HSKLA

HSKLA

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara

14.05.1940 – 08.07.2021.

Posljednji pozdrav suradniku i učitelju
HSKLA Zagreb

Plaketa Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara

Životopis

Rođen je 14.05.1940 u Concepcionu, na jugu Čilea. U tom gradu , trećem po veličini u Čileu, završio je osnovnu i srednju školu, a iza toga prve dvije godine na Sveučilištu. Oženio je hrvaticu iz okoline Daruvara i imaju dvoje odrasle djece ( inženjera i liječnicu).

1960 godine, nakon jakog potresa, dobio je s još pet studenata stipendiju za nastavak studija medicine na Sveučilištu u Zagrebu.

Nakon završetka studija, dobio je stipendiju za specializaciju neurologije I psihijatrije, koju je završio 1972 godine. Iste godine sudjeluje kao volonter – na Kosovu za vrijene epidemije velikih boginja. Za te aktivnosti dobio je odlikovanje “ Jugoslavenska zastava sa Zlatnom zvijezdom ”.

Na kraju 1972 počeo je raditi u Čileu, u državnoj Psihijatriskoj bolnici. Osnovao Dnevnu bolnicu za ovisnike, koja je radila po principima Terapijske zajednice, do rujna mjeseca 1973 godine.

Od 1974 do 1992 je radio u Hrvatskoj, najprije u Mirovnoj zajednici, potom u Domu narodnog zdravlja u Zaboku i na kraju kod profesora Hudolina.

Ogroman je doprinos dr Troncosa na planu razvoja obiteljske terapije, kao i sustava parcijalne hospitalizacije.

Kod profesora Hudolina je bio asistent na osnivanju programa liječenja alkoholičara u Italiji i Španljolskoj, a samostalno je osnivao KLA u Mexicu.

U isto vrijeme je surađivao na integraciji obitelji u klubove liječenih alkoholičara, posebno u KLA “Maksimir” te razvoju oblika parcijalne hospitalizacije – “Vikend bolnice” u sadašnjoj KBC “Sestre Milosrdnice”.

Od 1993 do 2008 godine je radio kao psihijatar u Hitnoj službi Opće bolnice na jugu Santiaga (Centar za dijanostiku i terapiju “Barros Luco T.”). U istoj Bolnici je osnovao Dnevnu bolnicu za opće ovisnosnoti, gdje je uveo rad s obiteljima.

Osnovao je, ili surađivao u stvaranju blizu 300 Klubova liječenih alkoholičara u Ćileu , koji okupljaju otprilike 10.000 obitelji.

Na kraju 2008 godine je radi bolesti i starosti od 65 godine penzioniran. Od tada radi kao volonter na supervizijama u različitim klubovima liječenih alkoholičara Čilea.