O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Z A P I S N I K

SA 2. IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG SAVEZA

KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

2. izborna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je u subotu, 22. studenog 2008. godine Zagrebačkom kazalištu luitaka, Scena «Travno» B.Magovca 15., s početkom u 10.00 sati. Skupštini je prisustvovalo 163 članova klubova liječenih alkoholičara, stručnih djelatnika, i gostiju (prilog zapisniku br. 2.: popis prisutnih) od čega je bilo 88 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara s pravom glasa, od ukupno 157 klubova članova Hrvatskog saveza klubova liječenh alkoholičara.

Dnevni red:

1.    Pozdravna riječ

2.    Umjetnički program

3.    Prijedlog radnog predsjedništva

4.    Izvješće o radu HSKLA za protekle četiri godine

5.    Financijsko izvješće za 2008. godinu

6.    Izvješće Nadzornog odbora

7.    Davanje razrješnice starom rukovodstvu

8.    Izbor novih tijela Saveza (predsjednik, dopredsjednik, tajnik, upravni odbor, nadzorni odbor)

9.    Rasprava Domjenak

Ad. 1.

Doc.dr.sc.Zoran Zoričić je  pozdravio sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspješnu izbornu skupštinu. Prije početka rada najavo je kraći umjetnički program koji će izvesti mješoviti pjevački zbor «PODRAVKA» iz Koprivnice.

Ad. 2.

Slijedio je kraći umjetnički program , Zbor «Podravka»  izveo je splet pjesama Međimurja i Hrvatskog Zagorja,

Ad. 3.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani : sr.Dijana-Uvodić Đuroć iz Preloga, Zlazko Topalović iz Zagreba, prof.Milan čapakija iz Križevaca, dr.Marija Turk-Kuči iz Slatine i kao predsjedavajući doc.dr.sc.Zoran Zoričić Zapisničar:Dušica Cesarec ovjeritelji zapisnika: Ivana Pražetina i Marija Gorički.

Da bi kupština bila regularna, izbore će pratiti izborna komisija: Snježana Karlović iz KLA Križevci, Josip Poljak KLA Voltino i Željko Kutnjak KLA Izvor iz Zagreba..

Ad. 4.

Prije samog izvještaja o radu , skupštini su se obratili počasni gosti . Dr.Hrastić iz Gradskog ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje. Rekla je da se rad Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara orati godinama i da je rad prepoznat i kroz projekte sufinancirane od ministarstva zdravstva. Prisutan je veliki entuzijazam u radu u ovoj borbi protiv ovisnosti o alkoholu. Prim.mr.sc.vesna Golik-gruber prva predsjednica HSKLA obratila se ispred Referntnog centra za alkoholizam KB»Sestre milosrdnice». Odala je priznanje dosadašnjem radu i i nada se daljnjem razvoju. Dr.Anto Orešković je pozdravio ispred psihijatrijske bolnice «Sv.Ivan, a dr.Anto Krešo ispred psihijatrijske bolnice «Popovača». Gost iz Slovenije Mijo Levačić pozdravio je ipred KLA Slovenije..

Doc.dr.sc.Zoran Zoričić je rekao da mu je velika čast, ali i obaveza kroz ove četiri godine obnašati dužnost predsjednika Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Najavio je video prezentaciju rezimea rada iako je teško  sažeti sve ono što se u protekle četiri godine radilo na tridesetak slajdova, bilo je puno, puno materijala ali slajdovi su dopunjeni fotografijama a znamo da jedna slika govori stotine riječi. Bile su uložene stotine i stotine volonterskih sati rada za izrade programa, organizacije skupova, prisustvovanje raznim skupovima, edukacijama, supervizijama, savjetovanjma, kongresima, bilo je puno kontakata. Radili se puno, sa srcem, s ljubavi i entuzijazmom. Sigurno se i griješilo što je neimenovno kod onih koji rade, ali jedno je sigurno da smo se okupili u zajedničkom konceptu, osnažili smo ga, razvili držeći se puta koji su zacrtali naši veliki učitelji prof. Hudolin i kasnije prof. Lang.

Slijedila je opširna video prezentacija o aktivnostima i dogđanjima tijekom ove četiri godine postojanja Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Samo izvješće o radu predsjednik doc.dr.sc.Zotran Zoričić je započeo konstatacijom da je ovo evaluacija rada i evolucija sustava. Spomenuo je i zaslužne osobe za razvoj KLA prim.mr.sc.vesnu Golik-Gruber – prvu predsjednicu HSKLA i doc.dr.sc.darka Bretebfelda kao prvog predsjednika Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba.

U ove četiri godine osnovano je 19 novi KLA , a još pet ih je u osnivanju. Posebno se osvrnuo na KLA koji su u ovom periodu proslavili 30 i više godina rada.

HSKLA je dao u svom radu veliki značaj edukaciji stručnih djelatnika i onih koji se u svom radu sreću s problemom alkoholizma. Jedna grupa je završila I.ciklus iod 4 modula, a druga grupa je završila 3 modula  drugog cilusa. Organizirani su i jednodnevni seminari članove KLA i njihove obitelji.

Dr.Zoričić je postao dopredsjednik Europske škole oalkoholizmu, koja je osnovana u Međugorju 7.lipnja.

U protekle 4 godine izdane su knige i to «Uhvačena duga» koju su uredile prim.mr.sc.vesna Golik-Gruber i prim.dr.sc.Mirjana marković-Glamoščak. Sadržaj su činili članci čiji su autori liječeni alkoholičari iili članovi obitelji  izanabrani iz Alkoholoških glasnika .Dr.Robert Torre je objavio «Propadanje i oporavak alkoholičara u KLA». Posbno je spomenut Alkohološki glasnik koji izlazi 12 godina i tiskaono je već 161 broj.

Od aktivnosti su pomenuti već tradicionalan «Tramvej zavn ljubav za valentinovo. Istaknuti su i sportski susreti KLA sjeverozapadne Hrvatske kojih je bil24, Zagreb se pridružio sa četiri održana susreta.

Posebno mjesto ima poezija. Istai dan popodne održana je u Zagrebu X.jubilarna večer pučke poezije «Poezijom protiv ovisnosti».

Izuzetno smo ponosni na nagradu TV emisije «Ekpertiza». U prosincu 2006 didijeljena je Hrvatskom savezu klubova liječenih alkoholičarta za promicanje zdravlja u RH za 2006.god, a prof Višnja Hudolin i posmrtno prof.Vladimir Hudolin dobili su nagradu za životno djelo.

Sudjelovali smo na #.Alpe-Adra konferenciji u Opatiji 23.travnja 2008.

Od ove godine sve o našem radu može se naći na web starnici hskla.hr.

Phvaljen je upravni odbor koji je svojim radom i koordinacijom omogućio kvalitetan rad saveza,

Ad. 5.

Financijsko izvješće za 2008. godinu podnijela je, gđa Darinka Šlabek, djelatnica knjivgovodstvenog srevisa «Grebengrad», koji vodi financije i računovodstvo Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. (prilog zapisniku br. 1.: financijsko izvješće).

Ad. 6.

Izvješće Nadzornog odbora podnio je Ivan Sokač član Nadzornog odbora.: - Poslovanje Saveza bilo je u skladu sa zakonom i Statutom, knjigovotstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Ad. 7.

Jednoglasnom odlukom dano je razrješenje dosadašnjem rukovodstvu Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Ad. 8.

Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara  dobiven je prijedlog članova novog Upravnog odbora s time da se vodilo računa da budu zastupljeni članovi iz svih županija Hrvatske. Grad Zagreb ima više predloženih kandidata pa će se glasovanjem odlučiti o članovima Upravnog odbora. Isto tako ostaje mogućnost prisutnim delegatima da predlože i dodaju osobu koja nije na ovom listiću ako smatraju da bi trebala biti uvrštena kao član novog Upravnog odbora.. Delegati su zamoljeni da na listiću zaokruže predloženu listu sa 17 kandidata za članove Upravnog odbora i tri člana Nadzornog odbora. Pošto nije bilo nikakvih primjedbi ili novih prijedloga, lističi sa preloženim kandidatima su dani na glsovanje.

Rezultati glasovanja:

U ime Izbone komisije gđa Snježana Karlović izvjestila je prisutne o rezultatima glasovanja. Od 91 glasačkih listića tri su nevažeća (zokružni ili prekriženi svi predloženi kandidati) tako da je ispravno glasovalo 88 predstavnika klubova liječeh alkoholičara. Izabrani su:za predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora:

  • Dr.sc. Zoran Zoričić, predsjednik, KLA Rudeš

  • Damir Vodopivec, dopredsjednik, KLA Poštar, Zagreb

za članove Upravnog odbora:

 

ime i prezime

status

KLA

Grad

1

Tatjana Bakula-Vlaisavljević dr.

član UO

Novi put

Slav.Brod

2

Štefica Bedeniković

član UO

Osvit

Zagreb

3

Dušica Cesarec

tajnica

Izvor

Zagreb

4

Biserka Goričanec dr.

član UO

Povratak

Mursko središće

5

Slavica Juričević

član UO

Spinut

Split

6

Višnja Kajzer vms

član UO

Slatina

Slatina

7

Željko Kovačević

član UO

Rafinerija Sisak

Sisak

8

Branko Lakner dr.sc

član UO

Bonaca

Mali Lošinj

9

Marijan Markič

član UO

Gromače

Krk

10

Anto Orešković Dr.

član UO

Vrbani

Zagreb

11

Vera Pavičić prof.

član UO

Cres

Cres

12

Vesna Pereković dr.

član UO

Osijek

Osijek

13

Nadica Puškaš,

član UO

Podravka

Koprivnica

14

prof.Radovan Tatalović

član UO

Retkovec

Zagreb

15

Ivan Uzelac

član UO

Vinkovci

Vinkovci

16

Marija Veselić

član UO

Obiteljski život

Zagreb

17

Damir Vragović

član UO

Jezera

Bedekovčina

NADZORNI ODBOR

 

1

Vesna Mitrović soc.rad.

NO predsj

Rudeš

Zagreb

2

Darinka Šlabek

NO član

 Dubravka nova

Zagreb

3

dr.Ante Krešo

NO član

Naftaplin Popovača

Popovača

Ad. 9.

Domjenkom sa sendvičima i sokovima uz razgovore i druženje završila je 2. izbrna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara s radom oko 13.00 sati.

U Zagrebu, 1.. prosinca 2008.

Zapisničar: tajnica HSKLA Dušica Cesarec.

M.P.

                   _________________

Ovjeritelji zapisnika:

                        Marija Gorički, dipl.soc.rad.          ________________________

                        Ivana Pražetina, dipl.soc.rad.. .....________________________