početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

◄ strana 3

Alk. gl. 12/2007 (150) str. 5,6,7

strana 8 ►

1. HRVATSKI INTERDISCIPLINARNI SIMPOZIJ O KOCKANJU

IZ ZBORNIKA SAŽETAKA…..

♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♦♥♠♣♦

PSIHODINAMIKA KOCKANJA

 prof. dr. sc. Vladimir Gruden, dr. med., specijalist psihijatar

KBC Zagreb, e-mail: vladimir.gruden@zg.tcom.hr

Kockanje je igra, kockanje je navika, kockanje je teška ovisnost. Zašto se kockamo? Zašto živimo? Živimo radi užitka. Gratifikacija je jedina motivacija svih životnih djelatnosti različito oblikovana.

Kockanje donosi dobitak. Svaki je dobitak gratifikacija jer je simbol ljubavi. Ljubav se, naime, definira kao težnja k ujedinjenju, susretu. I mi se susrećemo s dobitkom koji nije običan, svagdašnji za koji smo morali uložiti primjeren napor, tj. podnijeti zasluženu frustraciju. Dobitak bez rada stvara mistični osjećaj moći, povezanost s transcedencijom, ili analitički rečeno, kockanje je regresija s doživljajem oceanske svemoći koje dojenče ima u simbiozi s majkom. Uzmimo da je to funkcija dopamina. No kockanje je gubitak. Gubitak je frustracija i može se očekivati da ćemo ga izbjegavati.

No tijekom života, doživljavajući frustracije koje su predvorje stresu, adaptacijski su nas mehanizmi usmjerili još jednom obliku zadovoljstva - mazohizmu. Kao djeca, s oduševljenjem smo ulazili u tunel straha, a kasnije smo rado sudjelovali u akcijskim djelatnostima kao i u svjedočenju stravi i užasu. Čak su nas učili da je dobro patiti jer je to put edukacije.

 Uzmimo da je to funkcija adrenalina. Kocka nam, dakle, uvijek pruža užitak: zadovoljstvo pri dobitku i uzbuđenje pri gubitku. I kockamo dok imamo

čime. Smirimo se tek kad sve izgubimo. I kako onda napustiti kockanje! I dobitak i gubitak su gratifikacija. Moguć je jedino put u ostvarenje

doživljaja “s onu strane ugode i patnje“. To je put traženja istine, ma što to značilo. To je put razvijanja visokog samopoštovanja gdje će nam gratifikacija biti spoznaja i doživljaj sebe. Da bi se to ponudilo drugome, terapeut treba najprije sam postići tu razinu.

♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♦♥♠♣♦

OVISNOST O IGRAMA NA SREĆU - OZBILJAN DRUŠTVENI PROBLEM

prof. dr. sc. Slavko Sakoman, dr. med., specijalist psihijatar*

Voditelj Referentnog centra za ovisnosti o drogama MZOS, KB Sestre milosrdnice, slavko.sakoman@pilar.hr

S obzirom na sličnost posljedica, ali i promjena u funkciji mozga, danas se sve više govori o još nekoliko oblika ovisnosti koje ne uključuju uzimanje psihoaktivnih tvari, poput patološkog kockanja, ovisnosti o hrani, kompjutorskim igrama, internetu, seksu, radu. Igre na sreću po posljedicama su najsličnije zlouporabi droga, a s obzirom na nepovoljan epidemiološki trend i nevjerojatnu nebrigu države da se određenim mjerama zaštiti mladež, o njima treba znatno više i javno govoriti. U aktualno prisutnom sustavu vrijednosti, “imati novac, na brzinu zaraditi novac” gotovo je na samom vrhu liste najvažnijih stvari suvremenog potrošačkog, pa tako i našeg društva. Samo mali postotak obitelji (u Hrvatskoj uglavnom onih koju su se obogatili kroz tranziciju na “hrvatski način”) mogu užitak koji ovisi o obilju novca priuštiti svojoj djeci. Za ostale je to posve nedostižan cilj. Nekoliko sustava istodobno koriste opisani kontekst da bi, obećavajući laku zaradu, iz naroda putem igara na sreću izvukli novac. To su: 1. Hrvatska lutrija, podržavana od države, koja ima novca da snažnim, marketinškim TV porukama uspješno uvjerava građane kako je isplativo “igrati” (dobro je što dijelom tako zarađenog novca država ipak financira neke korisne aktivnosti pa tako i programe prevencije ovisnosti o drogama); 2. legalne kockarnice (Hrvatska ih ima nekoliko puta više od, primjerice, Nizozemske); 3. sportske kladionice (ima ih na stotine, kontrola ulaza i igranja za malodobne vrlo je slaba); 4. brojne igraonice s automatima za igre na sreću (jedno vrijeme automati su bili u gotovo svakoj gostionici i nije bilo nikakve kontrole kojom bi se malodobnim osobama onemogućio ulaz i igra); 5. igre na sreću koje pokreću mediji (od tiskanih do TV) te prigodne igre na sreću trgovačkih lanaca; 6. ilegalne igraonice (od kartanja do ruleta) što ih organiziraju skupine kriminalaca, njihovi vlasnici. Dok zemlje EU, osobito one koje vode socijalno osjetljivu politiku (poput Danske, Finske, Norveške, Nizozemske) ulažu značajne napore u reduciranje broja kockarnica (jer je bilo gotovo nemoguće kontrolirati pranje novca i kriminal koji se vezao uz njihov posao), u Hrvatskoj se i dalje množe (ekonomski i kroz rat gotovo uništeni Vinkovci imaju nekoliko igraonica toga tipa).

Lions klub Vereucha Virovitica

Kockarnice su često “prirodni okoliš“ mnogih kriminalaca (kamatara, utjerivača dugova), a nerijetko su kriminalci (su)vlasnici takvih lokala. Laka dostupnost i raznolikost načina “igranja na sreću“, kojima su djeca i mladi izloženi, utječe na povećanje broja onih koji će stjecati naviku takvog oblika zabave. U svezi s tim je veliki rizik da se iz te kategorije regrutira sve više onih koji su kandidati (disponirani) za buduće ovisnike. Put prema kompulzivnom igranju obično je pokrenut prvim ozbiljnijim dobitkom. Silno uzbuđenje i euforija posljedica je snažne dopaminske stimulacije centara za ugodu limbičkog sustava mozga.

Dok se gubitak novca brzo potiskuje, mozak je preplavljen memoriranim osjećajem sreće nakon povremenog većeg dobitka, ali i ugodnog uzbuđenja u vrijeme same igre i očekivanja dobitka, pa se s vremenom sve teže odolijeva unutrašnjem pritisku ponovnih pokušaja.

Kognitivne promjene prate razvoj poremećaja, pa igrač, koji je gotovo sve izgubio, ponovno i ponovno, posve nerazumno, zaključuje da će upravo igrom povratiti novac i vratiti dugove. Čak i kada je izložen nemjerljivim posljedicama, ovisnik “kockar“, ako na bilo koji način uspije nabaviti novac, nastavlja igrati. Zaduživanje kod kamatara i metode koje koriste utjerivači dugova uzrok su neopisivih tragedija. Zlostavljanje koje proživljavaju roditelji djece koji su “uvaljeni“ u taj problem, teško je i opisati. Potrebno je pokrenuti inicijative za osiguranje rasta kapaciteta sustava za tretman tog tipa ovisnosti, ali i nacionalni program prevencije ovisnosti o igrama na sreću.

♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♦♥♠♣♦

USPOSTAVA I RAZVOJ MREŽE PODRšKE U TRETMANU KOCKANJEM UZROKOVANIH POREMEĆAJA I PROBLEMA

dr. sc. Zoran Zoričić, dr. med., specijalist psihijatar

KB Sestre Milosrdnice, predsjednik HSKLA

 Zadnjih desetak godina svjedoci smo naglog povećanja prometa igara na sreću u Hrvatskoj, s djelovanjem trinaest trgovačkih društava u 2005. godini s koncesijom za priređivanje klađenja te naglim povećanjem broja uplatnih mjesta, kojih je između 2000 i 2300. Usporedo s ubrzanim razvojem industrije igara na sreću u RH, koja i sama izvlači “dobit“ (ali ne i ukupnu korist) od priređivanja igara, proporcionalno raste i učestalost i težina društvenih problema koji prate ovu djelatnost, te broj ljudi sa zdravstvenim, psihološkim, socijalnim i obiteljskim poremećajima. Kockanje kao aktivnost ima dugu povijest u ljudskoj civilizaciji i smatra se legalnim, dopuštenim, često i poticanim oblikom zabave i razonode. Baš kao i na alkohol, društvo blagonaklono gleda na kockanje, ali moralno osuđuje alkoholičara i kockara, što je u najmanju ruku licemjerno i kontraproduktivno. Unatoč ekspanziji težine problema povezanih s kockanjem, hrvatsko društvo i zdravstvo ne uspijevaju do sada ponuditi ni uspostaviti iole smišljeniji model tretmana problema. Učinkovit model tretmana treba obuhvatiti mjere primarne prevencije, putem kontinuirane i stručne edukacije društva o načinima tzv. “odgovornog““ kockanja, te što ranijeg prepoznavanja i intervencija kod problemskog kockanja, posebice mladih, mjere sekundarne prevencije psihofarmakoterapijskim liječenjem ovisnika i problemskih kockara u okviru institucionalnih i izvaninstitucionalnih programa, te putem mjera tercijarne prevencije kroz rehabilitacijske programe, najbolje u grupama samopomoći i uzajamne pomoći. Fokus ovog rada je na razvoju mreže sekundarne prevencije. Premda izvanistitucionalni programi liječenja mogu dijelom preuzeti tretman, glavnina programa treba biti sadržana u razvoju županijskih kapaciteta za tretman problemskih kockara (programi parcijalne hospitalizacije - dnevne bolnice, grupna psihoterapija, obiteljska individualna ili grupna terapija, individualna psihoterapija…). Usporedo s inicijalnim liječenjem, problemski kockari moraju biti uključeni u grupe samopomoći i uzajamne pomoći (klubovi ovisnika o kocki ili GA), koje su dugoročno gledano glavna poluga liječenja i rehabilitacije. Farmakoterapija komorbidnih bolesti (bipolarni poremećaj, anksiozni poremećaj, opsesivno kompulzivni, poremećaji pažnje, alkoholizam i druge ovisnosti) počiva uglavnom na uporabi antidepresiva (fluvoxamin, sertralin, paroksetin, escitalopram i drugi SIPSS-i), stabilizatora raspoloženja (lithium carbonate, karbamazepin, lamotrigin, valproat), opijatnih antagonista (Naltrexone), anksiolitika te eventualno antipsihotika. Psihoterapija se temelji na kognitivno bihevioralnim tehnikama razumijevanja pogrešnih vjerovanja i zabluda, korekciji percepcije i očekivanja, individualnoj kontroli stimulansa, averzivnim tretmanima i sistemskoj imaginarnoj desenzitizaciji. Individualna psihoterapija služi rješavanju ambivalentnosti pri donošenju odluke o liječenju, te rješavanju niza emocionalnih kriza i otpora, sve kroz poticanje unutrašnje, skrivene motivacije, apelirajući na pacijentovu odgovornost, te koristeći pomoć obitelji, koja je sama u pravilu oslonac za samog pacijenta. Grupna je psihoterapija, s tehnikama zrcaljenja, socijalizacije, podrške, grupe kao kondenzatora, terapijske zajednice, uz princip „ovdje i sada“, metoda izbora. Odgovornost za provedbu sveobuhvatnog tretmana leži na odgovornim institucijama društva i lokalnih zajednica jer se radi o značajnom javnozdravstvenom problemu. Sami ovisnici, njihove obitelji, te stručnjaci zainteresirani za rad na ovom području moraju educirati društvo i političare te putem medija izvršiti pritisak na dodjelu sredstava koja bi garantirala kvalitetu i kontinuitet rada. I na kraju, možda i najvažnije, sami problemski kockari moraju, kao značajan dio vlastite rehabilitacije i izmjene sustava vrijednosti, financijskim doprinosom i volonterskim djelovanjem, pridonijeti razvoju sustava tretmana problema i poremećaja povezanih s kockom.

♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♦♥♠♣♦

PREVENCIJA I TRETMAN

GAMBLERS ANONYMOUS  ANONIMNI KOCKARI

Robert Torre, dr. med. specijalist psihijatar

KB Sestre Milosrdnice, odjel za alkoholizam

Prva Gamblers Anonymous grupa osnovana je koncem 1957. godine u Los Angelesu, u Sjedinjenim AmeriČkim Državama, a uz Sjedinjene Države Anonimni kockari imaju aktivne grupe u još 47 zemalja svijeta. Sukladno podacima svjetskog bratstva Anonimnih kockara, 2005. godine u državama SAD-a djeluje preko tisuću GA grupa, dok znatno manji, ali ipak značajan broj grupa djeluje u Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Novom Zelandu, Australiji, Izraelu, Koreji i Japanu. Svjetski središnji ured Anonimnih kockara (Gamblers Anonymous International Service Office) nalazi se u Los Angelesu. U odnosu na ostale osobe s problemom kockanja i klađenja, članovi Gamblers Anonymousa u statističkom profilu imaju prosječno veći broj kockanjem izazvanih problema, stariji su, imaju veća primanja, ovisnost im traje dulji niz godina, imaju veća

dugovanja i veću podršku članova obitelji u oporavku. Članstvo Anonimnih kockara i dalje dominantno tvore muškarci, iako udio žena u njihovu članstvu sve više raste. Program Anonimnih kockara je u manjoj mjeri učinkovit za osobe s manjim brojem kockanjem izazvanih problema. Pokret grupa Anonimnih kockara svakako je najimpresivniji aspekt svega što se povijesno dogodilo u polju tretmana ovisnika o kocki. Postavka da kockari najviše mogu pomoći sebi ako pomažu drugim ovisnicima o kocki i tako postati nositelji ne samo vlastitog, nego i oporavka drugih ovisnika, izgledala bi utopistički naivnom i zapravo nemogućom, da ih svjetska sljedba grupa samopomoći ovisnika o kocki i klađenju već desetljećima aktivno ne sprovodi i pronosi u život. Poruka oporavka koju oni svojim životima svjedoče nosi nesumnjivu nadu da je oporavak moguć i njihovoj manje sretnoj subraći, ovisnicima koji još uvijek kockaju i klade se. Osim toga, ono što malo koja stručna doktrina posjeduje, a što Anonimni kockari imaju, jest odgovor na pitanje što i zašto dalje, te kako dalje po uspostavi apstinencije od kocke i klađenja. Naime, većina se stručnih napora oko tretmana kockara iscrpljuje u uspostavi apstinencije od kockanja i liječenje, odnosno izlječenje svodi na puko nekockanje. Konceptualizacije oporavka Anonimnih kockara upravo počinju gdje većina ostalih doktrina o tretmanu ovisnika o kocki uvelike posustaju, u točci uspostavljene apstinencije i obustavi kockanja.

Naravno da Anonimni kockari u programske konceptualizacije nisu išli da pomognu nama, već sebi, ovisnicima o kocki, ali svakako da su time itekako pomogli i nama stručnjacima koji skrbe za osobe s problemom pijenja. Teorijski i terapijski konstrukti Anonimnih kockara bili su od krunske vrijednosti stručnim sustavima tretmana ovisnika o kocki diljem svijeta i u manje-više modificiranom vidu ugrađeni su u sve sustave pomoći ovisnicima o kocki. Program Gamblers Anonymousa široko je prihvaćen u ustanovama koje se bave tretmanom ovisnika o kocki diljem svijeta, bilo da je riječ o bolničkom ili izvanbolničkom, medicinskom i u užem smislu nemedicinskom liječenju kockara. Štoviše, u mnogim ustanovama za liječenje ovisnika o kocki prisustvovanje sastancima grupa Anonimnih kockara obvezni je dio liječenja. Većina zapadnih stručnjaka za pomoć ovisnicima o kocki suglasna je da najveće izglede za oporavak i izlječenje imaju kockari koji su dovoljno dugo i dovoljno često pohađali sastanke i pripadali bratstvu Anonimnih kockara.

Masovno anketirani kockari diljem temeljno zapadnih zemalja s razvijenom i raznovrsnom paletom ponude pomoći i tretmana ovisnika o kocki, najučinkovitijim i najzaslužnijim za svoju apstinenciju drže program i članstvo u bratstvu Anonimnih kockara. Prianjanje uz doktrinu oporavka Anonimnih kockara nije u koliziji, nego je, naprotiv, u poticajnom smislu sukladno sa svim ostalim programima pomoći osobama s problemom patološkog kockanja. Štoviše, članovi grupa Gamblers Anonymous u većoj mjeri apstiniraju od kockanja i klađenja, ako pored članstva u grupi pohađaju i neki drugi oblik pomoći osobama s problemom kockanja.

♦♥♠♣♦♥♠♣♦♥♠♦♥♠♣♦

◄ strana 3

Alk. gl. 12/2007 (150) str. 5,6,7

strana 8 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, D. Vodopivec, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. Pretplata se uplaćuje na žiro račun 2340009-1100137559 poziv na broj 1222147, s naznakom

 "Zajednica KLA, za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES