O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Kliničko bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Z A P I S N I K

 I. Izvanredna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je u petak, 13. ožujka 2015. godine u multimedijskoj dvorani KBCSM, s početkom u 14.00 sati. Skupštini je prisustvovalo 86 članova klubova liječenih alkoholičara, stručnih djelatnika, i gostiju (prilog zapisniku br. 2.: popis prisutnih) od čega je bilo 63 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara s pravom glasa, od ukupno 112 klubova članova Hrvatskog saveza klubova liječenh alkoholičara koji su u mandatu.

Dnevni red:

1.      Pozdravna riječ

2.      Prijedlog radnog predsjedništva

3.      Pregled Operativnog plana rada HSKLA

4.      Financijsko izvješće za 2014. godinu

5.      Izvješće Nadzornog odbora

6.      Izvješće Izborne komisije

7.      Rasprava o izmjenama Statuta

8.      Usvajanje izmjena i dopuna Statuta usklađenog sa novim Zakonom o  udrugama

9.      Izbor novog tijela Saveza (Stegovna komisija ) i  Likvidatora , te izbor novog člana u Upravni odbor HSKLA

10.  Domjenak

Ad. 1.

Prof.dr.sc.Zoran Zoričić je  pozdravio sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspješnu izvanrednu skupštinu.

Ad. 2.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani : Dražen Žagi iz Bjelovara, dr.Tatjana Bakula-Vlaisavljević iz Slavonskog Broda i prof.dr.sc.Zoran Zoričić iz Zagreba. Zapisničarka: Dušica Cesarec i ovjeritelji zapisnika: Ivica Mihalić i Mario Sačer.

Da bi kupština bila regularna, izbore će pratiti izborna komisija: Štefica Bedeniković KLA Osvit, Stjepan Hanzelik,  iz KLA Pešćenica , Mario Štambuk iz KLA Dubravka Nova .

Ad. 3.

Operativni plan sadrži opis aktivnosti u  : 1.Redovnom radu udruge, 2.Projektima edukacije stručnjaka s područja alkoholizm, i liječenih alkoholičara sa dugotrajnom apstinencijom, 3. Suradnji s institucijama, 4. Javnoj djelatnost, 5. Sportskim aktivnosti, 6. Kulturnim manifestacijama, 7.Članstvu i 8.Organizacijskom jačanju udruge HSKLA.

Iza svake aktivnosti su navedeni nosioci aktivnosti.

Ad. 4

Financijsko izvješće za 2014. godinu izrađeno u ovlaštenom knjigovodstvenom servisu «Grebengrad» iz Zagreba podnijela je tajnica HSKLA, Dušica Cesarec (prilog zapisniku br. 2.: financijsko izvješće).

Ad. 5.

 Izvješće Nadzornog odbora podnijela je predsjednica odbora Vesna Mitrović  - Poslovanje Saveza bilo je u skladu sa zakonom i Statutom, knjigovotstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Ad. 6.

Prije samoga glasovanja Štefica Bedeniković je  utvrdila je broj prisunih predstavnika klubova liječenih alkoholičara tj. potvrdila potreban kvorum. Od 112 aktivnih klubova liječenh alkoholičara, skupštini je prisustvovalo 63 predstavnika.

Ad. 7.

Dušica Cesarec je napomenula da je novi Statut prije 45 dana poslan na uvid i razmatranje svim članovima Upravnog odbora. Iznesene su dopune koje se odnose na novo Tijelo udruge HSKLA -  Stegovna komisija i biranje Likvidatora. Pošto primjedbi nije bilo, predloženo je članovima Skupštine, koji imaju pravo glasa, da ga usvoje.

Ad. 8.

Dizanjem ruku svih 68 predstavnika klubova jednoglasno su usvojili prijedlog novog Statuta.

Ad. 9 .

U Stegovnu komisiju se predloženi su :   1 dr.Dijana Uvodić-Đurić, Savez KLA Međimurja, Josip Bedeniković, KLA Osvit Zagreb i Silvija Kancijan  KLA Centar Koprivnica. Za Likvidatora je predložen prof.dr.sc.Zoran Zoričić, predsjednika HSKLA. Zbog bolesti Željka Kovačevića, predložen je novi član Upravnog odbora Predrag Šeničnjak iz KLA Novska.

Rezultati glasovanja:

U ime Izbone komisije Štefica Bedeniković izvjestila je prisutne o rezultatima glasovanja. Od 63 glasačkih listića  tako da je ispravno glasovalo 63 predstavnika klubova liječeh alkoholičara.

Ad. 10.

Predsjednik HSKLA prof.dr.sc.Zoran Zoričić je zahvalio svima koji  svojim dolaskom i ućešćem uveličali skupštinu.

Predsjednik HSKLA prof.dr.sc.Zoran Zoričić je pozvao je prisutne na  domjenak , uz razgovore i druženje. I Izvanredna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara završila je s radom  oko 16.00 sati.

U Zagrebu, 15. ožujka 2015

Zapisničar: Dušica Cesarec

M.P.

                   _________________

 

Ovjeritelji zapisnika:

                                                Ivica Mihalić       _______________________

 

                                               Mario Saćer..._______________________