Natječaj za prijavu projekta zdravstvenih organizacija u suradnji s
udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u
okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću
u području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022. godinu

LINK NATJEČAJA

UPUTE ZA PRIJAVITELJE

Datum raspisivanja natječaja: 21. listopada 2022.
Rok za dostavu prijava: 21. studeni 2022.