Životopis

Prof. dr. Branko Lang rođen je u Zagrebu 27.6.1933. god. (u zagrebačkoj gornjogradskoj obitelji). Školovanje (klasičnu gimnaziju i Medicinski fakultet ) završio je u Zagrebu. Već za vrijeme studija zainteresirao se za psihijatrijsku, psihoanalitičku i napose alkohološku problematiku.

Specijalizaciju je završio iz područja neurologije i psihijatrije (1964. god.), a nakon toga, potaknut patnjama bolesnika, u cijelosti se posvetio problematici alkoholizma. Godine 1972. doktorirao je sa tezom: Alkoholizam, depresija i samoubojstvo. 1986. godine stekao je naslov znanstvenog savjetnika i sveučilišnog profesora, te je vodio nastavu na Stomatološkom, Medicinskom, Pravnom i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osnivač je i voditelj poslijediplomskog studija iz Alkoholizma i drugih ovisnosti pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1987. god. do trenutka nagle smrti 4.3.1994. god. bio je predstojnik Klinike za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice “Sestre Milosrdnice” u Zagrebu. Doprinio je u mnogome razvoju zagrebačke alkohološke škole i alkohološke misli u našoj i susjednim zemljama. Na tom području dao je veliki doprinos u znanstvenim i stručnim radovima /preko 160/, te u sprečavanju i liječenju alkoholizma i rehabilitaciji alkoholičara. Napisao je više knjiga s tog područja i bio je osnivač ili suorganizator niza narodnih i međunarodnih stručno-znanstvenih časopisa od kojih ističemo “Acta clinica Croatica” i “Alcoholism”. Bio je član domaćih i inozemnih stručno-znanstvenih udruga, te predsjednik i osnivač Hrvatskog društva za suzbijanje alkoholizma i drugih ovisnosti, kao i predsjednik Hrvatskog društva za suzbijanje alkoholizma i druge ovisnosti Hrvatskog liječničkog zbora, čije je nagrade “Lavoslav Rakovac” bio dobitnik. Znatan doprinos dao je i kao organizator niza međunarodnih i domaćih stručno-znanstvenih skupova. Poseban je doprinos dao širenju mreže podrške obiteljima psihijatrijskih bolesnika, napose liječenih alkoholičara, te klubovima liječenih alkoholičara, čije je Udruge bio višegodišnji predsjednik. Godinama je svima bio poznat kao stručni voditelj popularne radio emisije “Linija povjerenja” (utorkom u 20 sati na Drugom super) i po nizu stručno-popularnih knjiga iz područja alkohologije i ostale psihijatrije.

Bio je stručnjak velikoga medicinskog znanja, no isto tako čovjek bogate erudicije i široke kulture, visoke etičke svijesti i osvjedočeni rodoljub.