Svjetski savez KLA - predsjednik prof. dr. sc. Zoran Zoričić

Task Force sastanak u Udinama, 5.- 6. veljače 2015.

U Udinama, Italija, je 6.-7. veljače 2015. godine održan drugi sastanak “Task Force-a” za međunarodnu suradnju među nacionalnim savezima klubova liječenih alkoholičara. Prvi radni sastanak održan je u Rimu u studenom prošle godine. Task Force je zamišljen kao izvršno tijelo za poticanje suradnje među nacionalnim savezima klubova liječenih alkoholičara. U sastav Task Forca uključeni su prof dr Zoran Zoričić, predsjedrnik HSKLA, dr Aniello Baselice, predjednik Talijanskog saveza klubovaAnita Ostheim iz Norveške, kao zastupnica klubova iz Skandinavije (Danska, Norveška, Švedska), te njena zamjenica Birgit Juul Nielsen iz Danske, zatim dr Francesco Piani, predjednik Europske škole za alkoholizam i ekološku psihijatriju, dr Pubudu Sumanasekera iz Šri Lanke, predsjednik nacionalnog saveza klubova liječenih alkoholičarea, te dopredsjednik svjetskog udruženja “God templars – IOGT), gospodin Manuel Cerna Guerrero iz Čilea, koji se ispričao zbog nemogućnosti dolaska u Udine, Helge Kolstad iz Norveške, koordinator Task Forca. Sastanku u Udinama su pored članova Task Forca prisustvovali prof Križo Katinić kao observer, Flaviana Conforta, urednica časopisa Camminando Insieme, te sekretarica sastanka gospođa Paola Gosparini.

Pozadina osnivanja Task Forca je imperativ osnaživanja WACAT-a, osnovanog 2007. godine, koji nije uspio ispuniti očekivanja osnivača, unatoč trudu tima ljudi na čelu s Enniom Palmesinom. Odlučeno je da se fokusiramo na nekoliko zadataka: zaštiti osnovnih počela Hudolinove metodologije,osiguranja kvalitete rada klubova, približavanju razlika u djelovanju nacionalnih saveza i klubova, edukaciji i treningu novih generacija djelatnika u klubovima, te daljnjem razvoju klubova u svjetlu suvremenih dostignuća na planu alkohologije i ekološko socijalnog pristupa nakon Hudolina.

U Udinama je dogovoreno da trebamo inzistirati dalje da članovi u klubove dolaze s obiteljima, da cijeli program prate zajedno, da su sastanci klubova redoviti, da svaki klub ima djelatnika sa specifičnim treningom. Dogovoreno je i da djelatnik može da se zove radnik, asistent, uslužnik-učitelj, ili drugačije, sukladno odluci nacionalnog saveza. Upravo ovo je naglašeno kao glavna razlika u odnosu na osnivačku skupinu WACAT-a 2007. godine, kada je inzistirano na nazivu uslužnik-učitelj. Članovi Task Forca naglasili su kako bi daljnje inzistiranje na jednoobraznosti bilo pogubno, jer treba uvažiti psihosocijalne i kulturološke specifičnosti raznih krajeva svijeta, kultura i sustava u kojima klubovi djeluju.

Kao važan doprinos sastanka je i preporuka da je apstinencija od alkohola krajnji cilj tretmana, ali da klubovi ne odbijaju one ovisnike koji u međuvremenu recidiviraju. Ipak, uvjet za sastanak je trijezan  dolazak.

Naglašeno je da je edukacija djelatnika u klubovima bazirana na Hudolinovom učenju koje naglasak stavlja kako na oporavak pojedinog ovisnika, tako i na doprinos javnom zdravlju u zajednici. Problemi povezani s pijenjem se u okviru ekološkog pristupa sagledavaju u kontekstu šireg socijalnog i kulturološkog  okruženja. Kroz ekološki balans se sagledava kompleksnost ljudskih patnji i problema, a cilj oporavka uz apstinenciju od alkohola je i napredak  kroz duh, vrijednosti, životni stil i prihvaćanje odgovornosti.

Na sastanku je naglašena potreba znanstvene evaluacije kvalitete i učinka programa. Dogovoreno je i ažuriranje nacionalnih registara klubova, njihovo objedinjavanje, za što su zaduženi kolege iz Udina.

Važna točka sastanka je bilo i pitanje da li zadržati ime WACAT, radi tradicije, ili ići s novim imenom organizacije koja bi bila krovno tijelo. Na prijedlog Aniela Baselicea, predsjednika talijanskog saveza, ostali su članovi prihvatili da naziv WACAT ostane, uz podnaziv koji će biti predložen do idućeg sastanka.

Zaključeno je i kako krovna organizacija treba da podrži osnivanje novih klubova u novim regijama svijeta, posebno južnoj Aziji i Latinskoj Americi, zatim da brine o organizaciji i koordinaciji edukacije i treninga djelatnika u klubovima, posebno onih u novim zemljama, uspostavi i održavanju registra nacionalnih saveza i njihovih članova, radu na daljnjem razvoju, proučavanju i evaluaciji Hudolinovog ekološkog pristupa, u suradnji s prestižnim institucijama.

Tema sastanka bilo je i  financiranje djelatnosti Task Forca, uz naglasak kako je ekonomska kriza dovela sve u nezavidnu situaciju. Dogovoreno je da bi članice koje imaju reprezente u Task Forcu trebale uplatiti sredstva u visini 1000 eura, Italija dvije. Rad bi u budućnosti bio sufinanciran i iz sredstava edukacija, te projekata.

Kao zadaci i smjernice za neposredni daljnji rad naglašena je prepiska i koordinacija aktivnosti do idućeg sastanka, u svibnju ove godine, dogovorenog u Oslu, te za listopad 2015. na Siciliji, u okviru godišnjeg sastanka talijanskog saveza.

Na kraju, članovi Task Forca zahvalili su gospodinu Enniu Palmesinu na dosadašnjem trudu, te Helgeu Kolstadu, koji je imao hrabrosti, odlučnosti i elana ponijeti najveći teret u organizaciji i radu Task Forca.

prof dr Zoran Zoričić

Kongresi Wacat-a

Dragi prijatelji i suradnici,

Dužnost mi je zahvaliti svima na čestitkama povodom izbora za predsjednika WACAT-a na kongresu održanom u Bohinjskoj Bistrici, Slovenija,  14.9.2019. godine. Bez imalo dvojbe izbor za predsjednika svjetske obitelji klubova koji rade po Hudolinovoj metodologiji za mene je veliko priznanje i čast. Svi mi koji smo baštinili metodologiju rada Hudolinovih klubova osjećamo potrebu da se njihovo djelovanje razvija i u budućnosti. Uz priznanje i ponos ovaj  je izbor za mene prvenstveno obveza da u slijedećih nekoliko godina uložim ogroman trud u podršku u radu nacionalnih saveza, da nastavim s radom na objedinjavanju i standardizaciji terminologije, te da osiguramo daljnje edukacije kako asistenata u klubovima., tako i obitelji i cijele zajednice.

Kao novoizabrani predsjednik želim se zahvaliti mom prethodniku, gospodinu Helgeu Kolstadu, koji je kroz protekli mandat predsjednika od četiri godine uložio ogroman trud i napor u stabilizaciji rada WACAT-a i podršci nacionalnim udruženjima. Bez Helgea ne bismo imali sadašnju strukturu ni motivaciju za daljnjim radom. Istodobno bih zahvalio i svim članovima upravnog odbora, koji su nesebično podržali rad žrtvujući vlastito slobodno vrijeme, često i financije.

Želio bih istaknuti i Ennio Palmesino, našeg kolegu i prijatelja, koji je godinama podmetao leđa za dobrobit WACAT-a, kao i Francesco Piani, koji je dao veliki doprinos kroz aktivnosti Europske alkohološke škole, ali i upravni odbor.

Veliki doprinos djelovanju WACAT-a dao je i ACAT, talijanski savez klubova, kroz financiranje aktivnosti tajnice Francesce Francalacci, koja je bitno doprinijela kvaliteti rada i povezivanja članica.

Istodobno, želim zahvaliti predstavnicima klubova iz zemalja bivše Jugoslavije, zatim Skandinavije, Rusije i drugih zemalja, koji su nas pratili kroz proteklo vrijeme.

WACAT se nalazi pred izazovom približavanja i standardizacije terminologije, izdavanjem knjige o Hudolinu, otvaranjem WEB-site stranice. Ipak, navedeno su samo tekući izazovi. Kao najveći izazov vidim potrebu pronalaženja snage u nacionalnim savezima koja će osnažiti motivaciju za djelovanje klubova i edukaciju na svim razinama. Tu polažemo glavni ispit.

Kao prvi među jednakima, onaj koji želi biti u službi organizacije, pozivam sve vas da mi pomognete u očuvanju i daljnjem razvoju velikog djela koje nam je ostavio profesor Hudolin. Uvjeren sam da ću zajedno s mojim kolegom i prateljem Aniellom Baseliceom, dopredsjednikom, i članovima upravnog odbora, poduzeti sve napore kako bismo ostvarili navedeno.

Srdačan pozdrav uz veliko hvala na povjerenju koje nam je iskazano!

Zoran Zoričić