O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Z A P I S N I K

1. IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

1. izborna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je u subotu, 18. prosinca 2004. godine u dvorani Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27., s početkom u 10.00 sati. Skupštini je prisustvovalo 97 članova klubova liječenih alkoholičara, stručnih djelatnika, i gostiju (prilog zapisniku br. 2.: popis prisutnih) od čega je bilo 66 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara s pravom glasa, od ukupno 97 klubova članova Hrvatskog saveza klubova liječenh alkoholičara.

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ

2. Umjetnički program

3. Prijedlog radnog predsjedništva

4. Izvješće o radu HSKLA za protekle četiri godine

5. Financijsko izvješće za 2004. godinu

6. Izvješće Nadzornog odbora

7. Davanje razrješnice starom rukovodstvu

8. Izbor novih tijela Saveza (predsjednik, dopredsjednik, upravni odbor, nadzorni odbor)

9. Rasprava uz osvrt na provedene aktivnosti u Mjesecu borbe protiv alkoholizma

10. Domjenak

Ad. 1.

Prim.mr.sci. Vesna Golik-Gruber pozdravila je sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspšnu izbornu skupštinu. Prije početka rada najavila je kraći umjetnički program koji će izvesti djeca kluba Jezera iz Bedekovčine koju je uvježbala obitelj Prokurica.

Ad. 2.

Slijedio je kraći umjetnički program djece kluba Jezera. Uz kićenje jelke oni su svirali, pjevali i recitirali. Završilo je himnom klubova liječenih alkoholičara Ruže Vešlingaj.

Ad. 3.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani : Dinko Dragičević iz Splita, Josip Karlović iz Križevaca, Marija Veselić iz Zagreba, Višnja Kajzer iz Slatine i Vesna Golik Gruber iz Zagreba. Zapisničar: Josip Čelan i ovjeritelji zapisnika: Juraj Cesarec i Marija Gorički.

Da bi kupština bila regularna, izbore će pratiti izborna komisija: Snježana Karlović iz KLA Križevci, Anka Šulj iz KLA Izvor i Marija Letinčić iz KLA Zapruđe. Napomena: tajnika i blagajnika sada ne biramo (kako je bilo predloženo u pozivu), nego prema našem Statutu njih bira upravni odbor na svojoj prvoj sjednici.

Ad. 4.

Prim.mr.sci. Vesna Golik Gruber: - Bila mi je velika čast, ali i velika obaveza kroz ove četiri godine obnašati dužnost predsjednice Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Ukratko ću rezimirati rad ne samo kroz ovu nego ukupno kroz ove četiri godine pomoću elektronske prezentacije, jer sažeti sve ono što se u protekle četiri godine radilo na tridesetak slajdova nije bilo lako, bilo je puno, puno materijala ali slajdovi su dopunjeni fotografijama a znamo da jedna slika govori stotine riječi. Bile su uložene stotine i stotine volonterskih sati rada za izrade programa, organizacije skupova, prisustvovanje raznim skupovima, edukacijama, supervizijama, savjetovanjma, bilo je puno kontakata. Radili smo puno, sa srcem, s ljubavi i entuzijazmom. Sigurno smo i griješili što je neimenovno kod onih koji rade, ali jedno je sigurno da smo se okupili u zajedničkom konceptu, osnžili smo ga, razvili i postavili smo dobre temelje držeći se puta koji su zacrtali naši veliki učitelji prof. Hudolin i kasnije prof. Lang. Posebna mi je čast bila što je moj mandat pao u vrijeme četrdesetogodišnjice osnivanja prvog kluba liječenih alkoholičara i što smo mogli rezimirati i zaokružiti 40 godina jednog rada što nije mala stvar.

Slijedila je opširna video prezentacija o aktivnostima i ( 2000_2004 izvjestaj o radu ) dogđanjima tijekom ove četiri godine postojanja Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Na kraju izvješća o četveogodišnjem radi, predjednica Saveza posebno se zahvalila v.d. tajnici, Dušici Cesarec i blagajnci Zdenki Majkić, sada Zdenki Domiter te gospodi Pšenišćak i Pilaš koji su omogućili odžavanje skupštine u ovom prostoru, te svima ostalima koji su tokom ove četiri godine pomogli u provođenju opširnog programa rada Saveza.

Ad. 5.

Financijsko izvješće za 2004. godinu podnijela je blagajnica HSKLA, gđa Zdenka Domiter (prilog zapisniku br. 1.: financijsko izvješće).

Ad. 6.

Izvješće Nadzornog odbora podnijela je predsjednica odbora prim.dr.sci. Svjelana Pintarić: - Poslovanje Saveza bilo je u skladu sa zakonom i Statutom, knjigovotstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Ad. 7.

Jednoglasnom odlukom dano je razrješenje dosadašnjem rukovodstvu Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Ad. 8.

Prije samoga glasovanja v.d. tajnica Dušica Cesarec utvrdila je broj prisunih predstavnika klubova liječenih alkoholičara tj. potvrdila potreban kvorum. Od 97 aktivnih klubova liječenh alkoholičara, skupštini je prisustvovalo 66 predstavnika.

Dušica Cesarec: - Prije samog glasovanja a na poticaj iz konzultacija s gradskim Poglavarstvom tj. nihovom Službm za opće poslove u vezi našeg Statuta i usklađivanju s danas postojećim zakonima. Statut je u redu uz dvije primjedbe: Ispravka greške koja je bila u članku 18, dio članka koji se odnosi na sastav Upravnog odbora glasi ovako: Upravni odbor ima 19 članova, predsjednik i dopredsjednik Saveza su po svom položaju i predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora i 15 članova bira skupština. Ispravak glasi: Upravni odbor ima 19 članova, predsjednik i dopredsjednik Saveza su po svom položaju predsjednik i dopredsjednik Upravnog odbora a sedamnaest članova bira skupština iz svog sastava. Znači ovaj broj 15 bila je tiskarska greška i treba pisati 17.

Dizanjem ruku svih 66 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili promjenu članka 18. Statuta HSKLA.

Promjena članka 24. Dio članka koji se odnosi na broj članova Nadzornog odbora glasi: Nadzorni odbor ima 5 članova koje bira skupština na vrijeme od četiri godine s mogučnošću ponovnog izbora. Predlaže se promjena: Nadzrni odbor ima tri člana koje bira skupština na vrijeme od četiri godine s mogučnošću ponovnog izbora.

Dizanjem ruku svih 66 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili promjenu članka 24 Statuta HSKLA.

Dušica Cesarec: - Statut smo riješili, kvorum imamo, sad možemo prijeći na glasački listić (prilog zapisniku br. 3. glasački listić). Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara i Zjednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba dobiven je prijedlog članova novog Upravnog odbora s time da se vodilo računa da budu zastupljeni članovi iz svih županija Hrvatske. Grad Zagreb ima više predloženih kandidata pa će se glasovanjem odlučiti o članovima Upravnog odbora. Isto tako ostaje mogućnost prisutnim delegatima da predlože i dodaju osobu koja nije na ovom listiću ako smatraju da bi trebala biti uvrštena kao član novog Upravnog odbora. Na prijedlog jednog člana skupštine (Vukšić), u Nadzorni odbor dodan je i dr. Tadija Zorić. Delegati su zamoljeni da na listiću zaokruže točno 17 kandidata za članove Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora, jer listići s više zaokruženih kandidata neće se smatrati važećim.

Rezultati glasovanja:

U ime Izbone komisije gđa Snježana Karlović izvjestila je prisutne o rezultatima glasovanja. Od 66 glasačkih listića tri su nevažeća (zokružni ili prekriženi svi predloženi kandidati) tako da je ispravno glasovalo 63 predstavnika klubova liječeh alkoholičara.

Izabrani su:

za predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora:

" Dr.sc. Zoran Zoričić, predsjednik, KLA Rudeš

" Damir Vodopivec, dopredsjednik, KLA Poštar, Zagreb

za članove Upravnog odbora:

1. Rudolf Vodolšak, član, Kla Krapinske toplice- Krap.toplice

2. Dinko Dragičević, član, KLA Spinut - Split

3. Vladimir Salvador, član, KLA Kutina - Kutina

4. Prof. Milan Čapalija, član, KLA Križevci - Križevci

5. Dr. Dijana Uvodić-Đurić, član, KLA Koprivnica - Koprivnica

6. Višnja Kajzer, vms., član, UKLA Slatina - Slatina

7. Dr. Paola Presečki, član, KLA Poreč - Poreč

8. Dr. Anita Komljenović, član, KLA Karlovac - Karlovac

9. Zdravko Vidaković, član, KLA Novi put - Slavonski brod.

10. Benina Kancir, član, KLA August Šenoa - Velika Gorica

11. Blanka Dorociak, dipl.soc.rad., član, KLA Dubravka nova - Zagreb

12. Dr. Ante Orešković, član, KLA Nova cesta - Zagreb

13. Sanja Jelić, prof. član, KLA Travno - Zagreb

14. Doc.dr.sc. Darko Breitenfeld, član, KLA Maksimir II - Zagreb

15. Dušica Cesarec, član, KLA Izvor Zagreb

16. Marija Veselić, član, KLA Obiteljski život - Zagreb17. Štefica Bedeniković, član, KLA Osvit - Zagreb

Za Nadzorni odbor:

1. Vesna Mitrović, soc.rad., predsjednik, KLA Siget - Zagreb

2. Katarina Gerbl, član, KLA Zaprešić - Zaprešić

3. Ivan Sokač, član, KLA Vrbani - Zagreb

Ad. 9.

U raspravu su se uključili brojni sudionici skupštine:

Dr. Tadija Zorić, terapeut u klubovima Medvešćaka i Dubrave, upozorio je na neophodnost ugovora o djelu. Nisu to veliki novci ali kako to djeluje na blagajnika koji to potpisuje? Svaki isplaćeni novac koji je došao iz državne kase mora imati 20% mirovinskog, 15% za zdravstvo plus porez i prirez i neto stručng djelatnika. Jer nemože biti ugovor o djelu a da se ne nastavlja trag do državne porezne uprave.

Gđa Benina Kancir iz KLA A. Šenoa iz Velike Gorice govrila o proslavi 35. godišnjice klubova u Velikoj Gorici, tiskanju dvaju prigodnih plakata za Mjesec borbe protiv alkoholizma od kojih jedan govori o klubovima s adresama i vremenom održavanja sastanaka a drugi poziva sve zainteresirane i potrebite da potraže pomoć u klubovima. Govorila i o dugim aktivnostima i planovima.

Ljubo Pisarović iz KLA Novi Put iz Slavonskog Broda, mladi klub s oko 55 članova, dobro povezani s medicinskim centrom i zbratimljeni sa zagrebačkim klubom Stara Tkalča a zajednički djeluju s još dva kluba u S. Brodu. Posjetili Međugorje, zagrebačku katedralu i klubove. Nastoje u svojoj sredini istaknuti problem alkoholizma, jer o drogi se mnogo govori a alkholizam je zanemarivan višestruko veći problem.

Željko Kovač iz KLA "Klas" iz Splita pozdravio i zaželio sve najbolje svima prisutnima te govorio o plakatu "Biti ili piti" koji je obišao sve dalmatinske novinske kuće i stoji na brojnim uglednim mjestima, u malom formatu obišao sve škole. Imamo desetak kairkatura posvećenih životu alkoholčara, na svim izložbama ubacujemo i naš pano koji uređuje Đani Kosor. U 38. godišnjoj tradiciji mi svakog čovjeka uključujemo u rad a ne da sidi i muči nego da govori i da radi. I sve u interesu borbe protiv alkoholizma.

Profesor Mladen Mavar, stručni djelatnik u KLA Zadar: Troje nas je iz Zadra i drago nam je da smo ovdje s vama. Zadarski klub u posljednje vrijeme radi dosta intenzivno, sredili smo vlastiti prostor, dobili sredstva od Poglavarstva grada i pozivamo vas na skoru godišnju skupštinu. Aktivnosti su nam standardne, vezane uz klub.
Mr.sc.dr. Davor Moravek, urednik internet izdanja Alkohološkog glasnika, - U mjesecu borbe protiv alkoholizma završen je jedan veliki projekt na internetu koji vam sada omogućuje puno bolje korištenje i pregled Alkohološkog glasnika na internetu. Na adresi Alkohološkog glasnika ima prosječno 30.000 posjeta mjesečno (http://www.moravek.net/kla).

Tajnik kluba iz Zaprešića, supruga liječenog alkoholičara, govorila o aktivnostima: Imali polsatnu radio emisiju, tribinu za građanstvo, izrada plakata i CD-a i sl.

Josip Bartaković nakon dugogodišnje apstinencije prenio znanje i iskustvo u oslabljeni klub Malešnica da ga osnaži.

Vesna Ćuk iz Splita, sada u PB Sv. Ivan, Jankomir i ide u KLA Malešnica, zadovoljna, lijepo primljena, i drago joj je da je danas s nama i želi svima mnogo uspjeha.

Zdravko Vidaković pozdravio sve od strane KLA Vinkovci (klub sa preko 70 članova).

Prim.dr.sc. Mirjana Marković-Glamočak iz uredništva Alkohološkog glasnika i terapeut iz KLA Stara Tkalča opisala dva zajednička sastanka s klubom u S. Brodu, zajedničko druženje, hodočašća, posjeti kazalištu i mnogo aktivnosti uz brojne promotivne materijale, koje vode zdravom životu uz geslo da alkoholizam nije sramota nego bolest koja se može liječiti.

Doc.dr.sc. Darko Breitenfeld opisao aktivnosti povodom mjeseca borbe protiv alkoholizma u gradu Zagrebu. Usprkos 40. godišnje tradicije nismo jedini niti prvi, već sve što smo radili, radili smo u suradnji i na poticaj Broda, Slatine, Križevaca, Koprivnice, Rijeke i svih ostalih. Nabrojene su brojne aktivnosti od proslave 40. godišnjice prvog KLA u Maksimiru, niza tribina, napravili mrežu klubova po gradskim četvrtima uz dežurne telefona, uz slabu suradnju liječnika opće medicine i nešto bolju centara socijalne skrbi, nažalost crkve i tvrtke nisu dovoljno surađivale, crveni križ isto nije dovoljno dobro surađivao uz iznimku Zaprešića i dežurne službe koja je pijane vozače odvozila kući. Zbog novog prometnog zakona više smo puta bili u medijima i bila je bolja suradnja s medijskim kućama. Aktivni su učenici medicinskih škola u diskoteci Best na plesovima bez pušenja, alkohola i droge, razne maratonske akcije. Vrlo je važno da se konačno nešto napravi i sa djecom zbog porasta ovisnosti među njima. Započeli smo ranije sa športskim igrama Zagreba, poeziju i poticanje stvaralaštva. Bazični nam je cilj da preko nacionalnog programa krenemo prema zakonu. Završit ćemo s Valentinovim i našim tramvajem zvanim "Čežnja, zdravlje i ljubav".

Katarina Mužny iz KLA Gornja Kustošija iznijela ideju da se djeca liječenih alkoholičara educiraju i da svoja iskustva prenesu u svojim sredinama, svojim vršnjacima.

Dinko Dragičević iz KLA Splita rekao da dosta rade na nivou županije, u Splitu ide svaki drugi četvrtak škola protiv alkoholizma, svi smo nosili plakate i djelili ih posvuda i lijepili, povezali smo se s klubom u Dubrovniku

Dr. Danijela Bundalo-Vrbanac iz NPB Popovača govorila o radu, radio emisiji, predavanjima i svemu ostalom što rade.

Damir Radović iz KLA Jezera iz Bedekovčine prenio pozdrave i čestitke.

Vms Višnja Kajzer iz Slatine (udruga KLA) uz klubove u Virovitici i Pitomači tj. od četiri grada u županiji, u tri jesu klubovi. U Slatini napravljena dva jednodnevna osmosatna tečaja za po 50 učenika osnovnih škola, emisije na Radio Slatini,

Snježana Karlović iz KLA Križevci , ispričala odsutnost prof. Milana Čapalije uz pozdrave svima, i opisali događaje: nastup pjevačkih zborova u večeri poezije protiv ovisnosti, štand u centru grada s promotivnim letcima, predavanja, priredba učenika, sok partija u gimnaziji i drugo.

Prof.dr.sc. Radovan Tatalović,Uprava za zatvorski sustav ministarstva pravosuđa govorio o klubovima liječenih alkoholičara u svih sedam kaznionica u Hrvatskoj, povezujemo naše kažnjenike i njihove obitelji sa klubovima na terenu gdje jednom mjesečno dlaze, zamolio da se članovi prihvate, a naročito njihove obitelji i da dolaze redovito. Taj terapijski izlazak je dodatno jedna poticajna mjera.

Prim.dr.sc. Željko Marinić pozdravio sve prisutne, rekao da radimo mnogo i zaslužujemo aplauz, dobro je da smo nabavili prijenosno računalo, projektor, jer sada imamo zapis koji se ne briše, svi zajedno moramo zahvaliti ovim ljudima koji su svo to vrijeme radili na jedan samozatajan nčin, bez puno buke i halabuke a puno se napravilo. Iz slika s prezentacije se vidi koliko smo radili i da smo puno i napravili. Napravljena je dobra baza na kojoj se dalje može raditi. Sada u Hrvatskoj imamo 300 do 500 ljudi na koje se uvijek možeš osloniti. Došlo je i do buđenja aktivnosti u centrima socijalnog rada, javljaju se skupine mladih koji imaju želje i volje raditi u klubovima. Liječnici opće medicine trebaju se uključiti jer 60-70% problema vezano je na neki način za alkoholizam. Bez podrške sa strane ide teško. Treba se priviknuti i na vrijeme transgeneracijskog pomaka, novih formi rada, novih metodologija.

Dr.sc. Zoran Zoričić pozdravio i zahvalio svim prisutnima, predizborni slogan je bio: evolucija a ne revolucija, ništa mijenjati radikalno već nastaviti raditi ono što smo i dosad dobro radili. Zahvalio prim. Golik na zdravom Savezu bez dubioza, pitanja i dilema, za četiri godine rada je zaista zaslužila da joj još jednom zahvalimo. Došao na ovo mjesto ne samo svojom zaslugom i radom već i što pripada ovoj kući koja je pod vodstvom pok. prof. Hudolina i Langa i generaciji stručnjaka stasalih uz njih do danas bila predvodnik na ovom planu. I dalje će tako ostati. Sretan zbog prisutnosti i daljnje suradnje s psihijatrijskim bolnicama Sv. Ivan Jankomir i Vrapče koje će uvijek biti na podršci u provođenju daljnjega programa. Promidžba rada Saveza i zastupanje interesa HSKLA, prema medijima jer danas ako vas nema u medijima, nema vas nigdje, i drugo, prema institucijama države. Nije dovoljna verbalna podrška. Podržavanje županijskih saveza, zajednica klubova tipa Međimurje, Slatine, Rijeke će i dalje ostati u fokusu našeg interesa. Nije dovoljno samo reći npr. Vinkovci imamo samo jedan klub. Gdje su drugi klubovi? Naglasak rada klubova bit će prvo na obiteljskom pristupu, ne na individualnom. Otvoriti vrata svim zainteresiranima kroz odbore, ima mnogo zainteresiranih koji mogu i žele raditi a nisu ušli u Upravni odbor. Edukacija i supervizija bit će potencirane. Supervizije ne kao nadgledanje, već kao servis. Suradnja s međunarodnim organizacijama koje se bave ovim problemom. Senzibilizirati stručnu javnost, više rada s kolegama iz manjih sredina, više pomoći u osnivanju novih klubova. Alkohološki glasnik zbog prepoznatljivosti ići ćemo na internetizaciju. Razbiti stigmu liječenog alkoholičara.

Gosp. Damir Vodopivec, zahvalio na povjerenju i pozdravio sve prisutne.

Prim.mr.sc. Vesna Golik-Gruber zahvalila još jednom klubu Jezera iz Bedekovčine, djeci iz kluba i obitelji Prokurica na predstavi, svim prisutnima koji su došli i prisustvovali skupštini, svim dosadašnjim suradnicima na izvanrednoj suradnji a posebno članovima Upravnog odbora i drugih odbora Saveza. Posebna zahvala doc. Darku Breitenfeldu predsjedniku Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba na zajedničkim akcijama, skupini starih apstinenata, prof. Thaleru na prostoru i svim onima koji su dežurali na trijeznom telefonu, a za operativni dio najviše Dušici Cesarec koja je bila i duša Saveza, blagajnici Zdenki Domiter, i zaželjela svima sve najbolje a mnogo uspjeha novom predsjedništvu.

Ad. 9.

Domjenkom sa sendvičima i sokovima uz razgovore i druženje završila je 1. izbrna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara s radom oko 13.00 sati.

U Zagrebu, 18. prosinca 2004.

Zapisničar: Josip Čelan, dipl.ing.

M.P.

_________________

 

Ovjeritelji zapisnika:

Marija Gorički, dipl.soc.rad. _______________________

Juraj Cesarec..........................____________________