početna ALKOHOLOŠKI GLASNIK

poćetna HSKLA

početna ZBORNIK

početna UHVAĆENA DUGA

početna PROPADANJE ALKOHOLIČARA

početna OPORAVAK ALKOHOLIČARA

Kongresi i konferencije

 

 

Dostupni brojevi AlkGlas

Sadržaj dostupnih brojeva AlkGlas

 

 

 

strana 3

Alk. gl. 2/3 /2014 (206.7) str. 10 -16

strana 17 ►

POVIJESNI PRIKAZ RADA KLA U HRVATSKOJ

POVIJESNI PRIKAZ RADA KLA U BRODSKO-POSAVSKOJ ŽUPANIJI OD 1965. DO 2013. GODINE

Godine 1965. u Slavonskom Brodu osnovan je prvi klub liječenih alkoholičara izvan Zagreba, KLA „Centar“, čiji je stručni djelatnik bila Marija Đukić, dr.med., neuropsihijatar. Potom je 1966. osnovan prvi tvornički klub, KLA „Đuro Đaković“, a 1967. osnovan je prvi seoski klub u obližnjem Sibinju. Godine 1980. osnovan je i Savez za zaštitu duševnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti. Prvi predsjednik Saveza bio je Josip Kovačević, prof. defektologije. Savez je objedinjavao rad sedam klubova liječenih alkoholičara, a stručni tim Saveza činila su 23 stručnjaka različitih profila.

U organizaciji prof.dr. Vladimira Hudolina u Slavonskom Brodu 1975. održan je sastanak „Hudolinova masovka“, uz sudjelovanje nadležnih iz općine i okolice te svih poduzeća, s ciljem osnivanja više od 20 klubova liječenih alkoholičara, posebice u radnim organizacijama. Slijedom toga, 1986. godine u okviru kontinuiranog obrazovanja kadrova u Slavonskom Brodu je održan petodnevni seminar samozaštite i samopomoći iz područja bolesti ovisnosti.

„Na pola puta” između Sarajeva, Beograda i Zagreba, u Slavonskom Brodu je 1990. godine, organiziran stručni, konstruktivni, integrativni sastanak klubova liječenih alkoholičara i alkohologa triju republika bivše države. Slijede teške godine rata i poraća.

Domovinski rat, promjena društveno-ekonomskih odnosa te prerana smrt dr. Ivana Mihuljca, voditelja Odsjeka za alkoholizam i druge ovisnosti, utjecali su na prestanak rada klubova. Zahvaljujući okolnosti da je stručni djelatnik KLA „CENTAR“, gospodin Josip Kovačević, ujedno bio i zaposlenik Centra za socijanu skrb, taj klub je opstao i nastavio s radom.

Od 2003. godine u Slavonskom Brodu, na inicijativu Tatjane Bakula-Vlaisavljević, dr. med., započinje revitalizacija klubova liječenih alkoholičara. Do danas je osnovano sedam klubova i Zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije. Značajan doprinos revitalizaciji klubova svojom stručnošću i iskustvom dali su Marija Mikić, med. sestra, Anica Travljanin, soc. radnik i Mišo Matić, prof. defektologije, djelatnici psihijatrijskog odjela Opće bolnice „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu.

KLA „NOVI PUT“ osnovan je 2003. godine, a stručna djelatnica kluba je Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med., spec. neuropsihijatrije

KLA „BETANIJA“ od 2005. godine radi po principima Zagrebačke alkohološke škole. Stručni djelatnik kluba je svećenik Nikica Mihaljević. S radom su počeli ranije, 2001. godine, kao Anonimni alkoholičari.

KLA „FENIKS SB“ osnovan je 2006. godine, a stručni je djelatnik bila Bernarda Kovačević, dipl. socijalna radnica. Nakon njezinog odlaska u mirovinu klub dalje vodi Draženka Lacković, dipl. soc. radnica.

Uviđajući sve veći problem alkoholizma žena i njegove specifičnosti, 2007. godine osnivamo klub namijenjen liječenju žena oboljelih od alkoholizma, KLA „VITA.” Stručna djelatnica kluba je Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med., spec. neuropsihijatrije

Zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije osnovana je 2007. godine s ciljem koordinacije rada klubova liječenih alkoholičara, poticanja osnivanja novih klubova, unapređenja kvalitete i sadržajnosti rada klubova, te prevencije alkoholizma. Predsjednica Zajednice KLA je Tatjana Bakula- Vlaisavljević, dr. med., spec. neuropsihijatrije.

KLA „JASNI VIDICI“ osnovan je 2009. godine. Stručna djelatnica kluba bila je Ivana Azapović, prof. socijane pedagogije, a potom Martina Jurić, med.sestra.

KLA „DR. VLADIMIR HUDOLIN SB“ osnovan je 2010. godine. Stručna djelatnica kluba je Katarina Marić, stručna prvostupnica sestrinstva.

Na incijativu Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, osnovali smo KLA „PREPOROD“ 2013. godine. Stručna djelatnica kluba bila je Kajica Pastuović, prvostupnica sestrinstva, potom Tamara Brezičević, dipl. socijalna radnica.

Zajednica klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije trenutno objedinjava rad osam klubova liječenih alkoholičara s oko 160 članova. Stručni tim čini osmero stručnjaka različitih profila:

  • Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med., spec. neuropsihijatrije i uže spec. alkoholizam i druge ovosnosti

  • Nikica Mihaljević, svećenik

  • Josip Kovačević, prof. defektologije

  • Draženka Lacković, dipl. socijalna radnica

  • Tamara Brezičević, dipl. socijalna radnica

  • Katarina Marić, stručna prvostupnica sestrinstva

  • Martina Jurić, med.sestra

  • Ivan Čičak, prof. psihologije

Kontinuirano radimo na senzibilizaciji javnosti za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam, edukaciji stručnih djelatnika, povećanju kvalitete i sadržajnosti rada klubova. Doprinosimo radu Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara i izdavanju Alkohološkog glasnika. Bili smo domaćini 11. večeri pučke poezije „Poezijom protiv ovisnosti“.

U studenom 2013. godine svečano smo obilježili 10. obljetnicu revitalizacije klubova na području Brodsko-posavske županije i osnivanja KLA „Novi put“. Tim povodom izdali smo pjesmaricu „Novi put“, djelo jedanaestero autora, članova literarne sekcije koji djeluju unutar obitelji Zajednice KLA Brodsko-posavske županije.

Posebno smo ponosni što je Zajednica KLA Brodsko-posavske županije, zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, a uz potporu Ministarstva zdravlja, bila suorganizator 1. brodskog simpozija o alkoholizmu i kockanju, koji je održan u Slavonskom Brodu od 5. do 7. prosinca 2013. godine. Na simpoziju su sudjelovali eminentni stručnjaci iz Republike Hrvatske i okolnih zemalja.

Cilj nam je nastaviti osnivati nove klubove, organizirati stručne skupove i razvijati psihijatriju u zajednici.

Predsjednica Zajednice KLA Brodsko-posavske županije Tatjana Bakula-Vlaisavljević, dr. med. spec. neuropsihijatrije

ZAJEDNICA KLA BJELOVARSKO–BILOGORSKE ŽUPANIJE

Priča o Zajedinici klubova liječenih alkoholičara Bjelovarsko-bilogorske županije počinje kada su se na prijedlog prof. dr. Vladimira Hudolina i socijalne radnice Ljubice Ulemek, a uz pomoć gradskog i županijskog društva Hrvatskog Crvenog križa u prosincu 1965. godine sastali dr. Mladen Berghofer, dr. Nenad Gregurek, dr. Željko Štivić, soc. radnica Mira Prka, med. sestra Milica Orešković i 6 liječenih ovisnika i osnovali Klub liječenih alkoholičara „Bjelovar“. Početak je bio težak, ali uspješan. Klub je u nekoliko navrata mijenjao prostor za rad. Prvi predsjednik KLA „Bjelovar“ bio je dr. Željko Štivić, a stručne radnice bile su soc. radnica Mira Prka i med. sestra Mileva Ognjenović.

U deset godina rada kroz klub je prošlo još dosta stručnih radnika: dr. Tomislav Gregurek, Delimir Žalac, Ratomir Drobac, soc. radnik Tihomila Gosarić i med. sestra Branka Grčić. Gospodin Ante Grof u tom je razdoblju najviše puta bio izabran za predsjednika. Naši članovi bili su sa stručnim timom na plenarnim sastancima i kongresima o alkoholizmu i drugim ovisnostima u Cavtatu, Tuzli, Hadžićima, Zenici i Zagrebu.

Drugo 10–godišnje razdoblje obilježili su stručni djelatnici dr. Nenad Gregurak, Ratomir Drobac, Delimir Žalac, Josip Stanković i soc. radnica Tihomila Gosarić koji su izradili Program o alkoholizmu Bjelovarske regije koji je usvojen na skupštini. Klub je dobio na korištenje prostorije Radne organizacije „Intermont“ u ulici Silvija Strahimira Kranjčevića 4, koje uređuje i osposobljava za korištenje. Obnova je trajala 3 godine i u njoj su, osim stručnih radnika RO „Intermont“, sudjelovali i sami članovi kluba.

Nakon useljenja u nove prostorije osnovan je i Savez za zaštitu zdravlja i suzbijanje ovisnosti regije, a za predsjednika je izabran dr. Nenad Gregurek. Osnovani su i počeli su s radom klubovi u Daruvaru, Garešnici i Čazmi.

U ovom razdoblju povećao se broj novih članova, tako da smo terapijski rad morali podijeliti u tri grupe. Osnivali su se klubovi i po radnim organizacijama kao što su „Tomo Vinković“, „5. Maj“, „Tehnogradnja“ itd., te ogledni klub liječenih alkoholičara na Odjelu psihijatrije Vila Marija Medicinskog centra Emilija Holik, tako da je u tom razdoblju na području grada Bjelovara djelovalo 11 klubova.

Klubovi su redovito održavali plenarne sastanske, športske igre, druženja i seminare.

Nakon što je počeo Domovinski rat, klubovi po Hrvatskoj su se počeli raspadati. Tako je bilo i u Bjelovaru, od 11 terapijskih zajednica ostale su samo dvije i to u KLA „Bjelovar“.

Nakon rata počinje novo razdoblje kluba.

Slijedećih 10 godina terapeuti u klubu bili su Vinko Čatipović, Gordana Knežević Miličić, Branka Grčić, Zlata Stanković i Slavica Mohorić. Ovo razdoblje ispunjeno je brojnim aktivnostima.

Članstvo u klubu postalo je veliko, bili su to ljudi iz različitih dijelova županije. Pristupilo se osnivanju novih klubova na području Bjelovarsko – bilogorske županije. Prvi klub liječenih alkoholičara osnovan je u Velikom Grđevcu, a predsjednik je bio Ivo Veg. Nakon njega osnivani su redom klubovi u Čazmi, Garešnici i Daruvaru.

KLA „Bjelovar“ po treći je puta bio domaćin sportskih susreta KLA sjeverozapadne Hrvatske, održane su u ŠRC Kukavica kraj Velike Pisanice, a sudjelovao je dosad najveći broj sudionika, njih 368 iz 19 klubova.

U koordinaciji s ostalim klubovima u županiji je osnovana Zajednica klubova liječenih alkoholičara Bjelovarsko–bilogorske županije, a za predsjednika je izabran Dražen Žagi.

Uz redovne aktivnosti, KLA „Bjelovar“ proveo je i dva projekta. Prvi, „Alkoholizam nije cool“ proveden je uz odobrenje Ministarstva zdravstva RH.

Drugi projekt bio je „Alkoholizam i patološko kockanje“. Seminar koji su predvodili prim.dr.sc. Ratomir Drobac, doc.dr.sc. Zoran Zoričić i dr. Rober Torre održan je u prostorijama KLA „Bjelovar“, a na njemu su sudjelovali suci za prekršaje iz Bjelovarsko-bilogorske županije, socijalni radnici, medicinsko osoblje te djelatnici Zavoda za javno zdravstvo i nekoliko članova samog kluba.

Nije izostao ni društveni rad, tako da su u KLA „Bjelovar“ svake godine održavane zabave za Valentinovo i Dan žena, uz pjesmu ples i druženje.

Dražen Žagi, dopredsjednik HSKLA

POVIJESNI PRIKAZ RAZVOJA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U DALMACIJI

Zahvaljujući inicijatoru prof. dr. Vladimiru Hudolinu 12. travnja 1966. godine u Splitu je osnovan prvi klub liječenih alkoholičara na području Dalmacije, koji se zvao KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA „SPLIT“. Prvi terapeuti bili su dr. Karmelo Kovačević i prof. dr Borben Uglešić, a nedugo zatim priključili su im se dr. Petar Lukšić, prof. Katica Bunčuka-Babaja, soc. radnica Slobodanka Perić, med. tehničar Mate Smolčić, Miladin Starčević, Ljubica Bandić-Mijić, Lazo Milinković, Željko Tandara... Za kratko vrijerme klub je postao „rasadnik“, pa su se ubrzo osnovali KLA „JADRANTRANSU“, na čelu s dr. Stjepom Botterijem, dr. Natašom Zubanović, KLA „DALMACIJA-CEMENT“ s dr. Ivom Bučanom i dr. Mirkom Mikelićem, zatim KLA “BRODOGRADILIŠTE”,Split s terapeutima dr. Antom Čizmićem i dr. Teom Bratanićem. Moramo spomenuti i prve apstinente, osnivače kluba, a to su: Joško Bebić, Jozo Borzić, Nikola Bralić, Ilija Debeljački, Petar Lozančić, Mate Marović, Davor Meštrović, Nikola Relja, Silvestar Strniša, i autor ovih redaka. Kad govorimo o povijesnom razvoju klubova liječenih alkoholičara u Dalmaciji, kažimo i to da su do početka Domovinskog rata na ovom području djelovala 54 kluba i regionalni Savez, a danas na istom području djeluje 14 klubova i Županijska zajednica KLA kojoj je predsjednica gđa Sanja Kuvačić, a i AljošaVuletić dopredsjednik.

KLA „FENIKS“ Osnovan je u Splitu 2004. godine, a osnivač i dugogodišnji predsjednik je Dinko Dragičević, uz stručnu djelatnicu Sanju Kuvačić, dipl.soc. radnicu, aktualnu predsjednicu ŽZKLA. Osim redovitih terapijskih sastanaka, tijekom proteklih 8 godina rada stručna djelatnica kluba organizirala je provođenje različitih stručnih i drugih aktivnosti, uključujući edukaciju i javne tribine na temu ovisnosti, posebice ovisnosti mladih. Uz zainteresirane stručnjake iz različitih ustanova lokalne zajednice, na skupovima su redovito sudjelovali i predstavnici brojnih udruga, kao i veliki broj zainteresiranih građana, pretežno mlađe životne dobi. KLA „Feniks“ je od relativno „mladog kluba“ brzo prepoznat u lokalnoj zajednici i šire kao važan sudionik u području liječenja bolesti ovisnosti te kontinuirano prima priznanja za kvalitetu rada i preporuke stručnjaka. To doprinosi i stalnom priljevu novih članova upučivanih iz zdravstvenih ustanova, zbog čega je u kolovozu 2013. godine oformljena i nova terapijska grupa.

KLA „TROGIR“ Prema zamisli prof. dr. Vladimira Hudolina, u hotelu Medena organizirali smo jednotjedni seminar u ljeto 1999., koji je istovremeno poslužio za osnivanje kluba, kazao nam je umirovljeni dr. med. Fedor Sentinella. Na inicijativu prof.dr. Darka Breitenfelda, te soc. radnice Anite Čudine iz Centra Sv. Kajo i KLA „Split“ u Trogiru je osnovan KLA pri Brodogradilištu. Unatoč činjenici što klub nije imao 10 članova, nije ni registriran, ubrzo je osnovan i drugi klub, tj. Klub „Grad“, tako da su postojala dva kluba s nekolicinom članova. Pokušao sam animirati stare predsjednike, no svi su se udaljavali. Gledajući retrospektivno ni danas mi nije jasno kako se sve to raspalo. Jedini stalni član je bio legendarni Maks iz Kaštela, koji apstinira od 1969. godine i koji je došao iz Splita. Uz njega je bio još jedan stalni član, sušta suprotnost Maksu, nepopravljivi Luka. No kako mi kažemo u Dalmaciji, spali smo na jednog člana, našeg Maksa, koji je krajem 2000. godine rekao: „To nema više smisla“ i otišao. U dnevniku od 22. veljače 2001. piše: nazočni - nitko, 8. ožujka ponovno nitko, 1. travnja opet nitko.

KLA „RAZVITAK“ IZ METKOVIĆA Kako nam javlja 90-godišnji umirovljenik, gospodin Pave Volarević, jedan od suosnivača KLA „Metković“, na poticaj prof.dr. Hudolina, prije mnogo godina osnovan je KLA pri radnoj organizaciji „Razvitak“ (tada na području juridisdikcije kotara Makarske). Kroz klub je prošlo oko 500 članova, sa šireg područja neretvanske doline, iz Opuzena, Ploča...

Terapeutsko osoblje su sačinjavali: dr. Branko Gopčević, terapeut, mr. ec. Frano Bubalo, tajnik, Pavo Volarević, koordinator, Vladimir Luka, predsjednik kluba te Mira Petrusić, viša med. sestra, službenica u klubu. Za uzoran rad u klubu, gosp. Pavo Volarević i Frano Bubalo dobitnici su Zlatne spomen-značke od dr. Hudolina, koju čuvaju kao dragu uspomenu.

KLA „SINJ“ Zahvaljujući uzornom apstinentu Nikoli Braliću, jednom od osnivača KLA „Split“, koji je rodom iz Sinja, te dr. Anti Krolu, tadašnjem ravnatelju Doma zdravlja, koji je prihvatio ideju prof. Hudolina da se u Sinju osnuje klub liječenih alkoholičara, soc. rad. Ljubici Barač i Ivanu Kodžomanu, u Sinju je 1968. osnovan KLA „Sinj“. Godine 1979., nakon bolesti dr. Krole, zamjenjuje ga njegova kći Vesna Jurković Krolo, koja ističe da su u Sinju dostigli brojku od devet klubova, i to: “Dalmatinka“, „Vještić gora - Naprijed“, „Igra“, „Ciglana“, „Cetinka“ u Trilju, „Autoprijevoz,“ zatim „Vrlički klub“ i „Vodoprivreda“ u Sinju. Tako je bilo sve do Domovinskoga rata. Kasnije su se svi „ugasili“ osim središnjeg kluba, koji zahvaljujući entuzijazmu 40-tak članova, apstinenata na čelu s predsjednikom Nikolom Kovačevićem te soc. radnicom Tanjom Radan i dr. Vesnom Jurković-Krolo, kao terapeutima, ali i izvanjskih suradnika Željkom Radošević, Aljošom Vuletić, Matom Smolčić i drugima, klub i dalje brine da ima što manje recidiva a što više apstinenata.

KLA „MAKARSKA“ Klub slovi kao jedan od najstarijih u Dalmaciji, ističu soc. radnica Zora Barnjak, terapeutkinja kluba i predsjednik Nedjeljko Šipić. Pozornost posvećuju provođenju terapijskih postupaka s članovima i njihovim obiteljima. Terapeutskim sastancima nazoči i do 15-ak članova, a klub obuhvaća područje

Makarske rivijere, od Brela do Gradca. Kao primjer u dosadašnjem radu treba istaknuti bivšeg predsjednika, pokojnog Vladu Jadrića, koji je posthumno postao počasni predsjednik kluba, predsjednika Nedjeljka Šipića i Matu Baraća, koji apstinira od 1986. godine.

Članovi KLA Jadrantrans i Lučac-Manuš na proslavi 40. godišnjice Alkohološkog odjela Neurološke bolnice Rab

KLA „LUČAC-MANUŠ“, Split  Osnovan je 15. prosinca 2007. godine. O radu kluba govori terapeut, vmt. Mate Smolčić, jedan od starijih terapeuta u ovim klubovima (terapeut je od sredine 1967. godine). Pored ostaloga je kazao da njegov klub broji 48 člana i okuplja 16 obitelji. S obzirom da ovaj klub od samog početka ima najbolje kontakte s klubovima „Jadrantrans“ i „Spinut“, oni djeluju komplementarno i na taj način ostvaruju maksimalnu suradnju u apstinenciji i sprečavanju pojava recidiva. Stoga nije iznenađujuće što su tijekom godine (sva tri ova kluba) djelovali kao jedinstven klub i tako postigli uzornu apstinenciju. Nakon odlaska u mirovinu gosp. Mate Smolčića, klub je preuzela dr. Elena Ninčević-Slugan, a glavne odlike zadnjih godina u klubu su to što se pored redovitih terapeutskih sastanaka, neizostavno vodi računa o proslavama rođendana i drugih prigodnih druženja, što obogaćuje sadržaj terapeutskih sastanaka i kontrolu recidiva.

Davor Grgat

KLUBOVI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA U MEĐIMURJU - JUČER, DANAS, SUTRA

U nastojanju što bolje povezanosti i suradnje klubova, devedesetih godina osnivani su i Savez za zaštitu duševnog zdravlja i prevenciju ovisnosti te Savez KLA Međimurja, a 2006. se svi međimurski klubovi povezuju u Savez klubova liječenih alkoholičara. Prvi predsjednik Saveza KLA Međimurja bio je apstinent Mladen Odić, dr.med.

Devedesete godine prošlog stoljeća donijele su poteškoće u radu pa čak i prestanak rada mnogih klubova diljem Hrvatske. Za razliku od ostalih sredina, u Međimurju se zamjećuje pozitivan trend osnivanja novih klubova i novi polet i zamah u radu.

Važno obilježje rada je i poticanje kreativnosti i samostalnosti naših apstinenata i članova njihovih obitelji, čije su brojne ideje, uz pomoć stručnih djelatnika, uspješno ostvarene. Poznato je da je ideja o održavanju Večeri poezije klubova liječenih alkoholičara „Poezijom protiv ovisnosti“

Sastanak terapeuta KLA u ZZJZ MŽ potekla upravo iz Međimurja. Na inicijativu naših apstinenata pjesnika, među kojima posebno treba istaknuti Roka Pavčeca, uz podršku apstinenata iz svih međimurskih klubova te prijatelja apstinenata iz Zagreba, među kojima ističemo doprinos Hasana Bašića, održana je 22.11.1999. prva Večer poezije u Murskom Središću. Glavni organizator bio je KLA „Povratak“ iz Murskog Središća. Podršku apstinentima pružili su, uz domaće stručnjake, i prim. dr.sc. Željko Marinić, Ljubica Uvodić-Vranić, prof. i prim. dr.sc. Darko Breitenfeld. S oduševljenjem prihvaćena i podržana ideja pjesništva među apstinentima proširila se na klubove sjeverozapadne regije i šire, a večeri poezije vraćaju se i u Međimurje te su uspješno održane i 2000. godine u Kotoribi, 2002. u Čakovcu te 2004. i 2012. godine u Prelogu.

KLA „DR. MATO GOLUBIĆ˝ Ubrzo nakon osnivanja i početka rada prvih klubova liječenih alkoholičara u Hrvatskoj, dr. Mato Golubić i Dragutin Palašek, direktor Centra za socijalnu skrb, 1967. godine su, na inicijativu 11 apstinenata koji su do tada na terapijske sastanke odlazili u klub u Varaždinu, pokrenuli akciju za osnivanje kluba liječenih alkoholičara u Čakovcu. Klub je osnovan 1968. godine pod nazivom Klub liječenih alkoholičara „Čakovec“, a njegovo djelovanje neprekinuto traje sve do današnjih dana. Prvi terapeut kluba bio je dr. Mato Golubić, a u radu mu je do 1973. pomagala Olga Nenadović. Tijekom 1975. godine, u rad kluba uključuje se i socijalni radnik Josip Lehkec kao stručni djelatnik koji ostaje u klubu do današnjeg dana, dakle preko 39 godina, čime se svrstava među terapeute s najdužim stažom u Hrvatskoj.

Nakon smrti osnivača i dugogodišnjeg terapeuta, dr. Golubića, uz pristanak njegove obitelji, a iz poštovanja prema njemu i njegovom radu, klub je u prosincu 1994. promijenio ime u KLA „Dr. Mato Golubić˝ koje nosi i danas.

KLA U GK MEĐIMURJE Osamdesetih godina osnovan je klub liječenih alkoholičara u GK Međimurje. Taj je klub vodio cijeli tim: dr. Haluga, socijalna radnica Franciska Ćetković i medicinska sestra Uršanić, a jedno je vrijeme u Čakovcu djelovao i Klub liječenih alkoholičara željezničara.

KLA „MURSKO SREDIŠĆE“ Na inicijativu apstinenta Mirka Novaka osnovan je KLA „Mursko Središće“ uz pomoć psihijatra dr. Jerbića. Godine 1996. KLA „Mursko Središće“ se dijeli, osnovan je i KLA „Povratak“ čije stručno vođenje preuzima mr. Biserka Goričanec, dr.med.

KLA „ZDRAVI ŽIVOT” U Svetoj Mariji se 1990. godine okupila grupa apstinenata vođena stručnim djelovanjem Ivana Dolenca, dr.med. i osnovala Klub liječenih alkoholičara „Zdravi život”. Stručni djelatnik u KLA „Zdravi život” u Svetoj Mariji je vms Marija Janković, a prvi predsjednik bio je Stjepan Orehovac. Možemo reći da su postignuti vrlo zapaženi rezultati. Organiziraju se sastanci s drugim klubovima, a 1995. godine pokrenuta je inicijativa za osnivanje Saveza KLA Međimurske županije. Organizirana su predavanja po školama, dr. Dolenec vodio je radijsku emisiju „Zdravlje i mi” u kojoj su gosti bili apstinenti i iznosili svoje probleme vezane uz alkoholizam. Organiziramo edukativna predavanja, ne samo za apstinente, već za sve mještane, kako bi svima ukazali na probleme koje uzrokuje alkohol. Surađujemo s Javnim zdravstvom Međimurske županije, Savjetovalištem za alkoholom uzrokovane probleme i alkoholizam i sudjelujemo u svim aktivnostima Saveza KLA Međimurja. Nakon 6 godina djelovanja klub se podijelio te je 1996. godine nastao KLA „Nada” u Kotoribi.

KLA „NADA” U KOTORIBI Klub kao stručna djelatnica vodi medicinska sestra Veronika Matotek, a predsjednik Kluba je Josip Forauer. Kroz klub je do sada prošlo 45 apstinenata.

Članovi kluba su redoviti sudionici specijaliziranih emisija „Zdravlje i mi“ na radio postajama Studio „M“ iz Donjeg Kraljevca i Radio Međimurje iz Kotoribe.

Najaktivniji su u Mjesecu borbe protiv ovisnosti, kada se dodatno usavršavaju u svojoj sredini, surađuju sa srodnim klubovima donjomeđimurskog područja, organiziraju okrugle stolove čiji su gosti stručnjaci iz različitih područja zdravog života, a bilo je tu i sijaset takvih predavanja. Ističu dobru suradnju s mjesnom osnovnom školom, točnije s nekim razrednim odjelima i njihovim učiteljima čiji su gosti, a učenici škole popunjavaju kulturni program na njihovim godišnjim skupštinama, na koje dolaze predstavnici svih klubova sjeverozapadne Hrvatske, a oni im isto tako uzvraćaju.

Klub resi zajedništvo, što potkrepljuju, osim redovitih terapeutskih sastanaka, okupljanjem oko „obiteljskog stola“ na što, osim članstva, pozivaju prijatelje kluba, a takvih je s vremenom sve više. Takva okupljanja se provode uoči Valentinova, Uskrsa, Dana žena, Majčinog dana i Božića.

KLA „OSMJEH” 1997. godine podijelom KLA „NADA” iz Kotoribe nastaje KLA „Osmjeh”. Klub „Osmjeh u Donjoj Dubravi vodi dr. Ivan Dolenec

KLA „PRELOG” 1997. godine na inicijativu apstinenta Roka Pavčeca osnovan je Klub liječenih alkoholičara „Prelog” koji u samom početku djelovanja vode dvije liječnice: Renata Kutnjak-Kiš i Diana Uvodić-Đurić.

Diana Uvodić-Đurić, tajnica Saveza KLA Međimurja

strana 3

Alk. gl. 2/3 /2014 (206.7) str. 10 -16

strana 17 ►

IZDAVAČI / NAKLADNICI:

 

Adresa uredništva: Klinika za psihijatriju kliničke bolnice "Sestre molosrdnice". Vinogradska 29, 10000 ZAGREB, tel 01/378-77-54

web: http://www.hskla.hr, http://www.hskla.hr/ag/

Glavna i odgovorna urednica: Vesna Golik-Gruber, e-mail: vgolikgruber@yahoo.com

Zamjenik glavnog urednika:  Zoran Zoričić

Za Internet izdanje prilagodio:  Juraj Cesarec, e-mail: dusicaizvor@net.hr

Urednički odbor: D. Cesarec, Š. Bedeniković, S. Jelić, E. Kovačević, V. Majdek, K. Radat, V. F. Augustič, Ž. Štimac, A. Jacoub

Vanjski suradnici: T. Bakula-Vlaisavljević, E. N. Gruber, S. Jurčević. S. Karlović, M. Pakasin,  R. Sanjković, M. Turk-Kuči, D. Wölfl, D. Vragović, M. Zec-Miović, Z. Žagi

Tehnicki urednik: Robert Gruber

Suradnja se ne honorira. Prilozi se ne vraćaju.

Izlazi mjesečno. ili dvomjesečno

IBAN ZKLAZ: HR1123400091100137559, s naznakom "za Alkoholoski glasnik".

After seeing Santiago Choppers’ custom Moto Guzzi V1100 a few months back,NIKE ROSHE TWO FLYKNIT we’NIKE AIR JORDAN SKY HIGH OGve been fiending for an equally impressive bike.Adidas Yeezy Boost 750 Today,MBT TARIKI MEN we’NIKE ZOOM WINFLO 3re in luck, with an excellent Moto Guzzi V75 by Venier Customs. Remade in Italy by Stefano Venier and his team, the 1989 V75 features a load of upgrades including a new tank, seat, rear fender and side panel. The Mistral exhaust system adds a powerful touch without compromising the silhouette of the bike’MBT KITABU GTX SHOESs iconic form. Source: HiConsumption .MBT KIFUNDO MENJamieson’s has been a family owned business for five generations and specializes in producing and spinning wool from the sheep on Scotland’s remote Shetland Islands. A special collaboration between Penfield and Jamiesons’s,NIKE AIR FOAMPOSITE ONE the two brands have worked on the Gillman Jacket and the Gillman Vest, both incorporating Jamieson’s Shetland wool in an exclusive limited edition. Both the yoke and hand-warmer pockets are constructed in Fair Isle patterned wool, contrasting the tough 60/40 Cotton Nylon outer. Additional insulation is provided by the premium 80/20 down while hardwearing copper snaps keep the front sealed against the elements.ADIDAS YEEZY 350 BOOST V2 Leather trimmed piped cuffs give a tough finish and protect from wear and tear. The jacket and vest are available for men and women now in the Penfield USA online store.NIKE AIR HUARACHE CHAUSSURES