Hrvatski savez Klubova liječenih alkoholičara je u 2023. godini kao udruga-partner sudjelovao sa
prijaviteljem , a kasnije korisnikom PB Ugljan u provedbi projekta „Recimo NE ovisnostima“.
Davatelj financijskih sredstava Ministarstvo zdravstva je financiralo ovaj projekt sukladno Odluci o
raspodjeli financijskih sredstava za projekte zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u
Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda
od igara na sreću području prevencije ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama za 2022.
godinu.
Kroz projekt su realizirane aktivnosti Edukacije i Supervizije. Edukacija je održana u Zagrebu za
stručnjake koji se u poslu susreću sa problemom alkoholizma i u Velom Lošinju gdje su obahvaćeni
stručnjaci koji se u poslu susreću s problemom alkoholizma, stručnjaci koji rade u klubovima liječenih
alkoholičara i dugogodišnji apstinenti.
Sudjelovanjem na ovom projektu povećana su znanja i vještine stručnih djelatnika u svrhu očuvanja
njihovog mentalnog zdravlja. Educirano je 150 stručnih djelatnika, koji rade s ovisnicima o alkoholu
na bolničkom liječenju te liječenim alkoholičarima u KLA, o načinima očuvanja mentalnog zdravlja i
stručnjaci koji se u svom poslu susreću sa korisnicima koji boluju od alkoholizma.
Stečena su nova znanja i vještine djelatnika iz sektora obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi za
prevenciju, liječenje i skrb o osobama s problemom alkoholizma. Nakon edukacije evaluirane su grupe
u Zagrebu i Velom Lošinju. U Zagrebu je najveću ocjenu 4,7 dobilo pitanje “Potreba djelatnika u
alkohologiji za supervizijom je” , a ocjena 4,5 je dodijeljena pitanju o poznavanju pojma
supervizijskog rada. U Velom Lošinju je potreba za supervizijom ocijenjena sa 4,5 , a pojam
supervizijskog rada je ocijenjen sa, 4,3.
Organizirane su i provedene četiri supervizije u četiri regionalna centra RH (Šibenik, Koprivnica, Rijeka
i Slavonski Brod). To je prvi dio, a drugi dio je planiran za jesenski period u istim lokalnim centrima i sa
istim stručnjacima, kad će biti provedena evaluacija za svih 8 susreta.
Osnaženi su stručni djelatnici kroz participativan pristup i aktivnosti ‘rada na sebi’ kao oblika
introspekcije. Supervizijom se očuva mentalno zdravlje stručnih djelatnika koji rade s ovisnicima o
alkoholu sprečavanjem sindroma sagorijavanja (burnouta), jer pruženim mehanizmima pomoći i
samopomoći mogu smanjiti indikatore povečanja sindroma sagorijevanja. To postižemo redovitim
praćenjem putem evaluacije rada stručnih djelatnika.
Kroz razmjenu iskustava, govorilo se i o vanklupskim aktivnostima u lokalnoj zajednici (prigodni
štandovi sa promotivnim materijalima o prevenciji, učešća na Večerima pučke poezije, organiziranje
tribina u mjesecu borbe protiv ovisnosti, učešćem na sportskim susretima, zajedničkim
druženjima. Informirana je šira javnost kroz web stranicu www.hskla.hr o provođenju projekta
supervizije o postojećim programima pomoći. Isto tako uz sve ove akcije djeluje se na smanjenje
predrasuda prema oboljelima i njihovim obiteljima.
Provođenje aktivnosti sustava klubova liječenih alkoholičara nemoguće je bez motiviranih stručnih
djelatnika i provođenja nadzora kvalitete stručnog rada.

Rezultat provedenih aktivnosti očituje se u povećanim kompetencijama stručnih djelatnika.

Tajnica HSKLA
Dušica Cesarec