Životopis

Rođena 15.06.1930 god. u Sarajevu. Diplomirala na Višoj školi za socijalne radnike u Sarajevu 1962 god. i stekla zvanje dipl.soc.radnika. Krajem 1962 god. zaposlila se u Domu zdravlja u Mostaru u svojstvu socijalnog radnika, a 1963 god. je postavljena za šefa patronažnog centra. Krajem 1963 god. inicijator za formiranje savjetovališta za djecu i mladež, a iste godine izabrana za predsjednika Saveza protiv alkoholizma i ostalih ovisnosti.

U spomenuto savjetovalište dolazila su djeca sa raznim psihičkim aberacijama. Taj dječji dispanzer je takoder uključen u savjetovalište, koje je imalo kompletan tim ( psihijatar, klinički psiholog i socijalni radnik). Da bi stručni tim savjetovališta došao do prave dijagnoze, patronažna služba sastavljena od medicinskih sestara, kojom je rukovodila, pronašla je da su večina djece bili iz alkoholičarskih obitelji. U savezu protiv alkoholizma sva su djeca , kao i njihove kolege iz škole , uključena u sekciju za zdravo življenje. Sekcija je imala bogat program primarne prevencije alkoholizma i ostalih ovisnosti.

1966 god. premještena je u Medicinski centar “Dr. Safet Mujić”. Uz veliku podršku tadašnjeg šefa primarijusa dr. Ahme Ćurića, osnovala je terapijsku zajednicu (TZ) za liječenje obiteljskog alkoholizma. Te iste godine osnovala je i terapijsku zajednicu u uglednom klubu liječenih alkoholičara, a kasnije šest gradskih klubova, te sedam na regijonu Hercegovine.

1992 god., uslijed ratnih dejstava klubovi su prestali sa radom. Krajem iste godine odlazi u izbjeglištvo u Podgoru i osniva Sekciju za zdravo življenje djece izbjeglica iz BiH, smještenih u hotelu “Aurora” Podgora, uz organizirane radionice i igraonice za predškolsku i školsku djecu, sa posebnim programom primarne prevencije različitih ovisnosti. Krajem boravka djece izbjeglica iz BiH, izdaje brošuru zajedno sa djecom „ZORA U MOJOJ SUZI“.

1994 god. vraća se u Mostar i radi na oživljavanju klubova liječenih alkoholičara. Zbog poslijeratnog stanja u gradu, nema ni prostor, niti bilo kakvu podršku, tako da je pomenuti klub radio dvije godine u njenom stanu. Krajem 1996 god. Klinički medicinski centar ustupio je prostorije , u kojima je radilo šest klubova sve do 2010 god., kada su sve prostorije pomenutog centra srušene.

2000. godine osniva Obiteljsku školu za prevenciju i izvanbolničko liječenje alkoholne ovisnosti , u koju su uključene obitelji. Voditeljica je spomenute škole, koja djeluje u Zajednici klubova liječenih alkoholičara “Dr. Vladimir Hudolin.”

Liječenje se u spomenutoj školi obavlja uz rad, bez bolovanja ,u večernjim satima.

Na poziv Caritasverbandfur Stuttgart e.v. 1989 god. utemeljila je Terapijsku zajednicu malih grupa liječenih alkoholičara.

U poslijeratnom periodu je boravila 2 godine u Australiji (Melbourn) i aktivno se uključila u “Društvo prijatelja ” (Društvo miješovitih brakova), u kojem je utemeljila Sekciju za primarnu prevenciju i liječenje alkoholne ovisnosti..

2010 god. , na poziv Centra za mentalno zdravlje Mostar, postavljena je za edukatora stručnih djelatnika, koji su uključeni kao voditelji klubova liječenih alkoholičara u šest klubova HNŽ.

Sada u Zajednici KLA HNŽ obnaša dužnost supervizora i koordinatorice.

Izdate knjige:

“PUŠENJE, ALKOHOL, DROGA” – N. Matović, H. Selimović

“ZORA U MOJOJ SUZI”

“ZORA IZNAD PONORA”

“ZBORNIK STRUČNIH RADOVA IZ OBLASTI ALKOHOLNE OVISNOSTI”

“ZBORNIK STRUČNIH RADOVA IZ KOCKARSKE OVISNOSTI”.

Rukopisi:

“IGROM PROTIV OVISNOSTI” u predškolskim ustanovama

“PRIMARNA PREVENCIJA OVISNOSTI” u osnovnim školama preko nastavnih predmeta i drugih oblika obrazovnog rada.

Odličja i priznanja:

Orden rada sa zlatnim vjencem – 1984,god

Plaketa grada Mostara-1981god.

Plaketa gradskih općina Mostar (Zapad, Jugozapad, Jug) – 2002 god

Zahvalnice:

“Društvo prijatelja” Australija,

Priznanje Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara – 2008 god

Priznanje Slovenačkog saveza klubova liječenih alkoholičara – 2009 god.

AKTIVNOSTI STRUČNE DJELATNICE NADE MATOVIĆ U ZKLA HNŽ 2003-2011

1. Stručna djelatnica 2 KLA u Međugorju – 2003-2011 god.

2. Voditeljica Obiteljske škole za prevenciju i liječenje alkoholne ovisnosti Međugorje (ponedjeljak od 18:00 do 22:00 h).

3. Stručna djelatnica KLA “Mostar”.

4. Stručna djelatnica KLA “Novi život” do 2011 god.

5. Voditeljica Obiteljske škole za prevenciju i liječenje alkoholne ovisnosti (utorkom od 19:00 do 20:00 KLA, škola od 18:00 do 19:00 h).

6. Koordinator i supervizor svih klubova u ZKLA HNŽ.

7. Organizator zajedničkih supervizorskih sastanaka i drugih alternativnih programa.

8. Voditeljica Sekcije za zdravo življenje sa bogatim programom primarne prevencije različitih ovisnosti, zdravog stila življenja i različitih radionica.

9. Edukator budućih djelatnika klubova Međugorja – Konjic, HNŽ (bez ikakvih materijalnih sredstava za edukaciju), a za edukaciju u Centru za mentalno zdravlje ( njih 5 ) uz nagradu Centra za mentalno zdravlje u iznosu od 200,00 KM mjesečno sa ugovorom na 6 mjeseci.

10. Sakupila i pripremila za štampanje dva Zbornika stručnih radova iz alkoholne i kockarske ovisnosti (literatura 32 Alkohološka glasnika, Zagreb 2008-2009).

11. Pripremila i napisala 120 skripti za Alkohološku školu i edukaciju stručnih djelatnika.

12. Organizator Stručnog skupa ZKLA HNŽ “Vladimir Hudolin” i Udruge za zaštitu i unapređenje duševnog zdravlja 2010 god.

13. Organizator svečane Skupštine ZKLA uz dodjelu certifikata o završenoj Obiteljskoj školi i priznanja za apstinenciju i promjene stila življenja za 40 obitelji iz svih klubova.

14. 28 veljače utemeljila Obiteljsku školu za kockarske ovisnosti, u koju su uključeni i štičenici Zajednice “Milosrdni otac” Međugorje.

15. Utemeljila i Obiteljski klub liječenih kockara u cilju produženog liječenja.

16. Nakon edukacije stručnih djelatnika-psihologa, socijalnih radnika i medicinskih sestara uključila ih u KLA kao stručne djelatnike (5 stručnih djelatnika).

17. Također su aktivni i suradnici iz oblasti primarne prevencije različitih ovisnosti, studenti fakulteta za socijalni rad pod rukovodstvom asistenticeMaje Nižić. dipl. sc. radnice i Nikoline Palameta, dipl. sc. radnice.

18. Neobjavljeni rukopisi: 1 – Primarna prevencija ovisnosti ,”Igrom protiv ovisnosti” u predškolskim ustanovama. – autori Nada Matović i Sandra Jovanović. 2 – “Primarna prevencija različitih ovisnosti preko nastavnih predmeta i drugih oblika obrazovnog rada” – autori Nada Matović i Mubera Đaja.

19. Sudjelovala u izradi i distribuciji 3000 letaka „ Sigurnost djece na internetu”, namijenjenih primarnoj prevenciji predškolske i školske djece.

20. U posljednja 3 mjeseca utemeljila sam Školu za prevenciju i liječenje kockarske ovisnosti, kako u radu sa kockarima, tako i sa njihovim obiteljima. Spomenutu Školu pohađaju i ovisnici o kocki, štičenici Zajednice ,”Milosrdni otac” Međugorje.

21. Obzirom da je kockarska ovisnost, kao i ostale ovisnosti, recidivirajuća bolest, utemeljila sam OBITELJSKI KLUB LIJEČENIH KOCKARA.

Sve spomenute aktivnosti rade se na amaterskoj bazi, jer društvo ima jako tolerantan stav naspram spomenutih ovisnosti, i ne žele znati da postižemo velike uštede u liječenju i rehabilitaciji ovisnika.

U 6 Klubova liječenih alkoholičara, koji imaju za cilj produžno liječenje i rehabilitaciju kako alkoholičara tako i članova njihovih obitelji, sa posebnim programom u radu sa djecom liječenih alkoholičara i kockara, u Sekciji za zdravo življenje, takoder spomenuti program obavlja se amaterski.

U posljednja 3 mjeseca, utemeljena je Škola za prevenciju i liječenje kockarske ovisnosti, kako u radu sa kockarima, tako i sa njihovim obiteljima. Spomenutu školu pohađaju i ovisnici o kocki, koji su stičenici Zajednice “Milosrdni otac” Međugorje. Obzirom da je i kockarska ovisnost, kao i alkoholna ovisnost recidivirajuća bolest, utemeljen je obiteljski Klub liječenih kockara, koji djeluje u zgradi Franjevačke crkve Mostar.