O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Kliničko bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Z A P I S N I K

SA III. IZBORNE SKUPŠTINE HRVATSKOG SAVEZA

KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

III. izborna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je u subotu, 17. studenog 2012. godine u multimedijskoj dvorani KBCSM, s početkom u 11.00 sati. Skupštini je prisustvovalo 106 članova klubova liječenih alkoholičara, stručnih djelatnika, i gostiju (prilog zapisniku br. 2.: popis prisutnih) od čega je bilo 83 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara s pravom glasa, od ukupno 148 klubova članova Hrvatskog saveza klubova liječenh alkoholičara.

 Dnevni red:

1.      Pozdravna riječ

2.      Prijedlog radnog predsjedništva

3.      Izvješće o radu HSKLA za protekle četiri godine i program za 2012-2016

4.      Financijsko izvješće za 2012. godinu

5.      Izvješće Nadzornog odbora

6.      Davanje razrješnice starom rukovodstvu

7.      Izbor novih tijela Saveza (predsjednik, dopredsjednici, upravni odbor, nadzorni odbor)

8.      Rasprava uz osvrt na provedene aktivnosti u Mjesecu borbe protiv alkoholizma

9.      Domjenak

Ad. 1.

Doc.dr.sc.Zoran Zoričić je  pozdravio sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspješnu izbornu skupštinu.

Ad. 2.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani : Dražen Žagi iz Bjelovara, Zlatko Topalović iz Zagreba , i Doc.dr.sc.Zoran Zoričić iz Zagreba. Zapisničarka: Dušica Cesarec i ovjeritelji zapisnika: Jasna Gržin i Mehmed Delić.

Da bi kupština bila regularna, izbore će pratiti izborna komisija: Štefica Bedeniković KLA Osvit, Ivana Mošić Pražetina,  iz KLA Izvor, Zlatica Nemec KLA Križevci .

Ad. 3.

Doc.dr.sc.Zoran Zoričić je rekao da mu je velika čast, ali i obaveza kroz ove četiri godine obnašati dužnost predsjednika Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Najavio je video prezentaciju rezimea rada iako je teško  sažeti sve ono što se u protekle četiri godine radilo na tridesetak slajdova, bilo je puno, puno materijala ali slajdovi su dopunjeni fotografijama a znamo da jedna slika govori stotine riječi. Bile su uložene stotine i stotine volonterskih sati rada za izrade programa, organizacije skupova, prisustvovanje raznim skupovima, edukacijama, supervizijama, savjetovanjma, kongresima, bilo je puno kontakata. Radili se puno, sa srcem, s ljubavi i entuzijazmom. Sigurno se i griješilo što je neimenovno kod onih koji rade, ali jedno je sigurno da smo se okupili u zajedničkom konceptu, osnažili smo ga, razvili držeći se puta koji su zacrtali naši veliki učitelji prof. Hudolin i kasnije prof. Lang.

 Slijedila je opširna video prezentacija o aktivnostima i dogđanjima tijekom ove četiri godine postojanja Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Samo izvješće o radu predsjednik doc.dr.sc.Zotran Zoričić je započeo konstatacijom da je ovo evaluacija rada i evolucija sustava.

Kroz četiri protekle godine Upravni odbor  kao Izvršno tijelo koje rukovodi radom Saveza između dvije izborne skupštine sastao se 5 puta. Od 19 članova na svakom sastanku je prisustvovali minimalno 15. Pošto su članovi iz cijele RH, prisustvo je bilo dobro.

Od velike porodice KLA RH u ovom periodu 6 KLA je proslavilo 45 godina kontinuiranog rada, 3 40 godina, 7 35 godina i 10 je imalo 30 godina rada. To su potvrde kvalitete rada.

 HSKLA je dao u svom radu veliki značaj edukaciji stručnih djelatnika i onih koji se u svom radu sreću s problemom alkoholizma. U ovom periodu educirane su dvije grupe stručnih djelatnika ( svaka je prošla 4 modula). Ukupno je ovu edukaciju završilo 125 polaznika. Edukaciju „Sindrom sagorijevanja“ u četiri grada RH prošlo je 60 stručnih djelatnika koji rade u KLA. Održana je i dvidnevna edukacija „Dinamizmi obitelčjske terapije „ sa 123 polaznika. Tradicionalnoj  „Lošinjskoj školi o alkoholizmu“ prisustvovalo je kroz 3 godine 241 sudionik, a „Maloj krčkoj akademiji“  priključilo se kroz 4 godine 220 polaznika. Aktivno je predsjednik HSKLA doc.dr.sc.Zoran Zoričić je aktivno sudjelovao na kongresima u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Italiji i Srbiji.

U protekle 4 godine izdana je  knjiga autora Darka Breitenfelda iz Zagreba , Duško Wőlfla iz Rijeke  sa suradnicima ALKOHOLIZAM SPRJEČAVANJE, LIJEČENJE, OPORAVAK  ili PIPA  0 Problemima Izazvanim Pijenjem Alkohola

Posebno je spomenut Alkohološki glasnik 1.000 primjeraka mjesečno, šalje se 370

primjeraka van Zagreba na  (125 adresa ), 630 primjeraka dijeli se u Zagrebu, do sada je tiskano 197 brojeva a izlazi 18 godina. Pišu stručni suradnici i članovi KLA.

Od aktivnosti su pomenuti već tradicionalan «Tramvaj zvan ljubav za Valentinovo. Istaknuti su i sportski susreti KLA sjeverozapadne Hrvatske, a i Zagreb se pridružio organiziravši  sportske susrete svake godine.

Posebno mjesto ima manifestacija. Pučka poezija «Poezijom protiv ovisnosti» 2009 u Slavonskom Brodu, 2010 u mariji Bistrici, 2011 u Slatini i 2012 u Prelogu.

Sudjelovali smo na 5. Alpe-Jadran konferencija KLA, 27. svibnja 2012.

Od ove godine sve o našem radu može se naći na web starnici hskla.hr.

Pohvaljen je upravni odbor koji je svojim radom i koordinacijom omogućio kvalitetan rad saveza.

Program je obuvatio slijedeće aktivnosti : EDUKACIJA  za stručne djelatnike ( projekti odobreni od Ministarstva   zdravlja),  SUPERVIZIJA rada stručnih djetanika i KLA,  u lipnju «Ljetna škola o alkoholizmu» u Malom Lošinju,  Večer pučke poezije «Poezijom protiv ovisnosti» u Bjelovaru,  Mjesec borbe protiv alkoholizma u svim županijama (preventivne   akcije, tribine),  Krajem lipnja sportski susreti KLA sjevorozapadne Hrvatske,  Sportski susreti članova ZKLA Zagreb ,  Županijski sportski susreti KLA sjevorozapadne Hrvatske. Svakako najvažnija aktivnost je  Proslava 50 godina od osnivanja prvog KLA u RH 2014 i  Hrvatska konferencija o alkoholizmu i Alpe-Adria sastanak KLA 2016.

Slijedeća Izborna skupština HSKLA bit će  2016.god.u Zagrebu.

Ad. 4

Financijsko izvješće za 2012. godinu podnijela je blagajnica HSKLA, gđa Darinka Šlabek (prilog zapisniku br. 1.: financijsko izvješće).

Ad. 5.

Izvješće Nadzornog odbora podnijela je predsjednica odbora Vesna Mitrović  - Poslovanje Saveza bilo je u skladu sa zakonom i Statutom, knjigovotstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Ad. 6.

Jednoglasnom odlukom dano je razrješenje dosadašnjem rukovodstvu Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.

Ad. 7.

Prije samoga glasovanja Štefica Bedeniković je  utvrdila je broj prisunih predstavnika klubova liječenih alkoholičara tj. potvrdila potreban kvorum. Od 147 aktivnih klubova liječenh alkoholičara, skupštini je prisustvovalo 86 predstavnika.

Dušica Cesarec: - Prije samog glasovanja predložene su izjene statuta i to :

Član 17 stavak 3 koji glasi :

„ Skupština bira predsjednika i dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora“.

Predlaže se izmjena koja glasi :

Skupština bira predsjednika i dva dopredsjednika Saveza, članove Upravnog i Nadzornog odbora.

Dizanjem ruku svih 86 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili prijedlog izmjene.

Član 18 Savak 2 koji glasi :

„Upravni odbor ima 21 članova, Predsjednik i dva dopredsjednika Saveza su pom svom položaju predsjednik i dopredsjednici Upravnog odbora, a 18 članova bira skupština iz svog sastava“.

Dizanjem ruku svih 86 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili prijedlog izmjene

Dušica Cesarec: - Statut smo riješili, kvorum imamo, sad možemo prijeći na glasački listić (prilog zapisniku br. 3. glasački listić). Na sjednici Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara dobiven je prijedlog članova novog Upravnog odbora s time da se vodilo računa da budu zastupljeni članovi iz svih županija Hrvatske.

Rezultati glasovanja:

U ime Izbone komisije gđa Štefica Bedeniković izvjestila je prisutne o rezultatima glasovanja. Od 86 glasačkih listića 5 je bilo  nevažećih (zokružni ili prekriženi svi predloženi kandidati) tako da je ispravno glasovalo 81 predstavnik klubova liječeh alkoholičara.

Izabrani su: za predsjednik i dopredsjednici Upravnog odbora:

1.doc. dr.sc. Zoran Zoričić                         predsjednik     Zagreb KLA Vrbani

2. dr.Anto Orešković                                  dopredjednik   Zagreb KLA Osvit

3. Dražen Žagi                                             dopredjednik  Bjelovar KLA Bjelovar

A članovi Upravnog odbora su :

  1. Dušica Cesarec                                          tajnica  Zagreb                         KLA Izvor

  2. dr.Tatjana Bakula-Vlaisavljević              član       Slav.Brod                    KLA Novi put

  3.dr.Nada Blagojević Damašek                  član       Osijek                          KLA Tvrđa

  4. Štefica Bedeniković                                  član       Zagreb                        KLA Osvit      

  5. dr.Biserka Goričanec                                član       Mursko Središće        KLA Povratak

  6. vms Višnja Kajzer                                      član       Slatina                         KLA Slatina

  7. Željko Kovačević                                       član       Sisak                           KLA Ina rafinerija

  8. Želimir Križan                                             član       Zagreb                        KLA Dubrava centar  

  9. dr.sc.Branko Lakner                                 član        Mali Lošinj                  KLA Bonaca

10. Marijan Markič                                           član        Opatija                        KLA Opatija

11. vms.Zlatica Nemec                                    član        Križevci                       KLA Križevci

12. Goran Pavelić                                            član        Vinkovci                      KLA Cibalia

13. prof.Vera Pavičić                                       član        Umag                          KLA Umag

14  Vjeko Plejić                                                član        Split                             KLA Spinut

15. Željko Postonjski                                      član       Bedekovčina              KLA Jezera        

16. Željka Radošević                                      član       Split                              KLA Solin

17. prof. Radovan Tatalović                          član       Zagreb                         KLA Retkovec

18. Marija Veselić                                            član       Zagreb                         KLA Obteljski život   

U Nadzorni odbor izabrani su :

1. Vesna Mitrović                                        predsjednik               Zagreb KLA Rudeš

2. Darinka Šlabek                                       član NO                      Zagreb KLA Siget

3. dr Tomislav Lesica                                 član NO                      Rijeka  KLA Centar

Ad. 8.

U raspravu su se uključili uvaženi gosti skupštine:

Prof.dr.sc.Veljko Đorđević iz KBC Rebro je potvrdio da se na medicini malo uči o alkohjolizmu.. Prof.dr.sc.Včladimir Hudolin je prvi shvatio dje problem alkoholizma problem cijele obitelji. Usvijetu su iz Hrvatske medicine poznati priznati Prof.dr.sc.Andrija Štampar i prof.dr.sc.Vladimir Hudolin. Klubovi liječenih alkoholičara su nukleus socijalne psihijatrije.. Što ima više klubova liječenih alkoholičara, to će biti i više apstinenata. Prof.Hudolin bi biio ponosan da vidi kako se danas radi u KLA i u HSKLA.

Prim.dr.sc.Srđan Marušić je isto rekao da možemo biti ponosni da divan posao,  koji je započet prije 48 godin.a, još egzistira. Zaželio je Savezu i sviom članovima daljnji prosperitet.

Prim dr.sc.Željko Marinić ja istaknuo da je odlaskom u zasluženu mirovinu smanjio odlaske na skupštine. Ovdje se došao pokloniti programu. Ponovno se sve više spominje i osnivač aove alkoholške škole prof.dr.sc.Vladimir Hudolin i to je dobro. Održan je kontinuitet rada KLA, programi se šire.

Prim.mr.sc.Vesna Golik-Gruber, prva predsjednica HSKLAi glavna urednica Alkohološkog Glasnika je naglasila kako novi daju svoj obol radu. To se vidi i iz rezultata i programa za iduće period.

Dr.Anto Orešković je govorio o svo radu u Karlovcu za vrijeme Domovinskog rata. Danas KLA još uvijek rade jednakim intenzitetom.

Novi dopredsjednik HSKLA Dražen Žagi iz Bjelovara govorio je o KLA Bjelovar koji će u nedjelju proslaviti 48 godina rada. Prije Domovinskog rata Bjelovar je imao 17 KLA , a sada je 5 na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zahvalio je Skupštini na ukazanom povjerenju i obećao da će svojom aktivnošću potvrditi svoj položaj u Upravnom odboru HSKLA.

Prof.Radovan Tatalović je ukazao na 20 KLA unutar penalnog sustava. Često se spominje dolazak „sudskih“ u KLA:Nada se da će se i ta situacija riješiti.

Predsjednik HSKLA slijedećem mandatu doc.dr.sc.Zoran Zoričić je zahvalio svima koji  svojim dolaskom i ućešćem uveličali skupštinu. Uspješan dosadašnji kontinuitet, održat će se i slijedeće 4 godine. Aktivnosti koje su planirane zahtijevaju angažman svih, ne samo članova Upravnog odbora.

Pozvao je prisutne na  domjenak. , uz razgovore i druženje. III. izbrna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara završila je s radom  oko 13.00 sati.

U Zagrebu, 18. studenog 2012

Zapisničar: Dušica Cesarec

M.P.

                   _________________

Ovjeritelji zapisnika:

                                                Jasna Gržin       _______________________

 

                                               Mehmed Delić..._____________________