O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

4. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Zagreb, 11. veljače 2006. godine

Redovna četvrta godišnja skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara Zagreb održana je 11.veljače na tribini grada Zagreba s početkom u 10 sati.

Ukupan broj članova udruge je 102 , a od toga su skupštini prisustvovala 65 kluba sa 93 člana i gosti ( cca 140 ).

Predsjednik HSKLA dr.sci.Zoran Zoričić je prisutnima predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ.

2. Izbor radnog predsjedništva.

3. Riječ predsjednika predsjedništva.

4. Izvješće o radu za 2005.godinu.

5. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje

6. Izvješće Nadzornog odbora

7. Program rada za 2006.godinu

8. Rasprava o programu za 2006. godinu

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1).

Prisutnima se obratio predsjednik HSKLA zahvaljujući na dolasku i iznimno brojnom odazivu naših članova i prijatelja iz cijele Hrvatske. Naglasio je da time dajemo potporu našem cilju i osiguravamo budućnost rada klubova liječenih alkoholičara.

Ad 2).

Kao članovi radnog predsjedništva predloženi su i jednoglasno izabrani :

1. Dr.sci. Zoran Zorićić - predsjednik (Zagreb)

2. dr. Tatjana Bakula-Vlaisavljević (Slavonski Brod)

3. Antun Pleše (Delnice)

4. Franc Jozef-Paš (Hum na Sutli)

5. prof. Milan Čapalija (Križevci)

Zapisničar je bila Maja Kokolek, a ovjerovitelji zapisnika : Ivana Pražetina i Juraj Cesrec.

Ad 3).

Predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić je pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast preminulom dr.Milanu Gudelju iz Rijeke koji je dugo godina radio u klubovima liječenih alkoholičara. Posebno je pozdravio goste iz Slovenije Natašu Šorko i Miju Levačiča, te gospoodina Mladena Vilfana, predsjednika Zajednice građanskih udruga Hrvatske čiji su članovi i HSKLA i ZKLA Zagreba.

Ad 4).

U podnošenju izvješća o radu osvrnuli su se predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić i dopredsjednik Damir Vodopivec. Dr.sc.Zoran Zorićić je govorio o nastavku rada koji su provordili prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber, prva predsjednica i doc.dr.darko Breitenfeld, bivši predsjednik Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Prošle su godine održane tri sjednice upravnog odbora, na kojima su predstavnici regija iznosili prijedloge, usaglašavali stavove i planirali rad Saveza tokom godine. Nije u svim sredinama odnos prema klubovima liječenih alkoholičara jednak. Za rad i napredovanje su potrebna i određena financijska sredtsva. Ima županija koje ne sufinanciraju rad klubova, a problem je i u prostorima gdje se održavaju sastanci. Tako su klubovi veliki (preko 60 ljudi) što onemogućava kvalitetan rad sa obiteljima u toku jenog ili dva sata. Ipak se u radu kluba osjeća na izbornoj skupštini najavljena evolicija rada pogotovo i u stručnim sastancima koji su tokom godine održani u Istri, Slavoniji, Opatiji i Dalmaciji. Tamo su uz predsjednika prisustvovali i prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber (Umag) i prim.dr.sc.Željko Marinić (Split). Predsjednik je prisustvovao i osnivačkoj skupštini KLA u Solinu. Održane su već tradicionalni Sportski susreti klubova sjeverozapadne Hrvatske 19.lipnja u Podravskim Sesvetama, 1 listopada su klubovi Slatine obilježili 30 godina rada te organizirali promociju knjige "Slatinski alkhološki programi 1975 - 2005" i "Hudolinov doprinos razvoju programa u Slatini", 22.listopada Večer pučke poezije u Križevcima, gdje je organiziran okrugli stol na temu "Alkoholizam kao javnozdravstveni proplem". Obilježen je 1.Travanj - Dan klubova liječenih alkoholičara ( u Zagrebu smo bili na Jarunu). Mjesec borbe protiv alkoholizma 15 studenog do 15 prosinca značio je za klubove razne akcije u svojim sredinama. U Zagrebu je organizirano trčanje oko Jaruna pod nazivom "Trčanjem protiv ovisnosti", a 8 prisinca je održana glavna manifestacija Tribina posvećena borbi protiv alkoholizma i drugih ovusnosti. uz predavanja prim.mr.sc.Vesne Golik-Gruber i dr.sc.Zorana Zoričića dok su u sjeverozapadnoj Hrvatskoj svi klubovi imali cjelodnevni pješački izlet). Značajno je spomenuti vrlo dobru suradnju s medijima koji su rječju i slikom popratili naše akcije. Pred kraj godine održan je prvi stupanj edukacije za one koji žele raditi kao stručni djelatnici u klubovima liječenih alkoholičara.

Damir Vodopivec na sebe preuzeo teret odgovornosti da kao dopredsjednik Saveza svoji prisustvom nazoči skupštinama i akcijama diljem Hrvatske. Osim več spomenutih događanja, čuli smo da su 17.veljače 2005. dr.sc.Zoran Zoričić, doc.dr.Darko Breitenfeld i Damir Vodopivec bili u Hrvatskom Saboru gdje ih je primio dr.Marko Turić, predsjednik odbora za zdravstvo, rad socijalnu politiku te su imali priliku iznjeti aktualnu problematiku vezanu uz alkoholizam i rad klubova. 4 ožujka bila je 11.godišnjica smrti poznatog alkohologa prof.dr.Branka Langa pa je tom prilikom delegacija bila na njegovom posljednjem počivalištu. 19.ožujka troje predstavnika je bilo na godišnjoj skupštini kluba "Žarek upanja" u Ljubljani te je to prva godišnja skupština jednog kluba kojoj smo prisustvovali. 12. svibnja u Sisku je održan sastanak klubova koji djeluju pri radnim organizacijama. 24.svibnja u Velikoj Gorici održana je osnivačka skupština Zajednice KLA i udruga srodnih djelatnosti zagrebačke županije.17.lipnja je bila promocija knjige "Uhvačena duga - Za život bez alkohola" koju čine izabrane priče iz života liječenih alkoholičara i jihovih obitelji. Ova je godina imala dosta značajnih skupština, uz Slatinu i KLA "poštar" iz Zagreba obilježio je 30 godina, Kla "Bjelovar" 40 godina uspješnog i kontinuiranog rada.26 . prosinca položno je cvijeće i zapaljene su sviječe na grobu osnivača klubova prof.dr.Vladimira Hudolina.

Konstatirano je da su u 2005.god. osnovana tri nova kluba "Solin" u Solinu i "Idemo dalje" i "Novi Korak" u Zagrebu.

Ad.5.)

Financijsko izvješće je iznjela Zdenka Domiter, uz opasku da se savez protekle godine financirao isključivo iz vlastitih sredstava (članarina) i donacija za knjigu. ( Izvješće u prilogu).

Ad 6).

Vesna Mitrović je je u ime Nadzornog odbora potvrdila ispravnost raspolaganja i vođenja financija prema Statutau.

Ad 7).

O Programu rada za 2006.godinu čuli smo od predsjednika HSKLA dr.sci.Zorana Zoričića.

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara (HSKLA) krovna je udruga koja okuplja 140 KLA, odnosno oko 6.000 liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji. U svom petogodišnjem postojanju kontinuirano je poticao svoje članstvo na aktivnosti koje pridonose unapređenju kvalitete življenja i očuvanja mentalnog zdravlja u zajednicama. Aktivnosti predviđene projektom sukladne su preporukama Europskog akcijskog plana za suzbijanje alkoholizma u kojem se navodi da društva svih zemalja Europe trebaju "...podržati programe koji ojačavaju mobilnost i razvoj zajednice te predvode prevenciju alkoholom uzrokovanih problema..." te "uspostaviti barem jedan kontinuiran i održiv projekt prevencije alkoholom uzrokovanih problema...", te "podržati NVO - e i grupe samopomoći koje promoviraju inicijative prevencije i smanjivanja štete uzrokovanih alkoholom".

Društvenoj prihvaćenosti pijenja u RH, idu u prilog sveprisutna reklama alkohola, osobito piva (iako nije hrana i po zakonu), donesen Zakon o proglašenju vina hranom te velika proizvodnja u kućnoj radinosti što omogućava da alkohol bude dostupan i maloljetničkoj populaciji. U odnosu na Europsku ljestvicu po broju ispijenih litara alkohola po stanovniku, RH se približava njezinom vrhu, dok s druge strane nema dostatne kapacitete (klubove liječenih alkoholičara, stručne i dostručne djelatnike...) koji provode prevenciju i rehabilitaciju liječenih alkoholičara. Četrdesetogodišnje iskustvo u radu, pokazuje da taj dugotrajan proces rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara i njihovih obitelji na putu ka zdravom načinu života ne mogu obavljati niti zdravstvene, niti socijalne ustanove, već prvenstveno udruge građana - klubovi liječenih alkoholičara (KLA), uz širu društvenu pomoć. Naime, KLA, osim terapijskog rada na sastancima, veliku pažnju posvećuju izvanklupskim aktivnostima u obliku društvenih, zabavnih, odgojnih i obrazovnih događanja, poput izleta, sportskih susreta ili posjeta drugim KLA. Na taj način, KLA, postaju i mjesto gdje liječeni alkoholičari i članovi njihovih obitelji sa sebi sličnima organizirano provode svoje slobodno vrijeme upotpunjavajući ga sadržajima koji potiču nove zdrave stilove života.

Kroz godinu, u svim vidovima liječenja, u zdravstvenim ustanovama sudjeluje oko 7.500 bolesnika ovisnika. Na nastavak liječenja, u KLA, dođe oko 2.500 novih liječenih alkoholičara i oko 2.000 njihovih supruga. 5.500 liječenih alkoholičara nema mogućnost nastavka liječenja jer u njihovim mjestima nema KLA, te se nakon izvjesnog vremena, iz tog razloga, ponovo vraća na bolničko liječenje oko 3.000 recidivista, što predstavlja i dodatni trošak za zdravstvo.

U razvijenim zemljama, poput Italije, na 10.000 do 12.000 stanovnika dolazi jedan klub liječenih alkoholičara. Taj prosjek jedino održava grad Zagreb (72 klubova) dok u ostatku RH (68 klubova!) na jedan KLA dolazi oko 40.000 stanovnika, a u pojedinim krajevima taj prosjek je daleko veći. Npr. Dubrovačko - neretvanska županija sa 120.000 stanovnika oslanja se na jedan KLA, područje grada Osijeka, te Baranja oslanjaju se na dva kluba što je za broj stanovnika i problem alkoholizma nedovoljno. Slična je situacija i u drugim županijama, a posebno u područjima od posebne državne skrbi, gdje je prije rata bilo tridesetak klubova liječenih alkoholičara, a danas samo jedan u Kninu. Razlog ovakvom stanju je i nedostatak stručnih djelatnika za rad u KLA, posebice u područjima koje treba revitalizirati. Prije početka rata, svih 380 KLA u RH imalo je kontinuiran (svaki tjedan) terapijski rad od strane stručnih djelatnika, dok danas većina stručnih djelatnika radi jednom do dva puta mjesečno.

S druge strane, postojećim i potencijalnim, stručnim djelatnicima, nedostaje znanja i motivacije za rad s liječenim alkoholičarima posebice zbog komorbiditeta alkoholizma s PTSP-em, depresijom... Kroz kliničko iskustvo i uvid u referentne stručne i znanstvene radove poznato je da veći broj pacijenata sa PTSP-om (između 20-40%) razvija ovisnost o alkoholu. Stoga je zastupljenost hrvatskih veterana sa PTSP-om u radu KLA relativno velika - 10 %, a upravo je uspostava apstinencije od alkohola preduvjet bilo kakvom ozbiljnijem pokušaju liječenja i pomoći ovim pacijentima.

Educiranjem stručnih djelatnika potaknut ćemo proces oživljavanja i osnaživanja KLA, kao i otvaranja novih. Upoznavanjem sa novim pristupima i načinima rada povećat ćemo uspješnost rehabilitacije i resocijalizacije liječenih alkoholičara te kroz kontinuiranu evaluaciju pratiti napredak. Jednom educirani, stručni djelatnici, uz pomoć supervizije, u svojim će lokalnim zajednicama s jedinicama lokalnih i regionalnih samouprava promicati i širiti zdrave, nekonzumentske stilove življenja (okrugli stolovi, tribine, suradnja sa školama...) uz stalnu superviziju HSKLA s ciljem 'pomoći pomagačima' kao oblika stalne edukacije stručnih i dostručnih djelatnika od strane stručnog odbora HSKLA; Osnovni preduvjet za osnaživanje i razvijanje mreže KLA je educiranost stručnog kadra za rad u klubovima. Stručni djelatnici koji prolaze našu edukaciju su liječnici opće prakse, specijalisti psihijatri, socijalni radnici, defektolozi, psiholozi, medicinske sestre, koji imaju afinitet za rad s ovisnicima o alkoholu, a kojima nedostaje znanja, vještina i sposobnosti za rad u KLA. Dostručni djelatnici dugogodišnji su članovi KLA koji uživaju povjerenje ostalih članova KLA te stručnog odbora HSKLA za ovakav rad. Oni su osobe raznih profila, starosti i 'apstinencijskog staža', no s razvijenim senzibilitetom za rad i pomoć ostalim liječenim alkoholičarima i njihovim obiteljima.

Tu je i tiskan i distribuiran Alkohološki Glasnik, stručno - informativni časopis, za sve KLA u RH, knjižnice, CZSS..koji uz stručne članke ima i sadržaj koji stvaraju sami članovi klubova upoznajući čitatelje s događanjima u njihovoj sredini.

Stvorit će se . kroz 12 mjeseci; osnažena i razvijena mreža KLA u Republici Hrvatskoj; uspostaviti suradnja s vladinim i nevladinim tijelima senzibiliziranima za prevenciju alkoholizma.

Ad 8).

Rasprava je bila izuteno obilna, kvalitetna, raznovrsna. Čuli smo delegata iz Osijeka KLA "V.Hudolin" koji naglašava problem alkoholizma u Osijeku i tom dijelu Slavonije, predlaže posjet Predsjednika dr.sci.Zoričića Istočnoj Hrvatskoj. Mišljenje predsjednika dr.sci.Zoričića je da se prvo treba osloniti na stručnjake toga područja koji trebaju poduzeti ozbiljnije mjere, ali svakako obećava i pomoć HSKLA kao i posjet tom dijelu hrvatske. Čuli smo i doc.dr.Darka Breitenfelda koji je pohvalio rad Saveza, sposobnost organiziranja raznih akcija kao uspjeh u senzibiliziranju javnosti na problem alkoholizma. Dr.Tadija Zorić predlaže provođenje programa prevencije u osnovnim školama. Prisutne je pozdravio i pridružio se diskusiji i gosp.Kovač iz KLA Split. On ne smatra da trebaju osnovati nove klubove, odnosno da je njihov rad u četiri grupe odgovarajući, kritizirao je prekasno pristiglu obavijest o početnoj edukaciji krajem prošle godine te izbor člana Predsjedništva - delegata iz njihove Dalmatinske regije. Predsjednik dr.sc.Zoričić je vrlo kratko i jasno pojasnio stav Saveza, način rada u klubu, način rada stručnog djelatnika i njegov položaj u klubu liječenih alkoholičara. Prof.Tatalović se osvrnuo na rad sa alkoholičarima i klubovima u penalnom sustavu, o provođenju Zagrebačke alkohološke škole u liječenju osoba u penalnom sustavu, te o potrebnoj suradnji sa Savezom. Javio se i gosp Toni Pleše iz Delnica, koji je rekao da podržava rada Saveza, vidi napedak u radu KLA u Primorsko-Goranskoj županiji, pohvaljuje rad stručne djelatnice u KLA Delnice i predsjednice Zajednice KLA Primorsko-Goranske županije dr.Anite Komljenović, koja je i sama pozdravila skup. Katarina Mužny pridružila se diskusiji s konstatacijom da treba poraditi na dodatnim edukacijama , jer danas nema "čistog" alkoholizma, već je kombiniran s uoptrebom droga. Dinko Dragičević iz Splita (KLA Feniks) spominje poteškoće u radu i najavljuje osnivanje novog. Paško Šimunac iz Pule zahvaljuje na podršci i pomoći Predsjedniku dr.sci Zoričiću i Savezu. Dr.Milorad Jovanović nam je dao sliku rada klubova liječenih alkoholičara u Poreču i Istri općenito. Diskusiji se pridružio i njegov kolega iz iste regije. Dr.Branko Lakner iz Malog Lošinja (KLA Bonaca) je zadovoljstvom pričao o klubu Bonaca koji je od nekoliko, narastao na klub sa preko tridesetak članova, što znači da će radi kvalitete rada uskoro Mali Lošinj imati novi klub. Najavio je održavanje alkohološke škole u Malom Lošinju u lipnju (23.i 24.). Čuli smo i gosp. Zvonimira Žagija čiji je klub Bjelovar prošle godine proslavio 40 godina kontinuiranog rada. Javio se i gosp.Vidaković iz Vinkovaca koji hvali rad "svoga" klub i naglašava problem nedostatka stručnih djelatnika u Vinkovcima. Javio se i gosp.Krampač iz Preloga te samo kratko pozdravio prisutne.

Uslijedile su PP prezetacije iz Križevaca (prof.Čapalija) i Slatine (dr Turk-Kuči). Ovaj puta su, slobodno se može reći, članovi klubova iz cijele Hrvatske mogli vidjeti povijest, način rada i sigurno dobru budućnost klubova liječenih alkoholičara.

Nakon službenog dijela, još smo u neformalnom druženju jedni drugima imali puno toga za reći.

 

M.P.                          Predsjednik Hskla Zagreb

Dr.sci.Zoran Zoričić

Zapisničarka :

Maja Kokolek

Ovjerovitelji zapisnika :

Ivana Pražetina Juraj Cesarec