O nama

Ovisnost o alkoholu

Godišnje skupštine

Upravni odbor

Aktivnosti

Edukacije

Osnivanje KLA

Izdavaštvo

Alkohološki glasnik

prof. dr. HUDOLIN

Zaslužni alkoholozi

Adresar KLA

Linkovi

Dodir duše

50 godina KLA

WACAT

Svjetski savez KLA

Spomen na prijatelje

Početna

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Klinika za psihijatriju, Kliničko bolničkog centra "Sestre milosrdnice"

Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

Z A P I S N I K

SA VIII REDOVNE  SKUPŠTINE

HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

VIIIredovna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je 17.studenog 2018. godine dvorani KBCSM, s početkom u 17.00 sati. Od 138članova klubova liječenih alkoholičara koji su u madatu,skupštini je prisustvovalo 71 delegiranih predstavnika klubova liječenih alkoholičara , te ostali članovi i gosti.

Dnevni red:

1.      Pozdravna riječ

2.      Prijedlog radnog predsjedništva

3.      Izvješće o radu HSKLA za 2018

4.      Financijsko izvješće za 2018. godinu

5.      Izvješće nadzornog odbora za 2018.

6.      Program rada za 2019

7.      Financijski plan za  2019.

8.      Usvajanje izvješća i planova rada te financijskog plana za 2019.

9.      Razno

Ad. 1.

            Prof.dr.sc.Zoran Zoričić je  pozdravio sve prisutne uz zahvalu na brojnom odazivu koji će omogućiti uspješnu skupštinu.

Ad. 2.

            U radno predsjedništvo predloženi su i jednoglasno izabrani : Marina Majić iz Zagreba, Anto Orešković iz Zagreba , iZoran Zoričić iz Zagreba. Zapisničarka: Dušica Cesarec i ovjeritelji zapisnika: Jasna Znaor i Željko Starc.

Ad. 3.

Predsjednik prof.dr.sc. Zoran Zoričić je podnio izvješće o radu HSKLA u 2018.god,

Redovan rad udruge :

Pripremanje i održavanje sjednice upravnog odbora ,održavanje redovnih sastanaka voditeljai i zvoditelja po Projektu, tajnički - organzacijski poslovi, računovodstveni poslovi.Projekti edukacije stručnjaka s područja alkoholizma I liječenih alkoholičara sadugotrajnom apstinencijom

Suradnja s institucijama

Kontinuirana suradnja  sa HLZ-Hrvatskim društvom za alkoholizam i druge ovisnosti , Klinikom za psihijatriju KBC "Sestre milosrdnice", Zagreb (Referentni centar za alkoholizam Ministarstva zdravstva), i kroz natječaje za sufinanciranje projekata i programa ostvarena  stručna suradnja s ministarstvima: Ministarstvo pravosuđa i Ministarstvo zdravstva

  • Javnadjelatnost

Sudjelovanje na kongresima Svjetske organizacije WACAT u Italiji (prof.dr.sc.Zoran Zoričić izabran za dopredsjednika).

Održana je XI.Lošinjska škola o alkoholizmu u lipnju (kroz 11 godina prošlo je 370 učesnika).Organizirane su i tribina u Koprivnici u svibnju ( predavač prim.dr.sc Robert Torre,  okrugli stolovi tribine., “Dan otvorenihvrata “

Valentinovo obilježeno u Bedekovčini svečanim plesom i druženjem, a u drugim KLA organizirano na lokalnoj razini..

Tiskanje“Alkohološkog glasnika” sa stručnim sadržajem i člancima članova KLA, , Na portalu www.hskla.hr objavljivane vijesti iz rada udruge.

  • Sportskeaktivnosti

U travnju održani 13. Sportski susreti ZKLA u Prepuštovcu, a u svibnju 34. Sportski susreti KLA sjeverozapadne RH u Koprivnici.

  • Kulturne manifestacije

U studenom  održana 20 Večer pučke poezije – Poezijom protiv ovisnosti u Murskom Središću.

Aktivno smo se uklučili u jubilarne XX. Večer pučke poezije „Poezijom pritiv ovisnosti“koja je bila u Murskom Središći, mjestu gdje je i počela ta pjesnička priča.. Manifestacija je održana u Domu kulture, sudjelovalo je 27 KLA iz Sjeverozapadne RH, pjesmama, ili esejima. Glavni organizatori subili :Međimurska županija, Grad Mursko Središće, Zajednica KLA Međimurja I HSKLA iz Zagreba.

  • Članstvo

Podupire se  rad klubova liječenih alkoholičara u osnivanju I radu (supervizija)

Ažuriraju se matični podaci o članovima

Organizacijsko jačanje HSKLA

KLA sudjeluju na skupštinam azajednica KLA u RH I izvan RH. KLA Stenjevec je proslavio 20 godina rada. KLA Centar Koprivbnica najavio proslavu 50 godina rada u 2019.godini,

Nositelji

svih aktivnosti su :članovi upravnog odbora, predsjednik, dopredsjednici, stručni suradnic i- voditelji pojedinih aktivnosti, tajnica,- administratorica. Financisjki tok prati ovlašteni knjigovodstveni servis.

Ad.5.

Financijsko izvješće je podnjela Dušica Cesarec. Prema financisjikm polazateljima HSKLA je u 2018.god. do 30.09.2018 poslovao pozitivno i ostvario176.730kn prihoda, 1582922 kn rashoda.Iz 2017 godine preneseno je 48.950 kn. Konačni financisjk iizvještaj za 2018 god. bit će do 28.veljače 2019.

Ad. 6.

Izvješće Nadzornog odbora podnijela je Jasna Znaor te izjavila da je poslovanje Saveza bilo je u skladu sa Zakonom i Statutom, knjigovodstvo je vođeno uredno i sredstva su trošena namjenski.

Ad. 7.

            Plan radaza 2019 godinu je predložio predsjednik HSKLA Zoran Zoričić.

SADRŽAJ :

1.      Redovan rad udruge

2.      Organiziranje i provođenje Projekata edukacije stručnjaka s područja alkoholizma I liječenih alkoholičara sa dugotrajnom apstinencijom

3.      OrganiziranjesudjelovanjanakonferencijiALPE_Adria u Bledu (rujan 2019)

4.      Suradnja s institucijama

5.      Javna djelatnost( sudjelovanje na kongresima, organizacija tribina, okruglih stolova u Mjesecu borbeprotiv alkoholizma)

6.      Organiziranje i provođenje Sportskih aktivnosti

7.      Kulturnemanifestacije( organiziranje 21. jubilarne Večeri pučke poezije u Slavonskom Brodu

8.      Redovito praćenje članstva kroz ažuriranje podataka

9.      Organizacijskojačanje HSKLA (sudjelovanjenaskupštinama u RH i van RH)

Ad. 8.

Finacijski plan za 2019 godinu izložila je zajnica HSKLA Dušica Cesarec. Na temelju pokazatelja prošle godine, ali i bez mogućih natječaja za udruge planira 100.000 prihoda, 80.000 rashoda. Pošto je plan rađen na bazi 9 mjeseci 2018godine, mogu se očekivati izmjene nakonzavršnog računa za 2018. godinu, a i realiziranja aplikaca na natječajima za udruge.

Ad. 9.

 Članovi skupštine su jednoglasno usvojili predloženi financijski plan za 2019. Godinu.

Ad. 10.

U raspravu su se uključili gosti skupštine:

Predsjednici KLA i delegati su pozdravili Skupštinu. Phvaljene su vanklupske aktivnosti, aktivno sudjelovanje HSKLA u WACAT-u – svjetskoj organizaciji KLA. Alkohološki glasnik bi trebao sadržavati više priloga iz KLA van Zagreba, te se pozivaju članovi da aktivnije sudjeluju u slanju priloga. Spomenuta je i situacija u financiranju rada KLA van Zagreba. Naime lokalne samouprave ne potiču rad dovoljno, neke čak i nikako.

Predsjednik HSKLA prof.dr.sc.Zoran Zoričić je zahvalio svima koji  svojim dolaskom i ućešćem uveličali skupštinu. Uspješan dosadašnji kontinuitet, održat će se i slijedeće  godine. Aktivnosti koje su planirane zahtijevaju angažman svih, ne samo članova Upravnog odbora.

VIII. redovna skupština Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara završila je s radom  oko 18,20 sati.

U Zagrebu, 17.studeni2018

 

Zapisničar: Dušica Cesarec .

_________________

 

Ovjeritelji zapisnika:

                                    Jasna Znaor _______________________

 

                                   Želko Starc._______________________