Poziv na sudjelovanje na XVI. Međunarodnu ljetnu školu alkoholizma u Lošinju, koja
će se održati 9. – 11.lipnja 2023.


Sve detalje možete pronaći na poveznici u nastavku:

XVI. Ljetna škola o alkoholizmu