O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Kliničko bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

 Z A P I S N I K

SA VII REDOVNE  SKUPŠTINE HRVATSKOG SAVEZA

KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

VII redovna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je 18.prosinca  2017. godine dvorani KBCSM, s početkom u 17.00 sati. Od 143članova klubova liječenih alkoholičara koji su u madatu,skupštini je prisustvovalo 80 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara , te ostali članovi i gosti.

Dnevni red:

1.      Pozdravna riječ

2.      Prijedlog radnog predsjedništva

3.      Usvajanje Zapisnika sa izborne Skupštine 2016.

4.      Izvješće o radu HSKLA za 2017

5.      Financijsko izvješće za 2016. godinu

6.      Izvješće nadzornog odbora za 2017.

7.      Program rada za 2018

8.      Financijski plan za  2018.

9.      Usvajanje izvješća i planova rada te financijskog plana za 2018.

10.   Razno

Ad. 1.

Prof.dr.sc.Zoran Zoričić je  pozdravio sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspješnu skupštinu.

Ad. 2.

U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani : Dražen Žagi iz Bjelovara, Anto Orešković iz Zagreba , iZoran Zoričić iz Zagreba. Zapisničarka: Dušica Cesarec i ovjeritelji zapisnika: Jasna Znaor i Željko Starc.

Ad. 3.

Zapisnik sa IV izborne skupštine HSKLA održane u studenom 2016. jednoglasno je prihvaćen.

Ad. 4.

Predsjednikprof.dr.sc.ZoranZoričićjepodnioizvješće o radu HSKLA u 2017.god,

Redovan rad udruge :

Pripremanje i održavanje sjednice upravnog odbora ,održavanje redovnih sastanaka voditelja i izvoditelja po Projektu, tajnički- organzacijski poslovi, računovodstveni poslovi.Projekti edukacije stručnjaka s područja alkoholizma I liječenih alkoholičara sa dugotrajnom apstinencijom

Suradnja s institucijama

Kontinuirana suradnja  sa HLZ-Hrvatskim društvom za alkoholizam i druge ovisnosti , Klinikom za psihijatriju KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb (Referentni centar za alkoholizam Ministarstva zdravstva), i kroz natječaje za sufinanciranje projekata i programa ostvarena  stručna suradnja s ministarstvima: Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo zdravstva

Javna djelatnost

Sudjelovanje na kongresima Svjetske organizacije WACAT u Italiji (prof.dr.sc.Zoran Zoričić izabran za dopredsjednika).

Održana je X.Lošinjska škola o alkoholizmu u lipnju (kroz 10 godina prošlo je 350 učesnika).Organizirane su i tribina u Koprivnici u svibnju ( predavač prim.dr.sc.Željko Marinić, ) okrugli stolovi tribine., “Dan otvorenihvrata “

Valentinovo obilježeno u Zagrebu „Trijeznim tramvajem”, a u Bedekovčini svečanim plasom i druženjem.

Tiskanje “Alkohološkog glasnika” sa stručnim sadržajem i člancima članova KLA, , Na portalu www.hskla.hr objavljivane vijesti iz rada udruge.

Sportskeaktivnosti

U travnju održani 12. Sportski susreti ZKLAZ u Prepuštovcu, a u svibnju 33. Sportski susreti KLA Sjevero-zapadne RH u Velikom Bukovcu ( Varaždinska županija ).

 Kulturnemanifestacije

U studenom  održana 19. Večer pučke poezije – Poezijom protiv ovisnosti u Virovitici .

Članstvo

Podupirese  radklubovaliječenihalkoholičara u osnivanju I radu (supervizija)

Ažuriraju se matični podaci o članovima

Organizacijsko jačanje HSKLA

KLA sudjeluju naskupštinama zajednica KLA u RH I izvan RH. KLA Remetinec proslavio 50 godina rada.., UAA Dubrava 40 g0dina i KLA Studentski grad  .35 .godina rada (svi iz Zagreba)....

Nositelji svihaktivnosti su :članovi upravnog odbora, predsjednik, dopredsjednici, stručni suradnici-voditelji pojedinih aktivnosti, tajnica,- administratorica. Financisjki tok prati ovlašteni knjigovodstveni servis.

Ad.5.

Financijsko izvješćeje podnjela Dušica Cesarec. Prema financisjikm polazateljima HSKLA je u 2016.god. poslovao pozitivno i ostvario 305.321 kn prihoda, 256.377 rashoda, te je preneseno u 2017 god. 48.944.

Ad. 6.

Izvješće Nadzornog odbora podnijela je Jasna Znaor te izjavila da je poslovanje Saveza bilo je u skladu sa Zakonom i Statutom, knjigovodstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Ad. 7.

Plan radaza 2018 godinu je predložio predsjednik HSKLA Zoran Zoričić.

SADRŽAJ :

1.      Redovan rad udruge

2.      Organiziranje i provođenje Projekata edukacije stručnjaka s područja alkoholizma I liječenih alkoholičara sa dugotrajnom apstinencijom

3.      Suradnja s institucijama

4.      Javna djelatnost( sudjelovanje na kongresima, organizacija tribina, okruglih stolova u Mjesecu borbeprotiv alkoholizma)

5.      Organiziranje i provođenje Sportskih aktivnosti

6.      Kulturne manifestacije ( organiziranje 20. jubilarne Večeri pučke poezije u Murskom Središću)

7.      Redovito praćenje članstva kroz ažuriranje podataka

8.      Organizacijsko jačanje HSKLA (sudjelovanje na kupštinama u RH i van RH)

Ad. 8.

Finacijski plan za 2018 godinu izložila je tajnica HSKLA Dušica Cesarec. Na temelju pokazatelja prošle godine, planira 230.000 prihoda, 193.000,00 rashoda. Pošto je plan rađen na bazi 9 mjeseci 2017 godine, mogu se očekivati izmjene nakon završnogračuna za 2017. godinu.

Ad. 9.

Članovi skupštine su jednoglasno usvojili predloženi financijski plan za 2018. Godinu.

Ad. 10.

U raspravu su se uključili gosti skupštine:

Predsjednici KLA i delegati su pozdravili Skupštinu. Phvaljene su vanklupske aktivnosti, aktivno sudjelovanje HSKLA u WACAT-u – svjetskoj organizaciji KLA. Alkohološki glasnik bi trebao sadržavati više priloga iz KLA van Zagreba, te se pozivaju članovi da aktivnije sudjeluju u slanju priloga. Spomenuta je i situacija u financiranju rada KLA van Zagreba. Naime lokalne samouprave ne potiču rad dovoljno, neke čak i nikako.

Predsjednik HSKLA prof.dr.sc.Zoran Zoričić je zahvalio svima koji  svojim dolaskom i ućešćem uveličali skupštinu. Uspješan dosadašnji kontinuitet, održat će se i slijedeće  godine. Aktivnosti koje su planirane zahtijevaju angažman svih, ne samo članova Upravnog odbora.

VII. redovna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara završila je s radom  oko 17,30 sati.

U Zagrebu, 18.prosinca 2017.

 

Zapisničar: Dušica Cesarec

M.P.

                   _________________

 

 Ovjeritelji zapisnika:

                                                Jasna Znaor _______________________

 

                                               Želko Starc._______________________