 8 ►

 

Tema broja

         DNEVNA I VIKEND BOLNICA

  

 

 

 

 

Sadržaj

· Stručni prilozi

· Prilozi čitatelja

· Iz klubova

· Iz tiska

UVODNIK

POŠTOVANI ČITATELJI!

Tema ovoga broja Alkohološkog glasnika je djelomično bolničko liječenje, programi dnevne i vikend bolnice. Uz moj stručni prilog, možete pročitati prilog dr. Nede Vičić iz vremena  njene edukacije u praksi u vikend bolnici prije desetak godina, te današnja iskustva liječenih bolesnika.

Uz to, objavljujemo niz priloga iz klubova liječenih alkoholičara, izvadaka iz  tiska, mišljenja o aktualnim zbivanjima, te ostale priloge u našim stalnim ili povremenim rubrikama.

Alkohološki glasnik je postao previše malog obujma za sve pristigle tekstove. Na žalost, za sada ne vidimo nikakva načina da se poveća njegov broj stranica, dapače, u velikim smo novčanim poteškoćama.. Troškovi tiskanja su se poskupjeli,  a  broj se novih pretplatnika tek neznatno povećao.

Pokušavamo pronaći rješenja i molimo vas da nam se pridružite u traženju mogućih sponzora ili oglašivača.

Srdačno vas pozdravlja vaša

Urednica

ZAPISNIK S 44. SASTANKA ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZAGREBA

     Sastanak Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba održan je 13.02.2001. godine u Klinici za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice". Sastanku je nazočilo 59 delegata iz klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Predsjedao je prim. dr. Darko Breitenfeld.

     Prim. dr. Darko Breitenfeld izvijestio je o akciji "Trijezni tramvaj zvan Čežnja" za Valentinovo, 14. 2.2001. god., koja je treći put u organizaciji ZET-a, Poglavarstva grada Zagreba i Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Akcija je započela u 10,00 sati i trajala je do 14,00 sati, a tramvaj je polazio s ugla Praške ulice i Trga bana J. Jelačića. U akciji su sudjelovale zagrebačke mažoretkinje, sportaši, članovi klubova liječenih alkoholičara, predstavnici Poglavarstva grada i učenici zagrebačkih škola. Prigodom akcije dijelili su  se promotivni materijali o zdravom životu bez alkohola, pušenja i droge.

     U akciji "Mandarina party" postoje problemi koji su nastali zbog nekoordinacije među školama kojim bi redoslijedom sudjelovale u ovoj važnoj akciji za mlade. Nadamo se da će se škole uspješno međusobno dogovoriti i da će akcija ići kako je zamišljena, napomenuo je prim. dr. Darko Breitenfeld.

     Za novog blagajnika Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba izabrana je Zdenka Majkić, dok će dosadašnji blagajnik Ante Vukšić  biti blagajnik Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

     Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber izvijestila je nazočne o održanoj 3. sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara i o odlukama koje je Upravni odbor donio.

         da se pomogne s po 500 kuna osnivanje novih klubova (za troškove registracije i izrade žigova)

         da se  kupi pisač za potrebe Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

          Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara otvorio je žiro račun broj 30102-678-124421

          mole se klubovi da uplate članarinu za 2000. i 2001. godinu koja iznosi 100 kn godišnje, a ustanove, članovi Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, po 500 kn godišnje. U rubrici poziv na broj unose svoj matični broj dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku

          uplata za priznanja jubilarnim apstinentima također se uplaćuju na gore navedeni broj žiro računa, te se mole dužnici koji su već dobili priznanja, da podmire svoja dugovanja

         za Alkohološki glasnik moguća je promjena cijene koštanja jer je tiskara podigla cijenu tiskanja. U potrazi smo za jeftinijom tiskarom, no ako se takva ne pronađe, bit ćemo prisiljeni povećati cijenu Alkohološkog glasnika

          mole se klubovi liječenih alkoholičara da Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara dostave svoja godišnja izvješća o radu

          Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb prihvatilo je program Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba za financiranje, te kada se bude znalo o visini iznosa, počet će priprema tiskanja knjige sabranih stručnih tekstova, objavljenih do sada u Alkohološkom glasniku.

Ivan Mojaš na više upita jesu li doznačena financijska sredstva za četvrti kvartal 2000. god., odgovorio je: financijska sredstva su doznačena, no nužno je provjeriti u ZAP-u jer se dogodilo da su neki klubovi izvode o stanju računa dobili tek 9.2.2001. godine, pošto su izvodi bili stavljeni u  druge pretince, te zbog toga neki klubovi nemaju točan uvid u stanje računa.

     U koordinacijama po područjima nema poteškoća.. Na koordinaciji Zapad, točnije Klub Špansko osnovan je novi klub, koji je počeo s radom 13.2.2001. god. na adresi Trg I. Kukuljevića 9.

      Sljedeći sastanak će se održati 13.3.2001. god. u 17,00 sati u istoj prostoriji u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice", Vinogradska cesta 29. 

Ivan Mojaš, Tajnik Zajednice KLA Zagreb

STRUČNI PRILOG

VAŽNOST LIJEČENJA ALKOHOLIČARA U DNEVNOJ BOLNICI I SLIČNIM OBLICIMA LIJEČENJA

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Dnevna i Vikend bolnica za alkoholizam, Klinika za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice",Zagreb

Liječenje alkoholizma dugotrajan je i kompleksan postupak, koji se tek jednim, početnim dijelom usko veže uz zdravstvenu, odnosno psihijatrijsku djelatnost. Liječenje se danas još uvijek često provodi  stacionarno, na specijaliziranim odjelima psihijatrijskih  bolnica, što je prvenstveno nametnuto stanjem bolesnika, ali i za one bolesnike koji na svom području nemaju organizirane specifične programe za liječenje alkoholizma. 

U  Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu postoji čitava lepeza programa liječenja alkoholizma, od stacionarnog liječenja u intenzivnoj skrbi i na odjelu, preko dnevne i vikend bolnice, kao parcijalnih oblika bolničkog liječenja, do ambulantnog liječenja u višeobiteljskim skupinama i drugim  ambulantnim terapijskim postupcima. 

To omogućava velikom broju alkoholičara, naravno ne svima,  da u kriznoj situaciji započnu liječenje stacionarno, da  tu provedu  vrlo kratko vrijeme, detoksikacijskog postupka ili kupiranja apstinencijskih smetnji, a potom liječenje nastave u nekom od parcijalnih oblika bolničkog liječenja ili ambulantno. Najveći se broj bolesnika odmah uključuje u parcijalne oblike hospitalizacije.

U ovom izlaganju željela bih vas upoznati sa značajkama i važnošću liječenja u parcijalnim oblicima bolničkog liječenja,  dnevnoj i vikend bolnici.

Liječenje u Dnevnoj bolnici za alkoholizam započelo je u okviru Centra za proučavanje i suzbijanje alkoholizma,  prislonjenog uz Neurološko-psihijatrijski odjel Bolnice "Dr. Mladen Stojanović"  još davne 1964. g., dakle pred više od 36 godina. Organizirano je, kao i stacionarno liječenje alkoholizma,  po modificiranoj metodi socijalne zajednice, kakvu je opisao Maxvel Jones.

Na liječenju u Dnevnoj bolnici alkoholičari provedu veći dio dana, vrijeme koje bi inače proveli u radnom procesu. Liječenje obuhvaća niz terapijskih postupaka, a program je organiziran po načelima terapijske zajednice. U okviru terapijske zajednice  Dnevne bolnice djeluju  tri ( ljeti dvije)  skupine bolesnika. Terapijski tim sastavljen je od zdravstveno-socijalnih radnika - psihijatara, socijalnih radnika, medicinskih sestara i okupacionog terapeuta. Većina programa, uključujući i psihoterapiju, odvija se u grupama, što ne znači da se ne  provodi i individualna psihoterapija.

Svi bolesnici jedanput dnevno imaju zajednički sastanak, tzv. miting, na kome se analiziraju zbivanja i rad terapijske zajednice u protekla 24 sata, ili za razdoblje vikenda. Nezaobilazni dio liječenja je obiteljska terapija. Kao podržavajuće sredstvo u liječenju bolesnici piju disulfiram, ukoliko za to ne postoje kontraindikacije. Za vrijeme liječenja bolesnici postaju članovi kluba liječenih alkoholičara.

U literaturi nalazimo evaluaciju uspješnosti liječenja u Dnevnoj bolnici ranijih godina. Tako Pintarić i sur. 1979.godine navode jednogodišnju apstinenciju u 58,5% liječenih alkoholičara u dnevnoj bolnici. Lang iznosi u dnevnoj bolnici jednogodišnju apstinenciju u 60% alkoholičara liječenih 1975 i 1976. godine. Troncoso izvještava 1983. g. o jednakoj, 60 % apstinenciji, nakon pet godina liječenja kod bolesnika kod kojih je u liječenju aktivno sudjelovala obitelj, a liječeni su u dnevnoj bolnici i u dispanzeru. 

Značenje i prednosti liječenja u dnevnoj bolnici

1. Bolesnik se za vrijeme liječenja ne izdvaja iz svoje obiteljske i društvene sredine, dapače, mijenjajući se, mijenja i odnose s okolinom, koja ga počinje prihvaćati kao apstinenta.

2. Istodobno provođenje obiteljske terapije, bez koje se liječenje ne može ni zamisliti, olakšava i ubrzava proces promjene u obiteljskom sustavu, što je moguće s obzirom da bolesnik nije izdvojen iz obitelji. To do kraja liječenja rezultira  znatnom  stabilizacijom obiteljskih odnosa, važnom za nastavak liječenja i rehabilitacije.

3. Omogućava da alkoholičar već za vrijeme liječenja iziđe iz pasivne pozicije, te potaknut u terapijskom procesu, započne prihvaćati ranije zapostavljene dužnosti i odgovornosti.

4. Omogućava testiranje bolesnikovih sposobnosti i izdržljivosti na različite vanjske stresove, s obzirom na djelomično kretanje bolesnika u  uobičajenoj obiteljskoj i društvenoj sredini za vrijeme terepijskog postupka.

5.  Velik dio bolesnika radije pristaju na takav oblik liječenja, naročito bolesnici u ranijim fazama bolesti i bez većih zdravstvenih oštećenja, kao i bolesnici za koje je izbivanje  iz kuće velik problem.

6. Liječenje u dnevnoj bolnici, kao nastavak stacionarnog liječenja, dobra je alternativa za teže bolesnike. Na taj se način skraćuje boravak u stacionaru, uz postelju, a omogućava uklapanje i adaptacija na vanjsku sredinu.

7. Evaluacije uspješnosti liječenja pokazuju vrlo dobre razultate.

8. Liječenje je s financijske strane prihvatljivije za samog bolesnika, budući da se u slobodno vrijeme može baviti poslovima u kući, te nizom drugih poslova i uz liječenje privređivati.

9. Liječenje se  može  lakše organizirati u već postojećim objektima,  jer ne zahtijeva  izgradnju i opremu skupih bolničkih odjela.

10. Konačno, liječenje je za zdravstvene fondove znatno jeftinije.

Vikend  bolnica, kao  jedinstveni  oblik  parcijalnog  hospitalnog  liječenja alkoholičara u Hrvatskoj program je obiteljskog liječenja, koncipiran po načelima obiteljske terapijske zajednice, idealne za liječenje cijelog obiteljskog sustava.

Obiteljsko liječenje alkoholizma smatra se metodom izbora, a još je kvalitetnije ako se provodi uz rad, čime su ispunjeni uvjeti za istodobno provođenje kompletnog rehabilitacijskog, odnosno  resocijalizacijskog postupka, ekonomičnost i zadržana radna sposobnost.

Obiteljsko liječenje uz rad provodilo  se u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu od 1975. godine u Dispanzeru za alkoholizam. Vikend bolnica osnovana je 1987. godine radi potrebe usklađivanja radnog vremena, s vremenom koje će omogućiti nesmetan dolazak svim članovima obitelji. Iza nas je dakle više od trinaest godina djelovanja.

U Vikend bolnici alkoholičar provede  po nekoliko sati krajem tjedna i tijekom vikenda zajedno s članovima svoje obitelji, a  izvan radnog vremena. Program traje  petkom od l7  do 19,30 sati i nedjeljom od 8 do l1,30 sati, u kojem su vremenu oba supruga i djeca slobodni, a u danima kada su  međusobne interakcije članova obitelji najgušće i kada obitelj ima dosta vremena za razgovor i rad na sebi, pa se i u terapijskom smislu može tada najviše intervenirati. Liječenje u Vikend bolnici organizirano je okvirno po načelima modificirane terapijske zajednice, u okviru koje djeluju dvije višeobiteljske skupine od 8-12 obitelji. Uz psiho- i socioterapijski pristup, provodi se specifična edukacija iz područja alkohologije. Program predviđa trideset zajedničkih dolazaka (gotovo četiri mjeseca), koje je vrijeme dovoljno za osnovnu stabilizaciju obiteljskog sustava.

U evaluaciji liječenja u Vikend bolnici tijekom 1994. godine postigli  smo jednogodišnju apstinenciju u 74% alkoholičara. Istraživanje dvogodišnje apstinencije proveli smo u alkoholičara liječenih tijekom 1995. godine. Rezultati su pokazali apstinenciju od 64,2%. U ozračju društvenih, političkih i gospodarskih, odnosno teških ratnih i poratnih zbivanja u tom razdoblju, ovaj rezultat apstinencije još je povoljniji.

Osnovne značajke obiteljskog liječenja u Vikend bolnici

Liječenje je namijenjeno svim članovima obitelji, a ne samo označenom bolesniku, alkoholičaru.  Vodi se računa o obiteljskom sustavu kao cjelini, iako je usporedno omogućeno svakom pojedinom članu sazrijevanje, rast i razvitak.

Odgovornost za liječenje ujedno se prenosi na čitav obiteljski sustav, što onemogućava tendenciju karitativnog  pristupa pojedinih članova obitelji. Traži se ukidanje dvostrukih pravila igre, odnosno apstinencija i mijenjanje ponašanja obaju partnera, napuštanje ranijeg i uspostavljanje novog modela života bez alkohola za cijelu obitelj. Novi se model života može ostvariti jedino ako ga cijela obitelj prihvati.

Troškovi liječenja u Vikend bolnici iznose petinu troškova stacionarnog liječenja. Izbjegnut je problem prostora, jer je taj prostor vikendom slobodan, a program provodi već postojeći terapijski tim, doduše uz veće napore.

Značenje i prednosti liječenja u Vikend bolnici

Liječenje u Vikend bolnici,  jedinstvenom obliku djelomičnog bolničkog liječenja, koje je namijenjeno cijeloj obitelji i provodi se uz rad, još uvijek nije dovoljno poznato niti prihvaćeno.

  1. Dosadašnje evaluacije uspješnosti  liječenja, u usporedbi s drugim programima liječenja, daju  vrlo povoljne  rezultate, pokazujući nesumnjivu uspješnost ovog programa.

  2. Većina bolesnika koji se liječe u Vikend bolnici su mlađe osobe, obiteljski situirane, u radnom odnosu, što nameće potrebu posvećivanja posebne stručne pozornosti ovom programu.

  3. Sveobuhvatnost ovog programa čini istodobno provođenje prevencije (prevenirajući alkoholizam u njihove djece), liječenja, rehabilitacije i resocijalizacije.

  4. Liječenje je uz to i ekonomski isplativije, kako za zdravstvene fondove, tako i za pojedince, te ga možemo smatrati metodom izbora za alkoholičare iz Zagreba i  bliže okolice (do 100 km udaljenosti),

  5. u kojih je došlo do obiteljskih i radnih poteškoća, a u kojih zdravstvene poteškoće nisu tolikog stupnja da bi zahtijevale odsutnost iz radnog procesa.

  6. Ovaj oblik liječenja je i ekonomski profitabilniji, te se kao takav može preporučiti za sve bolesnike koji se u njega mogu - žele uključiti, usprkos naporima koje ( osobito za terapijsko osoblje) zahtijeva provođenje terapije u dane tjednog odmora.

I na kraju želim još jednom istaknuti da je okretanje parcijalnim oblicima bolničkog liječenja, sa stručno-medicinskog stajališta,  potpuno opravdano i prihvatljivo, a s ekonomskog stajališta od sve  većeg značenja u situaciji ekonomske krize i oskudice koja vlada u zdravstvu, kada se broj bolničkih postelja namijenjenih za liječenje alkoholizma stalno smanjuje.

VIKEND TERAPIJA

Liječenje svake ovisnosti je dugotrajan proces. Cilj svake terapije ovisnika trebao bi biti što brže vraćanje u društvo, na radno mjesto. Vikend terapija daje nam tu mogućnost, uz uvjet da je ovisnik sposoban za taj tretman, što će procijeniti njegov terapeut.

Vratit ću se malo vremenski unatrag, kada sam kao liječnik opće medicine, nakon seminara u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice", pristupila edukaciji vikendom. Bilo je to 1987. godine. Nakon seminara koji je vodio pokojni prof. dr. Hudolin, pozvao nas je prim. dr. Meuritio Troncoso u sobu broj 1 alkohološkog dispanzera da nazočimo njegovoj grupi liječenih ovisnika o alkoholu. Bio je to obiteljski pristup u liječenju ovisnosti. Bilo nas je desetak seminaraca koji smo se odazvali tom pozivu. Nakon silnih godina rada u ambulanti opće medicine, gdje se uvijek radi pojedinačno sa svakim bolesnikom, meni je to bilo "osvježenje", izlazak u nešto novo. Prim. Troncosso nas je kod svakog susreta pozivao ponovno i kada sam saznala da je počela raditi grupa vikendom, uključila sam se u trajnu edukaciju i boravila u tom vidu terapije tri godine. Bilo je to petkom uvečer i nedjeljom dopodne. U slobodno vrijeme, nakon radnog tjedna izuzevši pokoje dežurstvo nedjeljom.

Na području Črnomerca radilo je tada 11 klubova liječenih alkoholičara s profesionalnim djelatnicima raznih profila zanimanja. Počela sam raditi u Klubu liječenih alkoholičara "Donja Kustošija".

Što mogu reći o edukaciji putem "vikend terapije"? Seminari su nam davali teoriju u predavanjima alkohologa, nudili nam literaturu, poslije predavanja bile su obvezne rasprave. Ali, ono što nudi terapijska grupa koju vodi dobro izučeni alkoholog  –  terapeut, to je terapija "uživo"!

Petkom u 18 sati primarius bi nas podijelio u manje terapijske grupe i mi bismo tada jedan sat sami vježbali s liječenim alkoholičarima pod kontrolom primariusa. U 19 i pol sati sakupio bi sve grupe u jednu veliku terapijsku zajednicu. Tada bi on započeo obiteljsku terapiju sa svim članovima kojih je bilo 80 – 100 osoba svakog vikenda. Ne bih se upuštala u opisivanje rada primariusa, jer to se i ne može lako opisati, treba uživo sudjelovati. Brzo je prolazilo vrijeme u toj velikoj grupi gdje su se sučeljavale pojedine obitelji u želji da riješe svoj zajednički problem ovisnosti o alkoholu,  tj. o onome što se ispod te vanjske manifestacije krije. Vrlo brzo bi se prestalo govoriti o alkoholu, a o novcu se uopće nije razgovaralo. Oko 11 sati uvečer završavala bi terapijska grupa, svi bi se primili za ruke, otpjevali poneku laganu pjesmicu i počeli se razilaziti svojim kućama, katkad uzbuđeni, katkad mirni i zamišljeni, ali uvijek obogaćeni novim iskustvima i saznanjima.

Nedjeljom dopodne terapija bi trajala od 8 do 11 sati. Tada je primarius radio samo s jednom velikom grupom, uključujući nas sa svojim suradnicima Klinike u rad grupe. Uvijek je to bilo izravno sučeljavanje s problemom, nije štedio liječene članove i njihove pratioce, a ni nas koji smo se htjeli educirati. Morali smo jako poštivati zakone grupnog rada. Ako ste slučajno zakasnili na početak terapije, tada ste cijelo vrijeme bili izloženi kritici, prozvani kao neodgovorni polaznik, a želite biti profesionalni djelatnik!!

Nemam statističkih podataka o uspješnosti takve terapije vikendom, ali doživljavam kod bivših alkoholičara i članova njihovih obitelji i sada, nakon mnogo godina, da se odmah prepoznajemo i da nikad nećemo zaboraviti vrijeme provedeno vikendima u alkohološkom odjelu Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice".

U tim susretima vidim da su liječene osobe danas vrijedni članovi u klubu, vrlo stabilni, dostojanstveni i završavaju svoj radni vijek uspješno, kao i mi koji smo se tada educirali.

Želim još napomenuti da sam u te tri godine edukacije bila besplatno educirana, da mi je ta edukacija pomogla da se lakše snađem u ratnim godinama. Radila sam niz godina u klubu liječenih alkoholičara i bez novčane naknade, kako bi se odužila alkoholozima Klinike za alkoholizam, osobito gore spomenutom prim. dr. Troncosu.

Idealno bi bilo da vikend terapiju provodi uvijek jedan psihoterapeut, pa da se eventualno mijenjaju terapeuti jednom godišnje. To moje razmišljanje je nastalo razgovarajući sa sada liječenim alkoholičarima u vikend terapiji.

Dr. Neda Vičić, liječnik opće medicine

Tomislav P.

Dnevna bolnica Klinike za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice"

DNEVNA BOLNICA

Skupljaju se apstinenti

s različitih strana

podijeljeni u tri grupe

svakog radnog dana.

Neki pili vino, pivo

neki šljivu, lozu

pa dobili  padavicu

navukli cirozu.

Neki bili loši na poslu

ko krepani se vukli

neki aute razbili

neki žene tukli.

Rijetki odmah priznat želi

jadna li mu tuga

da je bio godinama

alkoholu sluga.

Dva mjeseca  tu nas uče

psihijatri naši

a bježimo odsad s puta

i čaši i flaši.

Sestra daje svakog jutra

kao brižna mama

svakoj bebi na žličicu

pol disulfirama.

Odluka je čvrsta pala

baš kao od šuba

u birtiju neće ući

već ravno put kluba.

I otkazi i razvodi

svatko je svoj jadnik

oko toga pomoći će

socijalni radnik.

Oproštajna obećanja

nema recidiva

zbogom ostaj moja bačvo

i sanduče piva.

I na kraju, lijepi pozdrav

za svakoga znanca

od vašeg prijatelja

liječenog pijanca.

SJEĆANJA

SJEĆANJE NA DANE SURADNJE S PROF. DR. BRANKOM LANGOM

Mada sam punih 30 godina surađivao s prof. dr. Brankom Langom, jednim od   vrsnijih i uzornih psihijatara – alkohologa, a uz prof. dr. Vladimira Hudolina  i gđu Ljubu Ulmek, tajnicu Saveza za zaštitu i unapređivanje duševnog zdravlja  i suzbijanje bolesti ovisnosti u Republici Hrvatskoj, osnivače pokreta klubova liječenih alkoholičara, ne mogu a da se, u povodu godišnjice smrti prof. dr. Branka Langa, ne javim “ za riječ “, kako smo od milja znali govoriti.

Kako je prvi klub liječenih alkoholičara osnovan u Dalmaciji godine 1966, kojem je bio jedan od pokretača  prof. Lang, od tada datira i suradnja ovog vrsnog liječnika  s mnogobrojnim liječenim alkoholičarima iz Dalmacije. No, tek iduće godine, zahvaljujući splitskom liječniku dr. Petru Lukšiću, koji je svoje bolesnike   u većini slučajeva liječio lijepim riječima   i prijateljskim odnosom a ne hospitalizacijom i medikamentima, tako je i mene privolio na dugogodišnju apstinenciju i vjernog apstinenta do danas. Kako sam se tek koju godinu ranije počeo baviti novinarstvom, zahvaljujući redovitom izlaženju “Al-Kluba “, čiji sam postao suradnik, a nedugo zatim, godine 1972.  i uz kolegu   Nikolu Bralića iz Sinja, ja sam postao članom Redakcijeskog kolegija, dok je dr. Lukšić bio urednik za dalmatinsko područje  ovog štovanog i rado čitanog časopisa. Nakon smrti dr. Lukšića, ja sam postao članom Uređivačkog odbora   i urednik za dalmatinsko područje. Od tada, moji brojni kontakti  s prof. Langom   bili su česti, neizbježni, srdačni i prijateljski. Ni jedan važniji  skup alkohologa u Dalmaciji, a možda ni u Republici Hrvatskoj pa i šire nije održan bez naše nazočnosti, o kojima je prof. Lang  brinuo za informiranje u “ Al-Klubu “   kao njegov urednik, a ja sam se redovito javljao za taj naš časopis, ili za lokalne novine i radijske emisije. Vjerojatno nije postojao ni jedan važniji skup o toj temi   u Dalmaciji o kojem nisam izvješćivao, pa tako  su održani i brojni seminari o problemima ovisnosti u Dalmaciji, primjerice, u Zadru, Šibeniku, u “Medenoj” kod Trogira, te u splitskom “Duilovu”, “Prokurativi”, u Klubu “Jadrantrans”, u Omišu, Metkoviću… a da nazočan nije bio prof. Lang. Nije rijetkost  da se i među splitskim apstinentima  prepričavaju doživljaji i ugodni susreti s prof. Langom. uz konstataciju da se tijekom životnog puta, kao psihijatar, istakao kao vrstan zdravstveni radnik, čovjek i prijatelj. Toplog ljudskog srca, nadaren, velike osobne kulture i širokog pogleda na svijet, nikada nikomu nije odbio pomoć i podršku. Podjednako je posvećivao pozornost mnogobrojnim drugim bolesnicima kao i bolesnicima od alkoholne bolesti. Bio je zaista neumoran i jedan je od onih koji su se prvi uključili u rješavanje problema liječenja alkoholne bolesti. Kao čovjek  i liječnik, uz svu svoju preokupiranost, smogao je snage i slobodnog vremena  da dio sebe i svog znanja dade za liječenje alkoholičara, za prevenciju alkoholizma u cilju sretnijeg i uspješnijeg povratka alkoholičara u društvo i obitelj. Shvaćao je i razumio probleme i poteškoće  bolesnika i svesrdno im je želio pomoći. Bio je jedan od onih koji su shvaćali kompleksnost liječenja alkoholičara i s obzirom na to bio je jedan od glavnih  inicijatora osnutka klubova liječenih alkoholičara u nas, pa i u susjednoj Italiji. U svom je radu bio stručan, savjestan i neumoran   i  zauzeo je ugledno mjesto u hrvatskoj medicinskoj znanosti. Uostalom, o tome svjedoče i brojna priznanja, koja je svojim dugogodišnjim radom stekao. Njegovom smrću, brojni prijatelji i zdravstvene službe te naš pokret u cjelini  osjeća i osjećat će nenadoknadiv  gubitak i veliku prazninu.

Neka mu je velika hvala!

Davor Grgat, Split

◄ početna

Alk. gl. 3 /2001 (73) str. 1.7

strana 8 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES