O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

5. REDOVNA SKUPŠTINA HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Redovna peta godišnja skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara Zagreb održana je 17.studenog u velikoj predavaoni KB «Sestre milosrdnice» s početkom u 10 i 30 sati.

Ukupan broj članova udruge je 102 registrirana KLA , a od toga su skupštini prisustvovala 62 kluba, 140 članova.

Predsjednik HSKLA dr.sci.Zoran Zoričić je prisutnima predložio dnevni red koji je jednoglasno prihvaćen.

Dnevni red:

1. Pozdravna riječ.

2. Izbor radnog predsjedništva.

3. Riječ predsjednika predsjedništva.

4. Izvješće o radu za 2006/2007.godinu.

5. Financijsko izvješće za proteklo razdoblje

6. Izvješće Nadzornog odbora

7. Program rada za 2008.godinu

8. Predgled rada Zajednice KLA Primorsko-goranske županije

9. Rasprava

Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

Ad 1).

Prisutnima se obratio predsjednik HSKLA zahvaljujući na dolasku i iznimno brojnom odazivu naših članova i prijatelja iz cijele Hrvatske. Naglasio je da time dajemo potporu našem cilju i osiguravamo budućnost rada klubova liječenih alkoholičara.

Ad 2).

Kao članovi radnog predsjedništva predloženi su i jednoglasno izabrani :

1. Dr.sci. Zoran Zorićić - predsjednik (Zagreb)

2. dr.Anita Komljenović (Delnice)

3. Zlatko Topalović (Zagreb)

Zapisničar je bila Dušica Cesarec, a ovjerovitelji zapisnika : Marija Veselić i Štefica Bedeniković

Ad 3).

Predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić je pozvao prisutne da minutom šutnje odaju počast preminulom dr.Milanu Gudelju iz Rijeke koji je dugo godina radio u klubovima liječenih alkoholičara. Posebno je pozdravio goste iz Slovenije Natašu Šorko i Miju Levačiča,.

Ad 4).

U podnošenju izvješća o radu osvrnuo se predsjednik dr.sc.Zoran Zoričić. na članstvo članstvo u HSKLA

Osnovani novi KLA :

Cres (Cres) , Lucač-Manuš (Split), Feniks (Slavonski brod), Osijek (Osijek), Zdravi život (Krk), Obiteljski klub (Varaždin), Zdenac zdravlja (Kašina), Novi Korak, Nova tratinčica (Zagreb).

Obljetnice KLA

Delnice - 40 god. 2006, Zamet 30 god 2006

Sastanci upravnog odbora

01.06 2006. 26.03.2007. 21.09.2007.

Sažetak sastanka 1.lipnja :

• U toku edukacija za stručne djelatnike

• Održat će se jednodnevna edukacija za članove KLA

• 22.6. I Ljetna škola o alkoholizmu u Malom Lošinju

• 18. lipnja sportske igre u Bjelovaru

• U Slatini tečaj senzibilizacije lokalne zajednice

• Dr.Zoričić u Slatini govorio o Akcijskom planu za borbu protiv alkoholizma

• Naglašen problem volontiranja stručnih djelatnika

• Održana tribina o Penalnom sustavu

• Problem osnivanja KLA na otocima

• Večer poezije u Virovitici održat će se u lipnju

Sažetak sastanka 26.ožujka :

• Promocija knige dr.Roberta Torre “Propadanje i oporavak alkoholičara u KLA” odrđana u prosincu 2006

• Seminar za stručne djelatnike u Koprivnici ( suradnja Saveza Koprivničko-križevačke županije i Zavoda za javno zdravstvo)

• Osnovan Savez KLA Međimurja

• Održane dvije edukacije za članove KLA u Zagrebu

• Planira se održati zadnji modul edukacije za stručne djelatnike u Zagrebu

• U lipnju II Ljetna škola o alkoholizmu u Malom Lošinju

• Sportske igrebit će u Slatini i Kašini

• Večer pučke pozije organizira KLA Koprivnica Centar u lipnju 2007.god.

Sažetak sastanka 21.rujan :

• Završen I ciklus edukacije stručnih djelatnika (42 polaznika)

• Promocija knjige dr.Roberta Torre u travnju u Splitu, u lipnju u Rijeci

• II Ljetna škola o alkoholizmu ( 53 polaznika)

• Održane Sportske igre u Slatini i Kašini

• Novi ciklus edukacije za str.djelatnike – II modul u studenom

• 13-14- listopada Alpe-Adria konf. U Ljubljani

• 19-20 listopada osnivčka skupština Svjetskog saveza KLA

• 21-23 listopada God.skupština KLA Italije

• Najva 21-23 travnja 2008 Hrvatska konferencija o alkoholizmu

Edukacija za stručne djelatnike :

I Ciklus :

• II modul 29.03. - 31.03. i 12.4. - 14.4.06

• III modul 29.11. - 1.12. i 6.12. - 8.12.06

• IV modul 18.04. - 20.04. i 25.04. - 27.4.07

II Ciklus :

• I modul 21.2. - 23.2. i 28.02. - 2.3.07

Lošinjska ljetna škola o alkoholizmu :

• I 23.06.06 - 25.06.06

• II 22.06.07 - 24.06.07

Edukacija članova KLA u KB «Sestre milosrdnice»:

Temeljni alkohološki seminar za članove KLA

• 8.6.06 i 12.10.06

Alkoholoćki glasnik :

Dugogodišnje glasilo KLA. Distribuira se po cijeloj RH.

• 1.000 primjeraka mjesečno

• 350 primjeraka van Zagreba (115 adresa )

• 650 primjeraka u Zagrebu

• Tiskano 146 brojeva (12 kroz godinu)

• Pišu stručni suradnici i članovi KLA

Preporuka je da se proćitani glasnici daju u ambulante, susjedima, poznanicima…

Promocija knjige dr.Roberta Torre:

Spomenuta je promocija knjige dr.Roberta Torre “Propadanje I oporavak alkoholičara” koj je održana na trbini Grada Zagreba 12. Studenoga 2006. god. Knjiga je pobudila izuzetan interes. Konačno su članovi KLA dobili štivo iz kojeg uče, uz koje razmjenjuju mišljenja, dobivaju nova saznanja i objašnjenja.

Supervizija rada KLA :

Superviozija se provodi kao «pomoć pomagaću», supervizior upućuje, predlaže, pojašnjava, educira.

Superviziju provode :

• Dr.sc.Zoran Zoričić

• Prim.dr.sc. Srđan Marušić

• Prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber

• Prim.dr.sc.Željko Marinić

• Dr.Anto Orešković

• Dr.Gordana Šikić

Održana je u KLA

Delnice, Rijeka, Pula, Split, Solin, Opatija, Umag, Zagreb ( Siget, Osvit, Novi korak, Izvor, Rudeš)

Akcije u Hrvatskoj :

14.veljača . Valentinovo U Zagrebu tradicionalni «Trijezni tramvaj zvan čežnja».

2006 Sljeme, Risova jazbina( KLA Zagreba )

2007 Kašina, Sportski susreti KLA Zagreba

2006 hodanje Mičetinec (KLA Koprivničko-križevačke županije)

2007 izlet u Varaždin, ( organizator KLA Obiteljski klub i KLA Koprivničko-križevačke županije) sportski sureti KLA Sjeverozapadne Hrvatske (2006 – Bjelovar, 2007 – Slatina)  Večer pučke poezije «Poezijom protiv ovisnosti» ( 2006 – Virovitica, 2007 – Koprivnica) Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti obilježen je diljem RH, a u Zagrebu «Trčanjem protiv ovisnosti» . 26. studenoga 2006. god, oko jezera Bundek.

20. prosinca 2006. godine Tv emisija ‘’Ekspertiza’’ i HLZ dodjeljuju : Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičara Nagradu za promicanje zdravlja u Republici Hrvatskoj za 2006.god.

Nagradu za životno djelo dobili su prof.dr.Višnja i prof.dr. Vladimir Hudolin

Ad 5).

Financijsko izvješće je iznjela tajnica HSKLA Dušica Cesarec. Financijsko poslovanje HSKLA vodi knjigovodstveni servis «Grebengrad» iz Zagreba.

Poslovanje se temelji na propisima RH :

· Zakon o udrugama NN 76/93 i 47/99 i 88/01

· Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija NN 112/93

· Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih org NN 20/94

· Zakon o porezu na dohodak NN 177/04

· Uredba o izdacima za službena putovanja NN 73/93

· Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja NN 175/03

· Pravilnik o čuvanju poslovnih knjiga

· Etički kodeks računovodstvenih djelatnika o čuvanju poslovne tajne

· Načelo točnosti, istinitosti, pravovremenosti, transparentnosti

Ad 6).

Predsjednica nadzornog odbora Vesna Mitrović konstatirala je da se financijsko poslovanje HSKLA vodi po zakonskim propisima.

Ad 7).

Program rada za 2008 god. :

Hrvatska konferencija o alkoholizmu i Alpe-Adria sastanak KLA , u travnju 2008. (21-23-) u Opatiji..

Edukacija III i IV modul za stručne djelatnike

· Krajem lipnja XXIV sportski susreti KLA sjevorozapadne Hrvatske u Čakovcu

· jednodnevni seminar za članove KLA i njihove obitelji u organizaciji ZKLA Zagreb

· Sportski susreti članova ZKLA Zagreb 1.travnja

· U lipnju III «Ljetna škola o alkoholizmu» u Malom lošinju

· Druženje KLA Primorsko-goranske županije u lipnju

· Županijski sportski susreti KLA sjevorozapadne Hrvatske

· X Večer pučke poezije u Zagrebu

· Mjesec borbe protiv alkohlizma u svim županijama

· Supervizije rada KLA

· Godišnje skupštine KLA širom Hrvatske

· Izborna skupština HSKLA u Zagrebu

Ad 8).

Izvješće o radu Primorsko-goranske županije podnjela je predsjednica dr.Anita Komljenović. Županijsku zajednicu čine :

• KLA “DELNICE” iz Delnica

• KLA” ZAMET” iz Rijeke

• KLA”CENTAR” iz Rijeke

• KLA”NOVI ŽIVOT” iz Rijeke

• ULA”OPATIJA” iz Opatije

• KLA”MATULJI”iz Matulja

• KLA”BONACA” iz Malog Lošinja

• ULO”GROMAČE” iz Krka

• KLA”CRES” iz Cresa

Obiteljsku terapiju provode u Rijeci :

• KLA INA Rijeka

• Pri psihijatrijskoj ordinaciji Dr Šikić djeluje ukupno 6 grupa

• KBC Rijeka- dr.Babić vodi tri grupe obiteljske terapije,a pored toga djeluju i tri KLA

• Psihijatrijska bolnica Rab

Ukupno Zajednica KLA primorsko-goranske županije se sastoji od 23 KLA.

Aktivnosti :

• Na poticaj dr.Gordane Šikić ,psihijatrice koja je dopredsjednica Zajednice,svakog prvog utorka u mjesecu održavaju se supervizijski sastanci za stručne djelatnike klubova .

• Tečaj senzibilizacije za liječnike opće medicine u Delnicama 2005.

• Predstavljanje knjiga dr.Torea”Propadanje alkoholičara i Oporavak liječenog alkoholičara u KLA” na Medicinskom fakultetu u Rijeci u svibnju 2007.

• Ljetna škola alkoholizma u Malom Lošinju 2006. i 2007.godine –glavni organizator terapeut KLA Bonaca iz Malog Lošinja,Branko Lakner ,dr.med.

• Druženja klubova na godišnjim skupštinama,kongresima,stručnim sastancima, izletima,putovanjima,radnim posjetama...

• Sportski susreti KLA u lipnju 2006.i 2007.u Gorskom kotaru,u park šumi Golubinjak i Polanama pored Petehovca.

• Izlet kluba” Delnice” i “Dubračina “ iz Crikvenice u lipnju ove godine u Mariju Bistricu i Trakošćan..

• Izlet županijskih klubova na Risnjak.

• Radno druženje stručnih djelatnika te članova klubova jednom u tri mjeseca i to svaki puta u drugom KLA sa poznatim stručnjacima na području alkohologije.

Na kraju je dr. Zoran Zoruičić predao Antunu Pleše, članu KLA Delnice , priznanje za 40 godina apstinencije. Gosp.Pleše je poznat u cijeloj Hrvatskoj kao osoba koja ima razumijevanja za svakog, uzor je i podrška svima članovima KLA. Srdačan i dug pljesak je bio dokaz koliko je Toni cijenjen.

Ad 9).

Raspravu je otvorio dr.Robert Torre sa izvjšćem o osnivačkoj skupštini Svjetskog saveza KLA. Dr.Torre, dr.Lakner i prof.Tatalović su u Udinama prisustvovali velikom skupu kao službeni delegati HSKLA. Bili su prisutbi predstavnici s raznih kontineneata, 30 zemalja( Italija, Argentina, Bjelorusija, Indija, Čile, Norveška, Ekvador, BiH, Danska.Šri Lanka, Mauritanija, Slovenija…) Statut, kao temeljni zakon udruge nije donesen jer zahtjeva konceptualne preinake (pokišalo se nametnuti talijanski model). Za dvije godine će se zbog tih promjena ponovo održati sastanak, gdej će se ponuditi preinačeni statut.

Dr.Branko Lakner je najavio III Ljetnu školu o alkoholizme u Malom Lošinju 13.lipnja 2008.god.

Hrvoje Weber je pozdravio skup i kao budući predsejdnik pozvao prisutne na godišnju skupštinu KLA Prečko. Javio se gosp.Franc Jozef Paš iz Huma Sutli koji sa 43 godine apstinencije je najdugovječniji apstinent u Hrvtaskoj. Iz Poreča se javila gđa. Šuran i najavila osnivanje zajednice KLA Istarske županije. Gđa Nevenka Napijalo je predsjednica prvog ženskog KLA i to u Slavonskom Brodu.

Skupštinu je pozdravila Nataša Šorko iz Ljubljane. Zahvalila je na našem učešću na Kongresu o alkoholizmu i drugim ovisnostima Alpe-Adria u listopadu. Slovenija ide prema osnivanje saveza KLA. Javio se i prof.Tatalović koji je pohvalio pojačanu aktivnost predsjednika i predsjedništva HSKLA. Isto tako je zahvali svim KLA koji prihvaćaju članove iz kaznionica.

Na kraju skupštine prdsjednik dr.Zoran Zoričić je zahvali svima s kojima uspješno surađuje, a posebno dr.Anti Oreškoviću dopredsjedniku ZKLA Zagreb, , Dušici Cesarec –tajnici HSKLA, Damiru Vodopivcu – dopredsjedniku HSKLa i Zlatku Topaloviću doipredsjedniku ZKLA.

Skupština je završila u 13.sati.

Zapisničar

Dušica Cesarec

U Zagrebu, 18.studeni 2007.god.