Plaketa Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara

povodom VEČERE PUČKE POEZIJA – SLATINA 2011

22. listopada 2011. godine

Životopis

ROĐENA 08. 07 . 1939 . godine u Voćinu, preminula 2021. u Slatini općina Slatina. Obitelj : otac Franjo (pok.) stolar, majka Sofija (pok.) domaćica. Udata, suprug Ivan Kuči (pok. I995. godine), dipl. ing agr. Majka dvoje djece: Tomislav, 1965. godine dipl iur., sudac, Neda, 1967. godine, suradnica u odgoju.

Obrazovanje: Osnovnu tada Osmogodišnju školu završila u Slatini, Gimnaziju u Virovitici. Medicinski fakultet završila u Zagrebu 1966. godine. Pripravnički staž u M. C. Virovitica, današnja Opća bolnica Virovitica.

Od 26. o4.1966. godine radi kao liječnik opće medicine, kasnije specijalist opće (obiteljske) medicine u Domu zdravlja u Slatini. Od 01. 12. 1997. radi kao samostalni zdravstveni djelatnik i vodi privatnu ordinaciju opće medicine u zakupu t. j. u prostoru Doma zdravlja u Slatini do 31. 1. 2006. godine, kada odlazi u mirovinu.

IZOBRAZBA:

1974. godine upisala specijalizaciju opće medicine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu i Školi narodnog zdravlja „ANDRIJA ŠTAMPAR“ u Zagrebu.

1977. godine završila specijalizaciju opće (obiteljske medicine) i postdiplomski studij te stekla zvanje specijalista opće medicine.

Od 1973. godine uočava problematiku bolesti ovisnosti, a posebno alkoholom izazvane poremećaje i probleme i gleda na njih kao javno zdravstveni problem. Od tada surađuje s Klinikom za neurologiju, psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti, Kliničke bolnice (tadašnje) „Dr. M. Stojanović“, današnje Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu, gdje provodi i dio edukacije iz socijalne psihijatrije u okviru programa specijalizacije opće medicine.

1974, godine pohađa Tečaj samozaštite alkoholom i drugih ovisnosti izazvanih poremećaja kod danas pok. prof. dr. Vladimira Hudolina.

1975. godine, 31. 1. sudjeluje u osnivanju prvog Kluba liječenih alkoholičara

u Slatini, a zatim 1988. godine je jedna od organizatorica teritorijalne mreže

od 19 Klubova liječenih alkoholičara na bivšoj općini Podravska Slatina (danas je to teritorij 6 općina: Slatina, Mikleuš, Nova Bukovica, Voćin, Čađavica i Sopje).

1990. – 1991. pohađa poslijediplomski studij: alkoholizam i druge ovisnosti u Zagrebu u KB „Sestre milosrdnice“.

SUDJELOVANJE SA STRUČNIM TEMAMA I ORGANIZACIJI

– 1985. godine, Opatija, na Europskom kongresu za prevenciju alkoholizma i drugih ovisnosti a temom: „Savjetovalište za alkoholizam u primarnoj prevenciji u obitelji“

– 1986. godine, Novi Sad, na Jugoslavenskom kongresu o alkoholizmu, diskusija na okruglom stolu: „Iskustva u radu u klubu liječenih alkoholičara“

– 1987. godine, Zagreb, III. Jugoslavenski kongres o alkoholizmu s temom: „Neki aspekti alkoholizma žena u Klubu liječenih alkoholičara u Podravskoj Slatini“ i „Učestalost epilepsije u Klubovima liječenih alkoholičara Podravska Slatina“.

– 1989. godine, Herceg Novi, V. Jugoslavenski kongres alkohologije s temom: „Teritorijalna mreža podrške u zaštiti duševnog zdravlja“

– 1990. godine , Zagreb, III. Kongres domova zdravlja Jugoslavije s temom: „Savjetovalište za alkoholizam – prikaz rada kroz 10 godina“.

– 1991. godine sudjelovala u istraživanju: „LYME BORELIOZA na području Slavonije i Baranje„ objavljen stručni rad.

– 1994. godine, 28. listopada, organizira u Slatini sa suradnicima: 2. SABOR KLA Slavonije i Baranje na kome je sudjelovao i prof. dr. Vladimir Hudolin s temom: Problemi u radu KLA Slavonije i Baranje u poslijeratnom razdoblju uz prisutnost oko stotinjak stručnjaka ovog područja.

– Sudjeluje u izdavanju časopisa KLA Slatine SLAP (izlazio jedno vrijeme).

– 1999. godine sudjeluje na 1st Croatian Conference on Alcoholism and other Addictions and 3rd Alpe-Adria Conference on Alcoholism, Opatija sa temom: „Teritorijalna mreža Klubova liječenih alkoholičara na području Slatine“.

– 1997. godine sudjeluje i pohađa Workshop on social ecological approach to alcohol related problems in memory of Vladimir Hudolin u Lignanu, Italija.

– Sudjeluje, surađuje i izlaže na Plenarnim proljetnim sastancima KLA u Psihijatrijskoj bolnici „Dr. I. Barbot“ u Popovači.

– 1997. godine,18. 6., organizira i sudjeluje: Stručni sastanak Hrvatskog liječničkog zbora, Alkohološka sekcija Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti, na kome je sudjelovalo 83 stručnjaka raznih profila iz 19 gradova Hrvatske, na temu :dijagnostika i hitna stanja u alkohologiji.

– Aktivno sudjeluje kao voditeljica grupe na Tečaju o alkoholom izazvanim poremećajima i njihovom suzbijanju u Popovači (18.-23, travnja 1989.)

– 1988. godine organizira i sudjeluje u radu sa suradnicima jedno tjedni Tečaj samozaštite i samo pomoći za alkoholom izazvane poremećaje i njihovo suzbijanje u Slatini , pod vodstvom prof. dr. Vladimira Hudolina za 50 polaznika raznih profila. Aktivno i izlaže.

– 1988. godine, 19. 2., sudjeluje u organizaciji i osnivanju Saveza za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja i suzbijanju ovisnosti općine Slatina, koji djeluje do 19. 02. 1992., a prekida djelovanje zbog ratnih događanja. Putem Saveza organizirane su mnogobrojne tribine i predavanja i preventivne aktivnosti.

– 1989. godine izlaže na Jednotjednom seminaru u Sisku.

– 1989. godine izlaže na Tečaju u Zagrebu (Trnje )

– 1989. godine izlaže i sudjeluje u radu Ljetne europske škole alkohologije, grupa iz Italije na Klinici za neurologiju, psihijatriju alkoholizam i druge ovisnosti u Zagrebu.

– 1989. godine organizira posjet Ljetne europske škole alkohologije, grupa iz Italije, programima u Slatini i Voćinu. (oko 60 polaznika). Aktivno prezentira rad KLA Slatine.

– 1989. godine organizira sa suradnicima Tečaj samozaštite od alkoholom izazvanih poremećaja i drugih ovisnosti za djelatnike u odgoju i obrazovanju u Slatini pod vodstvom prof. dr. Vladimira Hudolina i supruge prof. dr. Višnje Hudolin – za 3o polaznika, a aktivno i izlaže.

– 1990.godine ( 25.- 28. listopada ) sudjeluje na VI. Kongresu KLA Jugoslavije i Italije u Riva del Garda, Italija.

– 1995. godine (23.-25. VI.), sudjeluje i izlaže na III. Kongresu antropološke spiritualnosti i socijalne ekologije u Assisiju, Italija.

– 2003. godine (18. 10.) organizira i sudjeluje u radu stručnog skupa na V. Večeri pučke poezije u Slatini, klubova liječenih alkoholičara sjeverozapadne Hrvatske za oko 250 sudionika.

– 2011. godine (22. 10.) u Slatini, organizira sa suradnicima 13. Večer pučke poezije i stručni skup za oko 28o polaznika i posjetitelja KLA sjeverozapadne Hrvatske.

– Od 1979. godine osniva i vodi sa suradnicima u timu Savjetovalište za alkoholizam i druge ovisnosti pri ordinaciji opće medicine, koje od 2000. g. prelazi u Teritorijalni alkohološki centar Slatina, koji djeluje do danas. TAC radi na principu –otvorenih vrata- svaki dan i pruža pomoć, funkcionalna je poveznica između liječnika i bolnice i klubova liječenih alkoholičara.

– Putem SAVEZA za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja i suzbijanje ovisnosti općine Slatina, sa timom suradnika organizirala je mnogobrojna predavanja putem radija, u školama, preventivne aktivnosti putem pisanih i likovnih radova za učenike u osnovnim i srednjim školama , radnim organizacijama, za obitelji itd. Veliku ulogu u svim aktivnostima je imao stručni tim: Višnja Kajzer, vms., Ksenija Vujanović, psiholog, LJiljana Randelj i Vlasta Ivkovć, soc. radnice, i mnogi drugi profesionalni paraprofesionalni djelatnici, svi volonteri.

– Surađivala sa liječnicima, medicinskim sestrama i drugim djelatnicima Doma zdravlja Slatina

– Od 1.10.2000. do 11. 1 2007. godine dežura i provodi aktivnosti u Centru za prevenciju i suzbijanje ovisnosti u Slatini, pri Zavodu za javno zdravstvo Virovitičko-podravske županije.

– Od osnutka prvog KLA 31. 1. 1975. godine stručna je djelatnica u dva KLA sve do danas.

– Članica je Odjela za obitelj i zdravstvo Matice hrvatske.

– Članica je alkoholške sekcije ZLH.

– Članica je KULT-a Slatina…. I drugih.

RADOVI :

– Objavljuje stručne i literarne radove u časopisima: Praxsis medici, AL KLUB, Zavičaj, Slatinsko zrcalo, Slatinski petak, Alkohološki glasnik, Glas koncila, Alcoholism.

– Godine 1996. izdaje knjigu sa suradnicima: “Slatinski alkohološki programi 1975. – 1995“. i „Alkoholom izazvane patnje“, prof. dr. Vladimira Hudolina.

– Godine 1998,, izdaje knjigu: „Povjesnica Doma zdravlja Slatina“.

– Godine 1999., piše prilog u „Zborniku: Slatina 1297.-1997.“ na temu: Zdravstvo i socijalna problematika.

– Godine 1999. „Tebi grade“, knjiga, poetskih i likovnih radova, 10 autora,

– Udruženja „Kult“, Slatina.

– Godine 2003. u knjizi HLZ Podružnica Virovitica: „Prilozi za povijest HLZ-a Podružnica Virovitica“, članak: “Liječnici Doma zdravlja Slatina u radu HLZ Podružnica Virovitica kroz 50 godišnje razdoblje 1953. – 2003. godine“.

– Godine 2005. knjiga sa suradnicima: „Slatinski alkohološki programi 1975. – 2005. godine i Hudolinov doprinos razvoju programa u Slatini“.

– Godine 2010. knjiga sa suradnicima: “Slatinski alkoholški programi 35 godina“

– Godine 2011. knjiga sa suradnicima: „Poezijom protiv ovisnosti“

PRIZNANJA :

1996. godine – Zlatna plaketa Grada Slatine

1996. godine – Red Danice hrvatske sa likom Katarine Zrinske

1996. godine – Spomenica Domovinskog rata

2002. godine – Diploma Hrvatskog liječničkog zbora

2003. godine – Povelja zahvalnosti za humanitarni rad Virovitičko-podravske županije

2004. godine – Priznanje HSKLA prigodom 40. godišnjice rada

2005. godine – Povelja Hrvatskog liječničkog zbora

2006. godine – Začasni liječnički član – od Hrvatskog liječničkog zbora.

2011. godine – Priznanje Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara