Životopis

Dr. Stjepo Botteri rođen je 1932. godine u Splitu, gdje je završio osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirao je 1960-godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a 1970.godine završio jespecijalizaciju iz medicine rada.

Svoju radnu karijeru započeo je kao obiteljski liječnik u Pučišćima na Braču gdje je radio do 1972.godine. Kao specijalist medicine rada nastavio je raditi u Splitu u tadašnjem divu “Jadrantrans”, gdje je 1974.godine osnovao prvi klub liječenih alkoholičara. Od tada je aktivno sudjelovao u osnivanju mnogih klubova liječenih alkoholičara u Splitu i Dalmaciji. Kroz proteklo vrijeme klubovi su doživjeli svoj uspon, procvat i osipanje tijekom rata, ali zahvaljujući njegovoj životnoj energiji i požrtvovanosti mnogi su se održali, obnovili i osnovali su se novi.

Odlaskom u mirovinu aktivno se posvetio klubovima liječenih alkoholičara te raznim oblicima prevencije alkoholizma. Ideju obiteljske terapije naglašavao je kao temeljnu ideju u liječenju alkoholizma.

Sudjelovao je u nizu dodatnih izobrazbi iz psihoterapije i alkoholizma i drugih ovisnosti, Bio je organizator i suorganizator velikog broja seminara, predavanja i stručnih sastanaka, kojima je maksimalno senzibilizirao društvo za ovu problematiku. Znatan doprinos dao je kao voditelj i predavač škole za alkoholizam pri županijskoj zajednici klubova liječenih alkoholičara i kao voditelj savjetovališta za alkoholizam pri Crvenom križu Split. Napisao je brojne radove i članke s tog područja.

Bio je član Hrvatskog liječničkog zbora, član niza stručnih udruga, te osnivač i predsjednik Županijske zajednice klubova liječenih aikoholićara.

Orden rada sa srebrnim vijencem

Spomenicu Domovinskog rata

Državno priznanje za uspješnu dugogodišnju alkohološku djelatnost i humanitarnu pomoć za promicanje trijeznog, zdravog i sretnog obiteljskog života.

Za svoj hurnanitarni rad, a posebno alkohologije, primio je brojna priznanja.